Jakub Dvořáček: Zpětné bonusy a slevy jsou obchodní nástroj, potřebný pro udržitelné financování

   

  V uplynulých týdnech se v řadě médií včetně webu zdravotnickydenik.cz či Mladé fronty DNES intenzivně probírala problematika tzv. zpětných bonusů. Tedy množstevních a podobných slev, které dodavatelé poskytují nemocnicím. Podle dostupných informací se zdá, že státní zastupitelství by se mohlo snažit kriminalizovat tento nástroj obchodní politiky, který celá léta funguje a nikdy nevadil ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám ani policii.

   

  Prozatím byly vesměs dotazováni právníci, zdravotní pojišťovny a nemocnice. Rád bych tímto zprostředkoval pohled Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která v ČR sdružuje 35 farmaceutických společností s vlastním vývojem.

  Takzvané zpětné bonusy (slevy), které naše členské společnosti coby dodavatelé léčiv vyjednávají s odběrateli – nemocničními zařízeními – jsou obchodním nástrojem zakotveným v bilaterálních smlouvách. Mohou být vázány na určitý objem odebraných léků, bonifikují včasné proplácení faktur a podobně. Každý dodavatel si různými prostředky buduje dobré vztahy se stálými zákazníky.

  Stávající obchodní modely jsou v kompetenci jednotlivých dodavatelů a jejich odběratelů. Nic jim v jejich sjednávání nebrání, pokud jsou dodrženy zákonem stanovené podmínky. Lék je z pohledu obchodního práva komoditou, zbožím, stejně jako kterákoliv jiná obchodovatelná položka.

  Získané prostředky se investují zpět do péče a pomáhají udržovat vyvážené financování zdravotnictví. Pokud je příjem nemocnice správně, transparentně vykázán a řádně zaúčtován, je vše v pořádku – takový názor na tuto problematiku ostatně vyjádřilo i ministerstvo zdravotnictví.

  Ve zdravotnickém systému je mnoho činností, které jsou při současném nastavení úhrad v podstatě automaticky ztrátové. Finance, které plynou do systému ve formě slev a zpětných plateb, pomáhají tyto ztráty pokrývat.

  Rozhodně se chceme vymezit proti obvinění, že současnou kampaň proti praxi zpětných bonusů rozpoutává průmysl, aby tím pokračování obchodních modelů založených na slevách a zpětných platbách znemožnil. Takto absurdní konstrukce skutečně zazněla v citaci anonymního „manažera s dlouholetými zkušenostmi z různých postů řízení českého zdravotnictví“ zde, na webu zdravotnickydenik.cz. Mohu ubezpečit, že pokud by dodavatel už nechtěl slevy odběratelům poskytovat, jednoduše by je přestal sjednávat.

  Myslím, že všichni soudní odborníci pohybující se ve zdravotnictví mají jedno shodné přání – aby konečně byl systém úhrad nastaven nově a funkčně. Tak, aby efektivní a potřebná zdravotnická zařízení byla udržitelná a schopná vyrovnaného hospodaření.

  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

  Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu