Kamil Hrubý

PharmDr. Kamil Hrubý je vedoucím lékárníkem v nemocniční lékárně Městské nemocnice Ostrava. Absolvent Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Ph.D. získal v oboru farmakologie na lékařské fakultě v témže městě. Specialista v oboru klinická farmacie s 25letou praxí v nemocničních i veřejných lékárnách.