Petr Vít

Mgr. Petr Vít je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je specialistou na právo neziskových organizací, problematiku účetnictví a daní. Pracuje jako finanční a právní poradce v soukromé sféře. Rovněž spolupracuje jako právník, lektor a konzultant s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a Nadací Neziskovky.cz. Aktivně se zapojuje do tvorby nové legislativy v oblasti neziskových organizací.