Tomáš Cikrt: Profesor Fiala bez vize a bez noblesy

  České zdravotnictví si tak mizernou debatu, jakou předvedli Andrej Babiš s Petrem Fialou uplynulou neděli v Otázkách Václava Moravce, nezaslouží. Tentokráte se nevyznamenal ani moderátor, který diskusi utopil v nepodstatnostech. Zřetelně unavený premiér spustil svůj obvyklý mlejnek o korupci a chlubil se rostoucími příjmy zdravotního pojištění, na nichž má vláda jen mizivou zásluhu. Předseda ODS Babišovi vytkl, že zdravotnictví nerozumí, aby sám vzápětí prokázal, že je na tom úplně stejně. Nejvíce to ale od profesora Fialy schytal politik, který diskusi nebyl přítomen a nemohl se bránit, totiž ministr zdravotnictví.

   

  „Katastrofální výběr ministra. Ministr Adam Vojtěch selhává. Možná umí zpívat na plese, ale jako ministr je katastrofální. Se zdravotnictvím nic neudělal,“ uvedl v Otázkách Petr Fiala. Tentam byl distingovaný gentleman, jak ho snad někteří voliči až dosud vnímali. Předseda ODS se předvedl jako trochu hulvát plující na povrchu diskutované problematiky. Takový běžný český standard, bohužel.

  Pomineme-li ovšem formu, bylo vystoupení profesora Fialy i věcně špatné. Možná se měl optat soukromých lékařů a dalších poskytovatelů zdravotní péče, kteří chválí ministra, kudy chodí za funkční dohodovací řízení. Bývali to tradiční voliči ODS. Nebo by se pan profesor mohl pozeptat svých kolegů akademiků na nárůst počtu studentů medicíny už v tomto roce minimálně o 15 procent. Zajistit financování takové změny se dosud nepodařilo žádnému jinému ministrovi zdravotnictví. A mohli bychom pokračovat dál, třeba reformou primární péče nebo psychiatrické péče. Adam Vojtěch je jistě kritizovatelný, a témat, kde by se vůči němu mohli opoziční politici vymezit je víc než dost. Říkat ale, že neudělal nic a umí tak akorát zpívat na plese, je hloupé. Tahle pavlačová politika se vrátí jako bumerang každému, kdo ji provozuje a jednou by třeba převzal za ten náš přetěžký zdravotnický rezort odpovědnost. A ještě hloupější je, když jí slyšíme od strany, která už tuto odpovědnost v minulosti nesla a moc dobře ví, jak je sakra těžká.

  Co vlastně předseda ODS nepřítomnému ministru zdravotnictví v debatě vytýkal? Například zadlužení nemocnic. Prý s tím nic nedělá. Václav Moravec k tomu začal mávat čísly o závazcích po lhůtě splatnosti. Neustále poukazoval na 30 miliónů korun těchto závazků, které vykazovala FN Hradec Králové v červnu a nebyl schopen pochopit a uznat, že se tyto závazky v čase vyvíjejí a že tak celkem logicky má Babiš v ruce nejnovější čísla, která jsou jiná, třeba mnohem menší. A hlavně co je 30 miliónů ve srovnání s několika miliardovými obraty fakultních nemocnic? Zrovna v Hradci Králové hospodaří fakultka dlouhodobě dobře.

  Problémy mají samozřejmě některá v médiích propíraná zařízení, jako je Bulovka, FN u svaté Anny v Brně, nebo také Vihohrady, FN Brno, či VFN v Praze. Za žádné z těchto zadlužení nemůže ani Babiš ani Vojtěch. Problémy ekonomicky chorých nemocnic vznikaly z různých příčin, obvykle kvůli historickému nastavení úhrad, někde ale i fatálním manažerským selháním. Jsou tedy věcí vlád a ředitelů, které tam dosadila ČSSD, nebo ODS, mnozí z nich jsou i členy těchto stran. Petr Fiala včera neopomněl pochválit odcházejícího ředitele FN Brno Romana Krause, avšak už nedodal, že právě jím řízená nemocnice má velké finanční problémy (v tomto případě si nemyslím, že byl na vině ředitel, dělal, co mohl, stejně jako ministr Vojtěch dělá, co může).

