Tomáš Doležal

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., je farmakolog a farmakoekonom. Je zakladatelem Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA a minulým předsedou České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií.