Miroslav Homola

Študoval žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pracoval pre české vydavateľstvo Mladá fronta, písal aj pre ekonomický týždenník Trend a denník Pravda. Ako redaktor Zdravotnického deníku sa venuje prevažne politicko-ekonomickým témam, analýzam a rozhovorom.