Rokovanie parlamentu na Bratislavskom hrade. Rokovacia sála bola opakovane poloprázdna. Foto: tv.NRSR

Po nečinnosti parlamentu budú situáciu s pediatrami hasiť krízové rokovania

V stredu po rokovaní vlády majú zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR rokovať s ambulanciami, nemocnicami a hlavnými odborníkmi o riešení krízy s nedostatkom a preťaženosťou pediatrov. Zdravotníckemu denníku to potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Lániková.

Minister Michal Palkovič zvolal krízové rokovania po tom, čo sa v parlamente opakovane od štvrtka (7.9.) až do pondelka (12.9.) neprezentoval dostatok poslancov a Národná rada nebola uznášaniaschopná. Zimná jazdiareň na Bratislavskom hrade, kde sa malo konať rokovanie, totiž nebola zaplnená ani do polovice. Poslanci tak neotvorili mimoriadne schôdze, aby rokovali o zákonoch na riešenie situácie s pediatrami. V zákonoch boli navrhované opatrenia ako skrátenie hodín ambulantných pohotovostných služieb (APS) a navýšenie poplatkov za využívanie pohotovostí a urgentných príjmov.

Presunutie problému do nemocníc?

V parlamente neotvorili ani schôdzu k vládnej novele zákona o pobyte cudzincov. Poslanci strany SaS, ktorí otvorenie schôdzí nepodporili, tvrdia, že pri aktuálnej predvolebnej kampani by to prinieslo viac chaosu ako stability. SaS tvrdí, že zabránila kolapsu poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, kam by sa presunuli pacienti namiesto APS. Varovala pred tým Asociácia nemocníc Slovenska. Neochota poslancov presadiť zmeny, ktoré by mohli pomôcť lekárom aj pacientom, však môže viesť k tomu, že ešte viac lekárov odmietne slúžiť, prípadne verejnosť bude mať čoraz väčší odpor k slovenskému zdravotníctvu.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková upozorňovala, že navrhované opatrenia sú chaotické a aj tak sú navrhnuté s platnosťou až od januára 2024, takže ministerstvo zdravotníctva by ich malo dopracovať a ich prijatie môže počkať na nový parlament po voľbách 30. septembra. „Napriek prísľubom premiéra úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, že nebude tolerovať žiaden pozmeňujúci návrh zákona, viacerí poslanci, vrátane Borisa Kollára (predsedu parlamentu, poznámka redakcie), hovorili o dohode, že poplatky budú zo zákona vyňaté. Miesto systémových riešení sme tak boli vystavení situácii schváliť niečo, čo by reálne platilo až od januára 2024 a čo by celú situáciu s pediatrami ani len z časti nevyriešilo, no na druhej strane, situáciu v nemocniciach by to zhoršilo,“ uviedla tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Bittó Cigániková.

Zmena legislatívy bez parlamentu nebude

Minister zdravotníctva Michal Palkovič v reakcii na rozhodnutie poslancov zvolal krízové rokovania, na ktorých majú odborníci hľadať také opatrenia, aby sa nezopakovala situácia z konca minulého roka, keď pri rokovaní s lekármi vypršali všetky možné alternatívy riešenia.

„Ministerstvo si vypočuje aké kroky navrhujú v tejto situácii odborníci. Bohužiaľ parlamentnú schôdzu týkajúcu sa opatrení na zmiernenie krízy týkajúcej sa pediatrov sa nepodarilo ani na niekoľko pokusov otvoriť a prerokovať navrhované legislatívne zmeny. Ak by malo ministerstvo možnosť realizovať zmeny bez legislatívneho procesu v parlamente, už by ich realizovalo,“ uviedol komunikačný odbor rezortu.

Tvrdí, že si uvedomuje kritickú situáciu týkajúcu sa ambulantných pediatrov, ktorých je nedostatok a v dôchodkovom veku je takmer 50 percent z nich. „Preto rezort pripravil viaceré opatrenia. Ide napríklad o zefektívnenie dostupnosti ordinačných hodín ambulantnej zdravotnej starostlivosti, normatív 35 hodín týždenne by mal byť napĺňaný päť dní v týždni. Zároveň sa mali skrátiť ordinačné hodiny APS do 20. hodiny,“ uviedlo ministerstvo.

Rodičom pomôže mobilná aplikácia

Čo sa týka obáv zo zaťaženia urgentných príjmov, z údajov, ktoré mal rezort zdravotníctva k dispozícii, vyplýva, že pacienti vo večerných hodinách využívajú APS minimálne. Zároveň tam podľa ministerstva často rodičia s deťmi chodia so zdravotnými problémami, ktoré by mohli pokojne riešiť na druhý deň u primárneho pediatra.

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave predstavil mobilnú aplikáciu, ktorá rodičov prevedie zdravotným stavom dieťaťa a pomáha aj pri poskytnutí prvej pomoci. Aplikácia fungovala už v minulosti, NÚDCH ju plánuje nanovo spustiť od októbra. „Zneužívanie urgentných príjmov a ambulantných pohotovostných služieb je témou, ktorá slovenské zdravotníctvo trápi dlhé roky. Aj keď ľudsky rozumiem situácii, v ktorej sa rodičia boja o svoje deti a nevedia objektívne vyhodnotiť zdravotný stav a potrebu lekárskej pomoci, nemôžeme ďalej nečinne tolerovať zneužívanie ochotných lekárov, sestier či záchranárov, ktorých primárnou úlohou je zachraňovať ľudské životy,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Ministerstvo počas jeho pôsobenia pripravilo niekoľko stabilizačných opatrení, ktorých cieľom je pomôcť ambulantným aj nemocničným lekárom a uľahčiť im poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Som naozaj vďačný, že k tejto našej aktivite sa postupne pripájajú aj ďalší významní partneri. V prvom kroku to bola Všeobecná zdravotná poisťovňa, teraz už aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH),“ povedal Palkovič pri predstavení aplikácie.

Zľava primár urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner, minister zdravotníctva Michal Palkovič, riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň a hovorkyňa detskej nemocnice Dana Kamenická predstavili mobilnú aplikáciu na pomoc rodičom pri vyhodnotení príznakov ich detí. (Foto: NÚDCH)

Podobné telefonické linky a aplikácie, ktoré pomôžu rodičom posúdiť, či ich dieťa naozaj potrebuje vo večerných hodinách navštíviť pohotovosť, či už ambulantnú alebo nemocničnú, sú podľa neho spôsobom, ako vyriešiť aspoň niektoré problémy v slovenskom zdravotníctve. „Preto takúto aktivitu nadšene vítam a dúfam, že sa pripoja aj ďalšie nemocnice,“ skonštatoval Palkovič.

Treba správne vyhodnotiť príznaky

Niekedy sa stáva, že rodič s dieťaťom aj hodiny zbytočne čaká na urgente a pritom pri správnej pomoci by vedel dieťa ošetriť aj v domácom prostredí. „Pre rodičov aj samotných malých pacientov je náhle zhoršenie zdravotného stavu alebo úraz často veľmi stresujúcou situáciou, keď sa veľmi rýchlo potrebujú správne rozhodnúť,“ hovorí riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Jedným z cieľom aplikácie je aj včasné varovanie rodičov predovšetkým pri náhlej zmene stavu, ktorá môže ohroziť život alebo zdravie dieťaťa.

Na aplikácií tím špecialistov z NÚDCH pracoval viac ako rok. „Sú v nej so súhlasom rodičov vložené identifikátory a databázy konkrétnych detí, ktoré sú v starostlivosti užívateľa aplikácie, ktorá mu poskytne niekoľko služieb. Najdôležitejšia je tá, ktorá rodiča upozorní na to, kedy a ako správne začať dieťa resuscitovať, aby vedel, pri akých príznakoch treba robiť aké úkony a v akom poradí. Ďalej pomôže rodičom pri hodnotení naliehavosti vyšetrenia a zároveň podľa lokalizácie užívateľa ho nasmeruje k najbližšiemu poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS),“ povedal primár oddelenia urgentného príjmu v NÚDCH Marcel Brenner.

Aplikácia hodnotí, či má dieťa zvýšenú teplotu a ak áno, ako dlho trvá, sleduje bolesti, zmeny farby kože, prípadné straty vracaním a hnačkou, prítomnosť viditeľného krvácania, kŕčov a iné. Vyhodnocuje parametre aj podľa ich intenzity a dĺžky.

Lucia Hakszer