Jan Žaloudík

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc – senátor, bývalý ředitel Masarykova onkologického ústavu a bývalý děkan Lékařské fakulty MU v Brně.