Pátek, 22. ledna, 2021

Jaromír Matějek

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. Ústav etiky 3. LF UK Člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky Člen výboru České společnosti paliativní medicíny