Jindřich Vobořil: Výzva covid-19 druhá vlna – Inteligentní řešení

  Ne „lock down“, ale řešením je posílení sociálně-zdravotních služeb! 

  Vyzýváme vládu, aby pro předpokládanou podzimní vlnu Covid – 19 připravila inteligentní řešení, které nebude příčinou dalšího oslabování ekonomiky a nezpůsobí další negativní sociální dopady.

  Důvod výzvy:

  Ukazatele vyšších rizik epidemie Covid-19 hovoří především o seniorech, ale i obecně o lidech s omezením pohybu, lidech s dalšími zdravotními riziky či lidech bez přístřeší. Vysoká rizikovost těchto skupin se také potvrdila v rámci EU právě v italském i španělském scénáři, a totéž se potvrzuje nyní v USA.

  Služby pro tyto cílové skupiny zajišťují především pracovníci v sociálně – zdravotních službách. Proto jsme přesvědčeni, že pokud se má v případě příští epidemie někde soustředit specifická prevence přenosu, tak to musí být především zde.

  Jsme přesvědčeni, že klíčem ke zvládnutí případné, mnohými odbornými autoritami předpokládané větší a silnější vlny podzimní a zimní epidemie Covid – 19, je následujících sedm kroků :

  1. Karanténní opatření zásadně postavit na regionálním zjišťování situace prostřednictvím masivního testování a lokálním vyhodnocení, především s ohledem na rizikové skupiny obyvatel – tedy ne ministerských nařízeních, ne všeobecnou karanténou typu lock down, ne uzavírání hranic. Testování je třeba také specificky zpřístupnit a zcela zprůchodnit pro zařízení sociálně-zdravotních služeb, kde se odehrává skutečná činnost „první linie“ a kde je vysoké riziko úmrtí. Lokální rozhodnutí nebudou diktovány pouze státem, ale ve spolupráci se samosprávami.
  2. Vytvořit krizový mezioborový tým, který vypracuje manuál dobré praxe s příklady již funkčních kroků ze zahraničí, propojí různé úrovně ke spolupráci, připraví možné scénáře řešení. Tento tým bude mít zástupce jak za zdravotně-sociální aspekty, tak také ekonomickou oblast. Tým by neměl být politicko-úřední, nýbrž bude širokou vysoce odbornou koalicí napříč různými úrovněmi a rezorty. Tento tým bude řízen na základě pandemického plánu ČR hlavním hygienikem ČR.
  3. Výrazně posílit hlavně personální kapacity zdravotně-sociálních služeb pro zimní období tam, kde se pohybují největší skupiny ohrožených obyvatel a kde by proto mělo spočívat největší preventivní snažení. Pro tento účel vláda vyčlení minimálně 3,5 – 4 miliardy Kč, které budou přesahovat běžný rozpočet finančního kalendářního roku. Tyto prostředky budou kopírovat celé zimní období tak, aby právě v době největšího rizika nákazy během chřipkového období bylo zajištěno, že kapacity budou dostatečné.
  4. Poskytnout veškerou podporu pro zásadně lepší materiálové vybavení sociálně-zdravotních služeb a to nejen v oblasti ochranných pomůcek, ale také zapojením testovacích možností pro přítomnost Covid – 19 a návazných pomůcek pro zajištění péče o pacienty s lehčím průběhem onemocnění, které nevyžaduje hospitalizaci.
  5. Okamžitě připravit novely legislativy, které umožní samotným sociálně-zdravotním službám větší variabilitu a flexibilitu v přípravě na novou vlnu Covid – 19 jak v personální, tak materiální rovině a to včetně možnosti zapojení například dobrovolníků.
  6. Monitorovat a aktivně zkoumat všechny možnosti zvýšení obranyschopnosti a účinné léčby SARS-CoV-2: od použití plazmy jedinců s protilátkami, přes lokální slizniční desinficiens, po výzkum kandidátních léků ke kauzální léčbě a tato data zveřejňovat tak, aby s nimi mohly sociálně-zdravotní služby pracovat.
  7. Kolem zranitelných skupin obyvatel vytvořit inteligentní systém ochrany složený z režimových opatření ( desinfekce, úprava provozu s ohledem na sociální kontakt ), pravidelného testování personálu a rodinných příslušníků a podobně. Systém, který včasně detekuje zdroje kolem zranitelných a současně kolem nich vystaví ochranný okruh, považujeme za důležitější než plošné restriktivní opatření.

  Výzvu podepsali:

  Mgr. Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.

  JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

  PhDr. Olga Richterová, PhD. 1. místopředsedkyně Pirátské strany a poslankyně parlamentu ČR

  Ing. Jiří  Hlavenka, podnikatel, zastupitel JMK za Pirátskou stranu

  Mgr. Jiří Nantl, ředitel CEITEC – Výzkumné centrum Masarykovy univerzity

  Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

  Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA ředitel Diecézní charity Brno

  Ing. Jakub Schůrek, MBA podnikatel a vědec

  Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně  Rady Asociace nestátních organizací

  Bc. Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací

  Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice