Vláda vymítá deficit deficitem, občanům tají, kterou zdravotní péči se jim chystá škrtnout

0
Vláda vymítá deficit deficitem, občanům tají, kterou zdravotní péči se jim chystá škrtnout
Foto: Pixabay

V médiích probleskují zprávy o tom, že vláda Petra Fialy chce v rámci jednání o státním rozpočtu snížit platby za státní pojištěnce zdravotním pojišťovnám o 11 miliard korun. Pokud to skutečně udělá, zásadním způsobem otočí kormidlem českého zdravotnictví.

Minulá vláda srovnala podfinancované zdravotnictví s úrovní běžnou ve vyspělých zemích na západ od našich hranic. Výše výdajů na zdravotnictví v poměru k velikosti hospodářství neboli HDP se za poslední 4 roky přibližovala úrovni nejvyspělejších evropských zemí. Díky tomu se zlepšilo hospodaření nemocnic, platy zdravotníků a dostupnost zdravotní péče. Čeští pacienti se dostanou k nejmodernější léčbě, na kterou dosáhnou jen občané nejbohatších evropských zemí. Fialův kabinet ale snížením plateb za státní pojištěnce zásadně ohrožuje dosavadní pozitivní trend financování nejlepší, ale také nejnákladnější zdravotní péče.

Bylo by to historicky poprvé, co se nějaká polistopadová politická reprezentace odhodlala ke škrtům plateb za státní pojištěnce a fakticky zmenšila objem peněz na zdravotní péči v České republice. Připočteme-li k tomu globálně sprintující inflaci, reálné tlaky na snižování objemu peněz ve zdravotnictví jsou alarmující. Vláda svými pokusy o nerozumně načasovanou konsolidaci veřejných financí snižuje deficit státního rozpočtu tím, že vytváří a prohlubuje deficity jiných veřejných rozpočtů – v tomto případě systému veřejného zdravotního pojištění. Volí metodu vymítání čerta ďáblem. Ve státním rozpočtu deficit o 11 miliard sníží, v rozpočtech veřejného zdravotního pojištění deficit obratem o 11 miliard zvýší.

Kromě ekonomických chyb a nepříznivého působení ve zdravotnictví tím vláda také dokazuje, že se nedá vůbec věřit jejímu slovu. Z koaliční dohody a programového prohlášení vlády, na kterém sotva stačil zaschnout inkoust, by tímto krokem udělal Fialův kabinet přes noc pouhý cár papíru. Vláda v koaliční dohodě slibovala valorizaci plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Ze slibované valorizace, neboli zhodnocení či zvýšení, by však udělal Fialův kabinet bez mrknutí oka čistý mínus v základních fondech zdravotních pojišťoven. Dopady by se přitom nepromítly do hospodaření zdravotních pojišťoven jen v letošním roce, ale ve větší míře i v létech následujících.

Co způsobí škrty v platbách za státní pojištěnce? Není doposud známo, jak by na ně zareagovaly zdravotní pojišťovny. Vláda se chystá toto opatření přijmout bez řádné včasné a důkladné konzultace s těmi, jichž se systémově nejvíce týká. Zdravotní pojišťovny byly postaveny před hotovou věc. Jejich vrcholné orgány – správní rady – si zřejmě o zásadních finančních parametrech pro sestavování zdravotně pojistných plánů přečtou nejdřív v novinách. Vláda chce svým necitlivým rozhodnutím sebrat peníze zdravotním pojišťovnám, aniž by jim řekla, co mají v budoucnu přestat platit svým pojištěncům. Fialův kabinet chce vzít peníze pojišťovnám, aniž by v otevřené diskusi řekl občanům, jakou zdravotní péči jim již nehodlá v budoucnu dopřát. Rizika jsou přitom zjevná. Především hrozí zastavení nebo zpomalení vstupu nové inovativní léčby pro české pacienty. Škrty se mohou také projevit ve snížení či omezení dostupnosti léčiv a zdravotní péče.

Vládní škrty perspektivně ohrožují finanční stabilitu samotných zdravotních pojišťoven a ekonomiku poskytovatelů zdravotní péče – nemocnic, praktických lékařů, ambulantních specialistů a dalších segmentů. Jak konkrétně by se s těmito škrty zdravotní pojišťovny vypořádaly, zůstává otázkou. Zdá se, že jisté je jen to, že vládní strany jim k tomu žádný návod nedají.

MUDr. Kamal Farhan