Radim Brdička

Prof.MUDr Radim Brdička, DrSc se narodil v roce 1933 v Praze, Studoval na Jiráskově gymnáziu v Resslově ulici, a po jeho zrušení na gymnáziu v ulici Dušní. Po maturitě v roce 1952 byl přijat ke studiu na fakultě všeobecného lékařství. Během studia pracoval jako demonstrátor na Ústavu patologické fyziologie prof, Hepnera a po promoci se dostal na umístěnku na plicní oddělení v Krásné Lípě u Rumburka. Po dvou letech naplněných prací v nemocnici, ale i vojenskou službou, byl přijat na základě konkursu na Ústav lékařské biologie, později Lékařské biologie a genetiky, kde pracoval až téměř do konce roku 1989. Jeho ústředním zájmem bylo studium genomové variability na úrovni experimentální, a později v rámci lidských populací, čemuž se věnoval po přechodu na Ústav hematologie a krevní transfuze , kde pracoval až do odchodu do důchodu. Byl jedním z prvních, který prosadil zdravotnickou akreditaci pro laboratoř molekulární genetiky, kterou na ÚHKT vedl. Absolvoval několik zahraničních pobytů např. na Istituto Superiore di Sanitá v Římě a oddělení genetiky v Pavii vedené v té době prof.Cavalli-Sforzou. Mimo jiné se podílel na výzkumu ČSAV na pracovišti prof.Šrama, kde se zabýval mutabilitou mitochondriální DNA.