Stát zapomíná na zdravotní sestry pečující o pacienty v domácí péči

V minulých letech byly opakovaně navýšeny mzdy zdravotním sestrám, ale pouze těm pracujících v nemocnicích. Zvyšování platů sestřičkám je nejen v letošním volebním roce doslova politický evergreen. Premiér Bohuslav Sobotka slibuje navýšení mezd o dalších deset procent od ledna 2018. Zvýšení platů se však opět nemá týkat zdravotních sester, které docházejí k pacientům domů, ačkoliv se jejich práce odborně od sester pracujících v nemocnici příliš neliší, je však mnohem více náročná po fyzické a psychické stránce.

 

Většina agentur domácí zdravotní péče funguje v režimu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Nicméně dle definice nespadají pod třísměnný provoz, nýbrž pod nepřetržitý, proto nemají na zvýšení peněz nárok. Odlišné je také vyplácení mezd.

Zdravotní sestry v nemocnicích jsou odměňovány dle mzdových platových tabulek, naproti tomu sestry pracující v domácí péči výkonově. Sestry, které dochází za pacienty domů, jsou tak nespravedlivě přehlíženy.

Domácí péče má v systému zdravotní péče velice důležitou roli. Kupříkladu dvě třetiny lidí by rády dožily doma. Toto by často nebylo bez návštěv zdravotní sestry možné. Ty navštěvují pacienty až několikrát denně – dle ordinace ošetřujícího lékaře. Kromě pacientů v terminálním stádiu pečují i o klienty například s defekty, po hospitalizaci, diabetiky, špatně pohyblivé pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, pacienty se stomiemi aj.

Agentury domácí zdravotní péče, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, fungují v České republice od roku 1991. Aktuálně nabízí služby domácí péče na 190 malých a středních agentur, které pojmou téměř polovinu objemu výkonů zdravotní péče v domácím prostředí a to včetně odlehlých částí republiky.

Ludmila Kondelíková

Previous article Vláda je neschopná zajistit dostupnost moderní léčby pro nejvážněji nemocné
Next article Strašidlo českého zdravotnictví
Bc. Ludmila Kondelíková je prezidentkou Asociace domácí péče ČR o.s. která sdružuje 60 agentur zabývajících se péči o pacienty v domácím prostředí. Také je zakladatelkou Agentury domácí péče Lusi s.r.o. Před založením agentury pracovala 10 let jako ředitelka ošetřovatelské péče na poliklinice Klimentská na Praze 1. Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Karlových Varech a také bakalářské studium na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem v oboru „Ekonomika a řízení zdravotnictví“.