Čtvrtek, 7. července, 2022

Martin Kočí

MUDr. Martin Kočí absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovi univerzity v Brně, od listopadu 2017 je předsedou spolku Mladí lékaři z.s., pracuje jako radiolog na Klinice zobrazovacích metod FN v Motole, toho času působí na pozici postdoktoranda na oddělení kardiovaskulárního zobrazování na Stanfordově Univerzitě v Kalifornii, USA.