Michal Vrablík

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. je zástupce přednosty III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti.