Ivo Hlaváč

Ivo Hlaváč vede sekci zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory ČR a je jedním z organizátorů platformy "Kdo zaplatí zdravotní péči v roce 2030?", která usiluje o definici priorit zaměstnavatelů ve vztahu k příjmům a výdajům systému zdravotní péče v ČR.