František Schneiberg

MUDr. František Schneiberg, předseda Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP, který působí na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK