Andrea Daňková

Mgr. et MgA. Andrea Daňková, MBA., LL.M. je tajemnicí ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze.