Úterý, 5. července, 2022

Martina Žižlavská

MUDr. Martina Žižlavská je absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (2017), pracuje nyní jako internistka. Univerzitní půdu neopustila zcela a na LF MU pracuje v Simulačním pracovišti, které se nyní buduje. Již během studia byla aktivní členkou studentského spolku IFMSA CZ a Akademického senátu LF MU. Po promoci se zapojila do spolku Mladí lékaři a byla zvolena jeho místopředsedkyní.