Ilustračné foto: PxHere

Zdravotné poisťovne vlani uhradili lieky za viac ako miliardu eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v roku 2022 uhradila svojim poistencom lieky v celkovej výške viac ako 842 miliónov eur. Najčastejšie išlo o lieky na vysoký krvný tlak, diabetes, lieky proti bolesti chrbta či na poruchy metabolizmu.

Náklady na lieky medziročne stúpajú. Za rok 2022, oproti roku 2021, došlo u dvoch najväčších slovenských poisťovní k nárastu nákladov na lieky a dietetické potraviny o 9,8 percenta. Medzi najnákladnejšie lieky patria tie, ktoré sú určené na liečbu onkologických ochorení.

„Veľkú časť výdavkov VšZP tvorí aj tzv. biologická liečba, ktorou sa liečia napríklad črevné zápaly ako Crohnova choroba či ulcerózna kolitída, reumatoidná artritída a niektoré zriedkavé ochorenia,“ vymenúva Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie VšZP.

Poistenci VšZP v minulom roku spotrebovali až 52,7 milióna balení liekov. „Najviac našich klientov potrebovalo predpísať lieky na ochorenia ako artériová hypertenzia, akútne infekcie horných dýchacích ciest a hypertenzná choroba srdca,“ spresňuje Peterová.

Srdcovo-cievne ochorenia sa totiž už niekoľko rokov nachádzajú na prvých priečkach rebríčka výskytu a príčin úmrtia medzi Slovákmi. Medzi najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia poistencov VšZP patria okrem hypertenzie aj ischemická choroba srdca, hypertenzná choroba srdca, ale napríklad i fibrilácie predsiení.

„Napríklad poruchy metabolizmu tukov, ak sa neliečia, môžu spôsobiť aterosklerózu. Tá následne často končí infarktom myokardu, cievnou mozgovou príhodou či ischemickou chorobou dolných končatín,“ vysvetľuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.

Druhá najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku – Dôvera, vlani uhradila za lieky pre poistencov 302,6 milióna eur. Ako pre Zdravotnícky denník uviedol Matej Štepiansky, PR špecialista poisťovne Dôvera, predstavovalo to viac ako 23,6 milióna balení liekov. Tretia zdravotná poisťovňa Union údaje o úhradách liekov neposkytla.

-bre-