Foto: Freepik.com

Z nedostatku léků se v Německu stává předvolební téma. Lídři spolkových zemí tlačí na ministra zdravotnictví

Zákon proti nedostatku léků je sice důležitý, ale pouze první krok na cestě k řešení váznoucích dodávek u stovek druhů léků, kterému Německo čelí už řadu měsíců až několik let. Spolková vláda, a zejména Spolkové ministerstvo zdravotnictví musí činit mnohem více, aby se problém podařilo postupně eliminovat. To je hlavní sdělení lídrů čtyř jižních spolkových zemí Německa, tedy Bavorska, Bádenska-Württemberska, Porýní-Falcu a Hesenska, o němž informují odborné deníky Deutsches Ärzteblatt nebo Deutsche Apotheker Zeitung.

„Je snadno předvídatelné, že bez dalších opatření se bude situace v zásobování léky nadále zhoršovat,“ cituje odborný deník Deutsches Ärzteblatt společné prohlášení ministrů zdravotnictví a hospodářství čtyř německých spolkových zemí, které bylo začátkem tohoto týdne představeno v bavorském Mnichově.

Koalice čtyř

Uvedení ministři, kteří jsou pod prohlášením podepsáni, jsou členy vlád spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Porýní-Falc a Hesensko. Jde tedy o čtyři spolkové země, které leží v jižní části Spolkové republiky Německo, a jejichž vlády daly najevo, že se v řešení problému nedostatku některých léků v německých lékárnách hodlají věnovat s větším úsilím, než to podle nich činí spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Podle politiků je sice správné, že spolková vláda přijala zákon, pomocí kterého se má situace v lékárnách zlepšit, není to však dostatečné. „Byly učiněny první kroky. Nicméně jsou zapotřebí další opatření, která dodávky léků zajistí v dlouhodobém horizontu, zpevní dodavatelské řetězce, sníží závislost na dodávkách léků ze třetích zemí a zatraktivní Německo jako zemi, kde se farmaceutickému průmyslu bude opět dařit,“ deklarují dále zemští ministři.

Vedle obecných proklamací o tom, že je nutné snížit závislost na třetích zemích a posílit domácí výzkum, vývoj i výrobu léčiv, ministři vlád spolkových zemí zmínili také konkrétní opatření, k nimž mohou zemské vlády přistoupit „na vlastní pěst“, tedy bez ohledu na kroky vlády spolkové. Jde například o nařízení spolkových vlád směrem k výrobcům léků, na jejichž základě by výrobci měli konkrétní povinnosti například v podobě včasného informování o výpadcích produkce konkrétních léků.

Spolková vláda nedělá dost, tvrdí zemští ministři

„Jižní spolkové země jsou sjednoceny v úsilí o posílení místa produkce léků a tím i v úsilí nedostatečné dodávky řešit,“ zdůraznil bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek (CSU). Jeho protějšek z Bádenska-Württemberska Manne Lucha (Zelení) dodal: „Je důležité usnadnit výzkum a vývoj, podporovat inovace a nové technologie ve výrobě léků, omezit dohody o slevách na léky, obnovit dialog s farmaceutickým průmyslem na celostátní úrovni a poskytovat také pobídky.“

Podle hesenského ministra zdravotnictví Kaie Kloseho (Zelení) je zřejmé, že opatření prosazená spolkovým ministrem zdravotnictví Karlem Lauterbachem (SPD) nejsou dostatečná. „Ne každý výpadek v dodávkách léků musí nutně vést k nedostatku léčiva na danou chorobu, protože jsou často dostupné alternativní, avšak ekvivalentní léky. Je však evidentní, že spolkovou vládou přijatá opatření nestačí,“ řekl.

Nedostatek některých léků je jev, se kterým se Německo začalo potýkat ještě před propuknutím pandemie koronaviru. Během pandemie se však situace zhoršovala, jelikož nejen Německo doplatilo na svou přílišnou závislost na dodávkách aktivních léčivých látek z Asie, a to zejména z Číny a Indie. Nedostatek léků vyvrcholil během loňské infekční sezóny, kdy v lékárnách chyběly především dětské sirupy proti kašli nebo na snižování horečky. K tomu se přidal problém se zásobováním antibiotiky nebo onkologickými léky.

Blíží se zemské volby

Spolková vláda na situaci reagovala přijetím nové legislativy, včetně již zmíněného zákona proti nedostatku léků. Ten byl schválen v červenci a mimo jiné distributorům ukládá povinně udržovat několikaměsíční zásobu často používaných léků, aby bylo možné hladce vykrýt případný výpadek ve výrobě.

Spolkový ministr zdravotnictví Lauterbach začátkem tohoto týdne uvedl, že v nejbližších dnech představí řešení pro zajištění dostatečných dodávek dětských léků, které se užívají během sezóny infekcí.

Z problému zásobování léky se v Německu stává politické, respektive předvolební téma. Není proto úplnou náhodou, že došlo k domluvě na společném postupu právě ve zmíněných spolkových zemích. Ve dvou z nich (Bavorsko a Hesensko) se totiž už za necelý měsíc konají volby do zemských parlamentů. Zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcu jsou na pořadu dne až na jaře roku 2026, pokud nedojde k volbám předčasným.

Zdeňka Musilová