Ivan Duškov.. Foto: Radek Čepelák

Starejme se o svá srdce, zbude na roboty. VZP rozjela další fázi kampaně podporující povědomí o ceně péče

Dodržováním prevence kardiovaskulárních chorob lze ušetřit 4,3 miliardy korun, díky nimž bychom mohli vybavit 39 hybridních robotických operačních sálů. Na to, jaké může mít prevence pozitivní dopady na poskytování zdravotní péče v Česku, upozorňuje druhá fáze kampaně VZP Systemshop.cz, která odstartovala tento měsíc. O tom, jak se prostřednictvím fiktivního e-shopu se zdravotní péčí daří zvyšovat povědomí o ceně služeb i přínosech prevence, si Zdravotnický deník povídal s náměstkem VZP pro služby klientům Ivanem Duškovem.

Jaké jsou ohlasy na jarní kampaň?

Ohlasy nás příjemně překvapily. V první řadě přišla pochvala od odborné veřejnosti. Obavy, jak kampaň budou vnímat lékaři a další profesionálové, se tak rychle ukázaly jako liché. Naopak jsme se v řadě případů setkávali s tím, že nás zdravotníci vybízeli, ať odkryjeme ceny i za další zákroky, za léčbu běžnějších chorob, s nimiž se lidé spíše ztotožní. Kampaň taky posbírala v Česku několik ocenění, dostala se do nejužšího výběru i v mezinárodních soutěžích. Neříkám, že se líbila všem, ale pozitivní ohlasy nad těmi negativními jednoznačně převládly.

Podepsala se nějak kampaň na čerpání péče?

Tak ambiciózní jsme v našich úvahách prozatím ani nebyli. Změnit uvažování lidí o čerpání péče, o benefitech, které nejen jim osobně, ale pro celý systém, nabízí prevence, to je běh na dlouhou trať a určitě to nezmění jedna kampaň. Proto bude další fáze následovat, proto chceme v tomto duchu a tato témata komunikovat i nadále. Tato kampaň ale měla upozornit na to, že zdravotnictví prostě není zadarmo a že v systému je celá řada rezerv. My jakožto strážci systému musíme být aktivnější i v komunikaci.

Fond prevence čerpalo v 1. pololetí o 20 procent klientů více než loni, může jít i o výsledek kampaně?

Čerpání fondu prevence budeme analyzovat až po skončení celého roku, uvidíme, kde došlo k největšímu nárůstu čerpání příspěvků. Bylo by asi předčasné to teď dávat na vrub kampaně, i když by mne to samozřejmě potěšilo. Už z průběžného dotazníkového šetření ale víme, že právě příspěvek naše klienty skutečně motivuje k tomu, aby podstoupili preventivní vyšetření třeba kožních znamének nebo na mamografu. Z mého pohledu tedy přesně plní svůj účel. A jestli díky kampani takových lidí přibude, budu jedině rád.

Jakým způsobem hodnotíte efekt a dopad kampaně?

Cílem kampaně bylo podpořit diskusi odborné i laické veřejnosti o financování systému zdravotní péče a významu prevence v něm. Investovali jsme do nákupu médií tak, aby se sdělení dostalo k co největšímu počtu lidí. Věříme, že díky neotřelé formě prezentující mnohdy překvapující ceny za lékařské zákroky jsme vzbudili pozornost i u lidí, které nechávají rady typu „jezte zdravě“ nebo „víc se hýbejte“ chladnými.

Tento efekt se potvrdil právě z reakcí na kampaň. Věříme, že se i díky tomu postupně rozšiřuje okruh lidí, kteří se zajímají o hodnotu jimi čerpané zdravotní péče i její kvalitu. Dá se tak usuzovat například z nárůstu registrací do aplikace Moje VZP, která uživatelům nabízí mimo jiné výpis čerpané péče i hodnotu, kterou za daný zákrok pojišťovna lékařům zaplatila.

Rozhodli jste se na základě výsledků pro pokračování kampaně, případně kdy by k němu mělo dojít?

V kampani budeme pokračovat. Již začátkem září jsme spustili její druhou fázi. V ní přinášíme další informace, které umožní lépe pochopit, že prevence znamená kromě lepší šance na vyléčení také obrovské úspory celého zdravotnímu systému a investování těchto úspor například do více lepších technologií a inovativních léčiv.

Jak by mělo pokračování vypadat, na co by mělo cílit?

Druhá fáze kampaně akcentuje důležitost zodpovědného přístupu k prevenci u každého z nás. Jak již bylo řečeno, nejen z pohledu šancí na vyléčení, ale také z pohledu zdravotnictví jako celku a zejména jeho financování. Pokud by každý z nás udělal více pro vlastní zdraví v oblasti prevence, znamenalo by to pro celý zdravotní systém obrovské úspory. A díky těm můžeme financovat modernější a dostupnější zdravotní péči. Pro ilustraci tohoto sdělení kampaně jsme zvolili tři nejčastější onemocnění v České republice, kterým se dá účinně předcházet prevencí. Jsou to kardiovaskulární choroby, diabetes 2. typu a rakovina prsu. Cílem je změnit uvažování o čerpání péče cestou srozumitelné motivace k prevenci a péči o vlastní zdraví. ​

-mk-