Neděle, 20. června, 2021

Přesun cenotvorby na ministerstvo financí by přivedl systém do chaosu

Přesun cenotvorby na ministerstvo financí by přivedl systém do chaosu

Podle našeho názoru –  majitelů lékáren – by ministerstvo financí nemělo regulovat ceny léků. Je pro to hned několik důvodů.

 

Musíme se vrátit zpět do historie přesně do ledna roku 2007, kdy rozhodl Ústavní soud na podnět senátorů a zrušil naprosto nejasný a nepřezkoumatelný proces stanovování cen a úhrad léků v ČR. Od roku 2008 přešly kompetence právě na Ministerstvo zdravotnictví potažmo na SÚKL a novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění vznikl systém stanovení ceny a úhrady léků na základě správního řízení a to s možností odvolání účastníků řízení k nezávislému soudu.

Nevím, kdo a co tím sleduje, ale přesun zpět na Ministerstvo financí by přivedlo celý systém do chaosu a zhroutil by se. Docházelo by ke kompetenčním sporům, co už je v gesci zdravotnictví a co již je v gesci financí.  Dalším důvodem je  vlastní koordinace mezi jednotlivými procesy od uvedení léčiva na trh,  tedy registrace,  po stanovení maximální ceny a nakonec také úhrady z veřejného zdravotního pojištění včetně vazby na referenční  systém v rámci zemí EU. Tyto postupy mají logickou procesní vazbu a nedokážu si představit, že by jedna činnost, např. registrace, byly na SÚKLu a stanovení ceny a úhrady na Ministerstvu financí, bez patřičného personálního zabezpečení odborníky ve zdravotnictví.

Myslím, že se jedná jen o nějakou laickou představu několika jednotlivců, kteří ani netuší, co obnáší  systém stanovení ceny a úhrady léků. Evropský soudní dvůr nám jasně vzkázal a to pod velkou sankcí, že tento systém má být transparentní, soudně přezkoumatelný a efektivní.  Jsem přesvědčen, že lékový trh potřebuje daleko jinou legislativní změnu. Tou je zajištění dostatku léků pro naše pacienty a odblokování limitů pro běžné objednávky léků lékárnou, která ani vlastně netuší, proč je na svých objednávkách krácena a proč některé druhy léků jsou jen u monopolního dodavatele Phoenix – lékárenský velkoobchod a.s. To se v Německu nemůže stát.

Současný  systém by bylo vhodné doplnit např. o slevové soutěže, kdy cena léků a jeho úhrada je zachována v původní výši a veškeré pobídky by byly směrovány na zdravotní pojišťovnu na základě transparentní soutěže o výši poskytnuté slevy, například uvedením na pozitivní list zdravotní pojišťovny.

Marek Hampel