Kompenzace „covid-období“ pro zobrazovací komplement? Mizivá nebo nulová

0

Návrh kompenzační vyhlášky ministerstva zdravotnictví v podobě, v jaké jsme jej dostali k posouzení, nejenomže dostatečně nekryje ztráty poskytovatelům, ale celým segmentům neposkytuje kompenzace žádné.

 

Grémium ambulantní radiologie ve spolupráci s ostatními sdruženími a subjekty zastupujícími zobrazovací diagnostiku mapuje situaci napříč republikou, modelovali jsme reálné dopady navržených kompenzací pro typická pracoviště rentgenové, ultrazvukové diagnostiky, CT i magnetické rezonance.

Návrh kompenzací chápeme jako prvotní pracovní materiál. Vychází ze zcela nereálných předpokladů, že zdravotnická zařízení mají možnost propad produkce zdravotní péče dvou „covidových“ měsíců dohnat zvýšenou aktivitou po zbytek roku. V období nouzového stavu poklesl objem poskytované péče na 20-25 procent obvyklého stavu, někde z titulu nařízení ministra zdravotnictví téměř na nulu. Žádnou zobrazovací diagnostiku nenahradí vzdálený přístup a telefonická konzultace, u žádného z vyšetření na rentgenu, CT nebo ultrazvuku nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Přitom byl jasný požadavek na udržení dostupnosti – ale i bez něho nikdo nechtěl nechat pacienty na holičkách. Neměli jsme k dispozici metodiku pracovních postupů, jak po kontaktu s covid-pozitivním pacientem neskončit v karanténě. Naučili jsme se pracovat v režimu, aby ani po takovém kontaktu nedošlo k zavření ordinace z důvodu karantény. Bylo to náročné organizačně, někdy i fyzicky, ale dopadlo to dobře.

I přes vědomí si ekonomického průšvihu jsme ordinace nezavřeli a veřejná vystoupení zodpovědných osob nás uklidňovala, že nás ekonomicky nenechají padnout. Návrh kompenzační vyhlášky však poskytuje mizivou kompenzaci pracovištím poskytujícím RTG vyšetření, nulovou pak všem ostatním – včetně mamografického screeningu, CT, magnetické rezonance anebo ultrazvuku. Zástupci všech subjektů, zastupujících zobrazovací komplement, tedy společnými silami připravili takový návrh, který v souladu s proklamacemi vedení resortu zajišťuje alespoň částečnou kompenzaci, přitom znemožňuje zneužití situace. Náš návrh neznamená zvýšené náklady pro zdravotní pojišťovny a maximálně motivuje poskytovatele ztrátu z produkce do konce roku ještě dohnat. Návrh jen částečně odpovídá poskytnutým kompenzacím pro nemocnice. Pokud nemá dojít ke krachu řady soukromých poskytovatelů v době konečných zúčtování na jaře roku 2021, musí kompenzační vyhláška pamatovat i na ně. Většina z nás se nepokládá za hrdiny, když jsme i v době mimořádných opatření a doslova paniky dál chodili do práce a stýkali se s pacienty – mnozí z nás covidem onemocněli, nebo velká řada skončila v karanténě. Je to prostě naše práce. Ale snad si zasloužíme i skutečnou podporu za uplynulé měsíce – nám slovní podpora a transparenty nepomohou.

Pro další období se otevírá prostor k diskusi nad změnou systému financování našich služeb. Dnes je náš segment financovaný výlučně na základě objemu poskytnuté péče.  K tomu musíme nasmlouvat techniku, personál, zajistit si prostory – ale neumíme ze dne na den naše náklady na tyto kapacity omezovat. Je otázkou, jestli po optimalizaci sítě poskytovatelů nezačít v úhradových mechanismech zohledňovat i připravenost, dostupné kapacity.

Petr Máca, Grémium ambulantní radiologie