Jana Petrenko

Jana Petrenko je zakladatelkou a ředitelkou Koalice pro zdraví, obecně prospěšné společnosti, která sdružuje pacientské organizace, vytváří platformu pro dialog mezi jednotlivci i skupinami, poskytuje servisní služby pacientským organizacím a koordinuje činnost Pacientské rady VZP.