Ilustrační foto: Freepik

Očkujte se novou vakcínou, vyzývá ministerstvo starší a chronicky nemocné lidi

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k očkování proti covidu pro letošní podzimní a zimní sezónu, která vypracováno ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Vakcinaci doporučuje především starším a chronicky nemocným lidem, zvážit by ho podle resortu měli i pracovníci ve zdravotnictví. Resort připomíná, že nová adaptovaná očkovací látka proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru je již v tuzemsku k dispozici.

„I když se vývoj epidemiologické situace ve výskytu covid-19 za poslední tři roky významně změnil a covid-19 již dále není Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, očkování stále představuje základní preventivní nástroj v ochraně před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím,“ uvádí ministerstvo v úvodu dokumentu.

Resort v souladu s doporučeními Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Světové zdravotnické organizace, Evropské agentury pro léčivé přípravky, odborných společností a zhodnocení přístupů k očkování v zahraničí doporučuje, aby v rámci přístupu k očkování před sezonou respiračních infekcí byl kladen důraz zejména na očkování osob, které jsou více ohroženy závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. „Mezi ohrožené skupiny patří osoby ve věku 50 let a starší, osoby s oslabeným imunitním systémem, osoby se základními onemocněními, které jsou ve vyšším riziku závažného onemocnění covid-19 bez ohledu na věk, a těhotné ženy,“ vyjmenovává ministerstvo. Mezi jmenovanými skupinami ohrožených lidí, kteří by v případě onemocnění covidu museli být hospitalizováni, jsou například i lidé s Downovým syndromem, diabetici léčící se inzulinem nebo lidé s vysokým krevním tlakem.

Očkování by podle doporučení ministerstva zdravotnictví měli zvážit také zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách v přímém kontaktu s pacienty, a to vzhledem k jejich pravděpodobné zvýšené expozici covidu. „Většina osob má postinfekční nebo postvakcinační imunitu, případně hybridní imunitu, ale ta nemusí být dostatečná vzhledem k tomu, že imunita po onemocnění covid-19 není trvalá. Očkování se proto doporučuje také osobám, které onemocnění prodělaly. Osobám, které dosud nebyly očkovány, se doporučuje minimálně jedno očkování bivalentní vakcínou,“ uvádí se dále v doporučení.

Speciálně se doporučení věnuje i lidem ve věku nad 80 let a klientům pobytových sociálních služeb. Těm ministerstvo doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku podstoupily dvě očkování, a to na jaře a následně na podzim.

Nová vakcína k dispozici

V České republice je již k dispozici nová adaptovaná monovalentní očkovací látka Comirnaty Omicron XBB.1.5., která je zaměřena proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru. Distribuce této vakcíny byla zahájena v úterý 12. září a jednotlivá zdravotnická zařízení, ordinace praktických lékařů nebo očkovací místa bez registrace si tak mohou vakcínu pro své pacienty a další zájemce o očkování bez problému objednat u distributora.

RNyní dostupná vakcína je určena pro osoby starší 12 let, očkuje se jako jedna dávka a již se nerozlišuje, zda se jedná o základní očkování nebo posilovací dávku. Pro již dříve očkované platí, že by další dávka měla být podána nejdříve tři měsíce po dávce předchozí. Varianta pro děti ve věku 5 až 11 let by v ČR měla být k dispozici koncem září nebo počátkem října. Registrace k očkování bude umožněna počátkem října, v současné době je možné zvolit si některé z očkovacích míst bez registrace.

„Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro sezonu 2023-2024 se s ohledem na vývoj epidemiologické situace může měnit,“ dodává ještě v dokumentu ministerstvo.

-jkn-