Ilustračné foto: Freepik

Progresívne Slovensko chce po voľbách postaviť tri univerzitné nemocnice. V programe má aj ďalšie priority

Slovensko už na konci septembra tohto roka čakajú predčasné parlamentné voľby. Hnutie Progresívne Slovensko, ktoré je v predvolebných prieskumoch aktuálne na druhoch mieste po strane Smer-SD, v zdravotníckej oblasti plánuje znovu naštartovať výstavbu bratislavskej univerzitnej nemocnice, pokračovať v budovaní univerzitnej nemocnice v Martine a ďalšiu začať stavať v Košiciach. Zhrnutie bodov, ktoré sa venujú zdravotníctvu, v programoch jednotlivých politických strán zverejňujeme v Zdravotníckom denníku zostupne podľa predvolebných preferencií.

Program Progresívneho Slovenska (PS) je pomerne rozsiahly a konkrétny. Okrem ambicióznych cieľov postaviť tri nové nemocnice hnutie kladie dôraz na ambulancie ako chrbticu systému, zlepšenie podmienok lekárov a lekárok i sestier tak, aby neodchádzali do zahraničia, ako aj na podporu zdravého životného prostredia a životného štýlu, aby sa chorobám efektívne predchádzalo.

Kompetencie a príspevky pre zdravotníkov

Prvou z priorít PS je vyzdvihnúť úlohu všeobecného lekárstva. Chce navýšiť počet sestier, lekárov a lekárok vo všeobecných ambulanciách. Zároveň zvýšiť ich kompetencie, čo musí ísť podľa garanta zdravotníckej časti programu Oskara Dvořáka ruka v ruke s digitalizáciou, odstraňovaním byrokracie a zmenami v modeloch práce. Štát podľa PS v súčasnosti ani nevie, koľko akých zdravotníkov mu chýba, preto plánuje vytvoriť dlhodobú stratégiu zdravotníckeho personálu, ktorú bude štát každoročne odpočtovať. „Plánovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve sa musí stať prioritou štátu,“ deklaruje hnutie v programe.

Chce zaviesť dotácie pre zdravotníkov a zdravotníčky v menej rozvinutých okresoch, určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie či priamu reguláciu počtu zdravotníkov v každom regióne s cieľom predchádzať ich koncentrácii len vo veľkých mestách a rozvinutých regiónoch. Plánuje zjednodušiť vstup pre kvalifikovaný zdravotnícky personál zo zahraničia, vrátane tretích krajín, a tiež pre návrat slovenských lekárov a zdravotníkov. Rovnako zaviesť platobné mechanizmy na zamestnávanie väčšieho počtu sestier a administratívneho personálu.

Hnutie chce viac využívať lekárnikov a lekárničky nielen na očkovanie, ale aj na odoberanie vzoriek, či dvojitú kontrolu nežiadúcich účinkoch liekov. Na druhej strane by sa podľa PS mal rozšíriť predaj niektorých liekov s nízkou toxicitou, v najmenších baleniach a na nezávažné choroby aj mimo lekárni. Proti podobným cieľom sa však stavajú predstavitelia Slovenskej lekárnickej komory.

Progresívne Slovensko plánuje spraviť veľkú revíziu digitalizácie a elektronizácie zdravotníctva a na jej základe predstaviť novú koncepciu s harmonogramom očakávaných digitálnych služieb v zdravotníctve. Chce zabrániť tomu, aby boli od pacienta opätovne vyžadované informácie, ktoré už sú zaznamenané v elektronickom zdravotníctve.

Centrálne riadené nemocnice

„Chceme, aby sa pacienti a pacientky liečili v dôstojných podmienkach a v nemocniciach 21. storočia,“ deklaruje hnutie. V tejto oblasti majú progresívci vytvoriť investičný plán na najbližších 10 rokov na kompletnú obnovu a výstavbu všetkých univerzitných a fakultných nemocníc. Prioritou je čo najskoršie dokončenie nových nemocníc v Bratislave, Košiciach a Martine.

Hnutie hlási, že opäť naštartuje projekt koncovej nemocnice v Bratislave, ktorá bude obsahovať všetky špecializované ústavy a poskytovať komplexnú starostlivosť. Jej súčasťou má byť aj nový kampus pre lekársku fakultu a stredné zdravotnícke školy.

V pláne je tiež vytvorenie jednotného centrálneho riadiaceho orgánu a jednotného informačného systému pre všetky štátne nemocnice. Ak by boli progresívci súčasťou budúcej vlády, chcú pokračovať v procese špecializácií nemocníc v rámci optimalizácie siete, rozvíjať aj menšie okresné nemocnice, ďalej zavádzať systém DRG a zahrnúť doň aj vyšetrovacie zložky, jednodňové chirurgie a prípadne aj doliečovaciu starostlivosť.

Ďalším cieľom je upratať poistný trh, aby všetky zdravotné poisťovne platili za rovnaké prípady rovnaké sumy a aby ich platby odrážali reálne náklady nemocníc na liečbu. Hnutie chce urobiť poriadok v poplatkoch za zdravotnú starostlivosť, zaviesť pripoistenie a pokračovať v nových definíciách minimálnych sietí ambulancií tak, aby bola pre poistené osoby zabezpečená reálna dostupnosť starostlivosti. Čakacie lehoty by sa mali postupne rozširovať z nemocničnej aj na ambulantnú starostlivosť.

Nezanedbateľnou položkou sú ambulantné pohotovosti. „Prehodnotíme sieť ambulantnej pohotovostnej služby a všade, kde sa to bude dať, budeme presúvať tieto služby do nemocníc k urgentným príjmom, čím vzniknú nové nízkoprahové urgentné príjmy,“ tvrdí PS vo volebnom programe.

Zmeny vo vzdelávaní lekárov

Hnutie deklaruje, že zastaví bezcieľne navyšovanie počtu študentstva na lekárskych fakultách (dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Payer v rozhovore pre Zdravotnícky denník povedal, že skôr sa treba pýtať, prečo absolventi po štúdiu odchádzajú zo Slovenska) bez reálnych investícií do vzdelávacej infraštruktúry a pedagógov. Vo vzdelávaní chce Progresívne Slovensko zaviesť priamo na fakultách vzdelávacie kurzy komunikácie s pacientmi, manažmentu ambulancie a finančnej gramotnosti najmä v súvislosti s vykazovaním a platobnými mechanizmami voči zdravotným poisťovniam. Zdravotníkom mieni pomôcť aj budovaním škôlok v štátnych nemocniciach.

V neposlednom rade sa hnutie chce zamerať na prevenciu, podporiť zdravý životný štýl, bojovať proti dezinformáciám a klamstvám o zdraví. Nová koncepcia komplexnej starostlivosti o zdravie by podľa PS mala byť v gescii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý by okrem svojich doterajších hygienických a epidemiologických úloh plnil aj funkciu hlavného koordinátora medzisektorovej spolupráce v starostlivosti o zdravie.

Hnutie sa chce venovať aj duševnému zdraviu, rozšíriť možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia, odstrániť byrokratické bariéry vo vzdelávaní aj psychologickom a psychiatrickom výcviku s cieľom zvýšenia odborných kapacít. Dôraz kladie na extrémne nedostatkové povolania, akými sú napríklad detskí psychológovia a psychiatri.

-luh-