Foto: Wallpaperflare

Vzít si úvěr? Přímo řízené nemocnice jsou pro

Přímo řízeným organizacím by velmi pomohlo, kdyby si mohly brát úvěry. Umožnit by to měl návrh, který podporuje jak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tak ministr financí Zbyněk Stanjura. V době, kdy se chystají velké investice, by přitom možnost vzít si jakýkoliv úvěr, nejen dodavatelský, který je jako jediný umožněn nyní, znamenala úsporu prostředků. Zdravotnický deník nyní oslovil přímo řízené organizace, které potvrdily, že by tuto možnost velmi uvítaly.

„Nemocnice, pokud je soukromá, zřizovaná krajem či městem, si může brát jakýkoliv typ úvěru. Do zákona se kdysi dostalo to, že v případě přímo řízených organizací je možnost pouze dodavatelského úvěru, který je velmi komplikovaný. Opakovaně jsem byl žádán Asociací nemocnic ČR, abych se dohodl s ministerstvem financí, zda by nešlo umožnit, aby za stejných podmínek, jako si dnes berou dodavatelské úvěry, si mohli brát standardní typy úvěrů jako všechna ostatní zdravotnická zařízení. Podmínky jsou takové, že vše kontroluje ministerstvo zdravotnictví a musí to schválit ministerstvo financí. Zeptal jsem se na to ministra financí, a ten s tím souhlasil. Efektem by mělo být snížení ceny úvěrů, a vzhledem k tomu, že nás teď čekají obrovské stavební investice do těchto zařízení – končí soutěže a otevírají se položky, které budou v desítkách miliard, tak je potřeba, aby bylo kofinancování ze strany nemocnic s tím, že peníze efektivně využijí tak, aby neplýtvaly na nevýhodné úvěry,“ vysvětlil minulý týden na tiskové konferenci Vlastimil Válek s tím, že přímo řízené nemocnice jsou nyní v plusu kolem pěti miliard korun.

A co na to samotné nemocnice? „Možnost vzít si úvěr jako všechny ostatní běžné formy právnických osob bychom uvítali. To, že přímo řízené organizace si úvěr vzít nemohou, je zásadně znevýhodňuje oproti ostatním obdobným společnostem s jinou právní formou (například krajské nemocnice ve firmě akciových společností a podobně),“ konstatuje ředitel FN Bulovka Jan Kvaček.

Podobně to vidí i v Olomouci a Ostravě. „Možnost získat úvěr na pokrytí nezbytné investice bychom velmi uvítali. Umožnilo by nám to pokračovat v rekonstrukci a rozvoji areálu. Po realizaci strategické investice (novostavba centrálního pavilonu B) chceme uskutečnit novostavbu Porodnicko-gynekologické a novorozenecké kliniky, a toto bychom mohli realizovat pomocí úvěru,“ přibližuje Adam Fritscher, vedoucí Oddělení vztahů s veřejností FN Olomouc.

„V případě potřeby by FN Ostrava využila úvěru na dlouhodobé proinvestování finančně náročných investic (rekonstrukcí a výstavby). Důležitým parametrem při rozhodování by byla nabídnutá výše úrokové sazby ze strany bankovní instituce,“ poukazuje vedoucí oddělení komunikace FN Ostrava Petra Petlachová.

„Ztotožníme se s vyjádřením ministerstva. Nemocnice by v tomto případě mohla využít při realizaci svých investičních záměrů transparentnější (a zároveň výhodnější) formu úvěrování, než je dodavatelský úvěr. Samozřejmě podmínkou je schválení Ministerstvem financí,“ přidává se Veronika Plachá, tisková mluvčí Fakultní nemocnice Brno.

Je třeba znát podrobnosti

Ve hře jsou úvěry také pro FN Hradec Králové. „O tomto návrhu vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové ví a o dalším dění ohledně možnosti úvěrového financování chce být informováno. Jakmile by byly nastaveny detailnější parametry, pak by bylo možné vytipovat projekty, které by bylo vhodné takto financovat,“ načrtává Jan Špelda, vedoucí odboru komunikace FN Hradec Králové.

FN Královské Vinohrady se k návrhu zatím nechce příliš vyjadřovat. „Hypotetické důsledky neschválených legislativních dokumentů nemůžeme relevantně komentovat. Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici metodiku našeho zřizovatele, budeme postupovat v souladu s ní,“ uvádí mluvčí FN KV Tereza Romanová.

V tuto chvíli o úvěru neuvažuje FN Plzeň. „Finanční situace FN Plzeň je dobrá, veškeré plánované výdaje jsou rozpočtované z vlastních zdrojů či z dotačních titulů a možnost úvěru nyní neplánujeme. V delším časovém horizontu ale nelze vyloučit využití dlouhodobého úvěru na financování větších investic,“ konstatuje mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

A podobně je na tom pražská VFN. „VFN v současnosti neuvažuje o financování své činnosti formou bankovního úvěru,“ dodává mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Michaela Koubová