  Profesor Fiala se opřel i do neřešení systémových otázek financování zdravotnictví. Tady bychom mu mohli dát za pravdu. Vláda Andreje Babiše skutečně nehodlá učinit podstatné systémové kroky, už jenom proto, že je vázána koalicí s ČSSD, tedy politickou stranou, která praktikuje ve zdravotnictví už 20 let pštrosí politiku (hrozby nevidí, budoucnost neřeší, žije jenom přerozdělováním aktuálního rozpočtu). Vládu pak pod krkem drží komunisté, kteří, kromě znárodnění, žádné jiné změny zdravotnického systému nepřipustí.

  Natěšený divák si říká, že když pan Fiala tvrdě a oprávněně zkritizuje vládu, má připravenu vlastní systémovou změnu. Přijde ale studená sprcha. „Stačí úhradovou vyhlášku změnit na úhradový zákon, aby financování bylo na několik let dopředu,“ prohlásil šéf ODS u Václava Moravce. Bum! Slyšel to už někdy někdo? Úhradový zákon? Co to je? Předseda ODS vystřelil nový pojem, který nevysvětlil. Zkusme si ho tedy domyslet sami.

  Úhradový zákon má zřejmě být jakousi úhradovou vyhláškou podepřenou autoritou vyšší právní moci. Opravdu divný návrh pravicového politika. Očekávali bychom spíše, že bude požadovat zrušení úhradové vyhlášky a veškerou důvěru vloží do smluvních vztahů soukromoprávních subjektů na trhu (zdůrazňuji, že na regulovaném trhu s pojistkami veřejného zájmu). Úhradový zákon by buď velice obecně a stručně určil pravidla a stejně by je bylo třeba vyložit v nějaké vyhlášce, v dohodovacím řízení, nebo cestou jakýchsi výjimek (francouzský model) a tedy by byl zbytečný. Nebo by byl naopak velice podrobný, rigidní a nejpozději do dvou let bez novelizace zcela nepoužitelný. Znovu a znovu by se proto vedl politický boj o podobu úhrad, který – pokud by skončil patem a sněmovna zákon nebyla schopna novelizovat – by vedl k zaostávání českého zdravotnictví, k hrazení obsolentních výkonů, neschopnosti pojmout novinky a v konečném důsledku k prohlubování nespravedlnosti v přístupu ke zdravotní péči.

  Úhradový zákon je prázdné politické heslo. Uvidíme v dalších týdnech a měsících, zda znamená něco víc, třeba odklon ODS od liberálně pojatého systému, jenž je založen na pluralitě pojišťoven a poskytovatelů, směrem k nějakému státem řízenému modelu. Anebo je to jen úlitba lékařské komoře v rámci boje proti Babišovi. To je ovšem strašně málo na stranu, která tvrdí, že je tou pravou alternativou k vládě oligarchy.

  A široko daleko vůkol není nikdo jiný v české kotlině, kdo by se alespoň pokusil o nějaký seriózní zdravotnický politický program.

  Tomáš Cikrt

  Sdílejte
  Předchozí článekSvět šediví, Češi mládnou…
  Další článekNavýšení příjmů do zdravotnictví nestačí
  Tomáš Cikrt
  Absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě, působil jako redaktor a šéfredaktor Zdravotnických novin, mluvčí ministra zdravotnictví či moderátor diskusního pořadu televize Z1. Napsal dvě knihy: Příběhy léků (příručka pro zvídavé čtenáře o vlastnostech a používání léků) a Krev a peníze (pravda o kauze Diag Human). Dnes je šéfredaktorem portálu Zdravotnickýdeník.cz