Středa, 27. ledna, 2021

Mladí lékárníci se těší na lékový záznam

0

 Tématem letošního Dne lékáren, který se koná dnes 20. června, je lékový záznam pacienta. Tato novinka vycházející z předkládané novely zákona o léčivech by měla začít fungovat od příštího roku. Lékový záznam přináší pro pacienty mnoho výhod.

 

Pomocí lékového záznamu budou moci lékárníci odhalit případné duplicity (předepsání nebo užívání stejného léku pod různými obchodními názvy), kontraindikace (lék zcela nevhodný vzhledem k ostatním lékům či přidruženému onemocnění) nebo nežádoucí účinky některého léku. Díky náročnému vysokoškolskému studiu, postgraduálnímu i celoživotnímu vzdělávání a zkušenostem z každodenní práce s léčivy máme nejširší znalosti ohledně možných interakcí, tedy o situacích, kdy jeden lék ovlivňuje účinek druhého. S narůstajícím počtem užívaných léků se riziko škodlivých interakcí několikanásobně zvyšuje a právě díky lékovému záznamu bychom měli mít k dispozici kompletní informace o všech lécích pacientů, často předepsaných od různých lékařů.

Lékový záznam bude umístěn v úložišti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, přístup do něj bude mít jen lékárník, který bude pacientovi léky vydávat. Navíc jsou lékárníci stejně jako lékaři povinni dodržovat lékařské tajemství. Pacient se tak nemusí obávat zneužití osobních dat. Pokud si však nebude přát, aby lékař nebo lékárník nahlížel do jeho lékového záznamu, lékárník může poradit, jak přístup upravit.

Přes značné výhody, které plánovaný lékový záznam přináší, na něj nelze zcela spoléhat či jeho vyhodnocování automatizovat. Stejně důležitá je interpretace nalezených lékových problémů v závislosti na individualitě pacienta. Jiná omezení platí pro mladého zdravého dospělého muže, jiná pro starší křehkou babičku. Zcela jiná omezení pak platí pro děti, těhotné nebo kojící ženy. Nežádoucí účinky, duplicity, interakce či kontraindikace jsou lékové problémy, které může lékárník díky lékovému záznamu odhalit. Je však mnoho dalších, které lékárník odhalí až při dispenzaci či pohovoru s pacientem. Mezi ně patří například nevhodné načasování dávky nebo nevhodné dělení technologicky náročné lékové formy. Lékárník tak plní svou roli při dispenzaci, zajišťuje maximalizaci účinku a minimalizaci rizik podáním správných informací i ověřením, že pacient instrukcím rozumí.

PharmDr. Stanislav Gregor

Mladí lékárníci, z. s., předseda