Foto: Hippopx

Převodem 8000 akutních lůžek na potřebnou následnou a dlouhodobou péči by šlo uspořit 1500 úvazků sester

Starších 60 let je podle zdravotnických statistik 14 procent všeobecných zdravotních sester. Už teď jich v akutní a následné zdravotní péči chybí zhruba 2000, kvůli stárnutí bude potřeba zejména v následné a dlouhodobé péči o seniory násobná. Pro zachování alespoň stávající dostupnosti této péče bude třeba o 2200 lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných navíc. Protože ale klesá počet hospitalizací i jejich délka, bylo by možné problém řešit restrukturalizací lůžkového fondu. Podle modelů ÚZIS by se snížením počtu akutních lůžek o asi 8180 a jejich převedením na lůžka následné a dlouhodobé péče mohlo uspořit asi 1500 úvazků zdravotních sester. Na dnešním setkání zdravotnických odborů to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Celkově je zdravotních sester v Česku zhruba 84.000.

Průměrný věk všeobecných sester je 47 let, starších 60 let je 11.700. „Logicky v následujících letech odejdou do důchodu,“ řekl Dušek. Mezi zdravotními sestrami v sociálních službách je ve věku nad 60 let pětina z nich. „Proti roku 2020 chybí více než 1000 úvazků, aniž by se měnil lůžkový fond,“ dodal.

Jedním z řešení je podle Duška restrukturalizace některých nemocnic s akutní péčí na péči následnou a dlouhodobou. „Naše akutní péče je v evropském srovnání nadprůměrná,“ doplnil. V ČR je 156 nemocnic, z nich 113 se věnuje akutní péči. „Je potřeba si položit otázku, zda nemáme síť příliš hustou na to, abychom ji personálně pokryli,“ dodal.

Lůžek akutní péče je zhruba 47.000. Počty hospitalizací přitom dlouhodobě klesají, ošetřovacích dnů je podle Duška každý rok asi o dvě procenta méně než v roce předchozím. Pokles se ale netýká hospitalizací seniorů. Z dat vyplývá, že 30 procent z pacientů je půl roku před koncem svého života pětkrát nebo vícekrát hospitalizovaných na akutním nemocničním lůžku.

Podle personální vyhlášky chybí zhruba 1300 lékařů v akutní lůžkové péči a 900 v péči následné a dlouhodobé, všeobecných sester pak 1020 v akutní a 700 v následné a dlouhodobé péči. Kapacity se dohánějí přesčasovou prací.

Podle modelů ÚZIS by se snížením počtu akutních lůžek o asi 8180 a jejich převedením na lůžka následné a dlouhodobé péče mohlo uspořit asi 1500 úvazků zdravotních sester. „V žádném z regionů by to nemuselo vést k omezení dostupnosti péče,“ uvedl Dušek. Pokud by se kapacity jenom navyšovaly podle zvyšující se potřeby, bylo by třeba o asi 6300 sester víc.

-čtk-