Čtvrtek, 21. října, 2021

RUBRIKA

Názory

Nestrašte veřejnost realitou?

Aby nebyly pochybnosti – nejsem epidemiolog, ani lékař. Tak, kde beru tu drzost psát o očkování a covidu?  Koncem roku 2006 mne Evropské Pacientské Fórum nominovalo do ECDC Advisory Forum jako zástupce evropských pacientů. Mám podezření, že nenašli v pacientských organizacích „východního bloku“ nikoho jiného, kdo by se slušně domluvil anglicky a létat do Stockholmu zase není tak atraktivní, jako kdyby to byla třebas Paříž. Kolem zasedacího stolu bych ne-epidemiology spočítala na prstech. V mém věku, i před patnácti léty, sedět někde na ozdobu a usmívat se, by bylo asi hodně trapné. Nezbylo nic jiného než číst materiály na schůze, pozorně...

Virtuální diskuse s lékařským futuristou Bertalanem Meskὸ a dalšími, byť nejmenovanými kolegy

Jak ukázala epidemie COVID-19 v Číně, postupně rozvinutá do světové pandemie, byli jsme všichni zastiženi na chování její příčiny v podobě „nového“ koronaviru zcela nepřipraveni. Byli jsme, a dodnes jsme včetně zdravotnických odborníků, a přes veškerou snahu, poněkud zmateni ze stále narůstajícího množství informací, které byly a jsou často protichůdné, a vzhledem k jejich kvalitě i nesrovnatelné. Zdravotnické systémy se s novou situací postupně vyrovnaly a vyvinuly značné množství diagnostických testů a nedostatek léčebných postupů nahradily účinnými preventivními opatřeními včetně očkování. V každém případě rozsah onemocnění, a nároků na ústavní léčení především u závažných komplikací, vyvolalo nezbytnost zásadních změn ve struktuře nemocničních zařízení. Pandemie...

Omyly poslanců, kteří chtějí rušit dětská zařízení

Aktivity poslanců ohledně rušení dětských zařízení či zákazu přijímání dětí do nich budí údiv i zděšení odborné veřejnosti. Jejich návrhy ukazují, že nevědí nebo nechtějí vědět nic o současném stavu zařízení, o jejich praktické činnosti a potřebě taková zařízení mít. Vycházejí pouze z teoretických úvah, že děti do zařízení nepatří, s čímž musí každý souhlasit. Méně se už zabývají tím, co lze potřebným dětem nabídnout. Zároveň také spolu s některými organizacemi matou veřejnost falešnými zmínkami o tom, že jsme poslední zemí, která zařízení pro děti provozuje. Není to pravda, zcela obdobná zařízení jsou ve většině evropských zemí. Obdoba našich dětských domovů je ve...

Účelem kompenzační vyhlášky není zvyšovat platy a odměny

Dovoluji si reagovat na článek, v němž je prezentován názor paní Žitníkové, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, na kompenzační úhradovou vyhlášku na rok 2021. Uvádí se v něm, že návrh kompenzační vyhlášky ministerstva zdravotnictví je pro odborový svaz nepřijatelný, a že by podle něj odměny pro zdravotníky v ambulancích přišly až na konci října. To mne opravdu naštvalo. A nejen mne. Chtěl bych paní Žitníkové tímto vzkázat, že kompenzační vyhláška má zcela jiné účely, než jen zvyšovat platy a vyplácet odměny, což je bohužel jediná věc, kterou odbory hlásí a znají. Pokud by odbory napadly návrh vyhlášky...

Dotační klikačka aneb kde je spravedlnost?

V minulých dnech rozjitřila již tak dosti neklidné vody českého zdravotnictví „klikací aféra“. Evropské dotace měly být přiděleny nemocnicím, které v daný čas nejrychleji zvládly dvojklikem odeslat žádost. Samozřejmě za podmínek splnění několika dalších kritérií. Neúspěšní účastníci způsob rozhodování zpětně hodnotili jako „bizarní" či „ šílený", s čímž lze určitě jenom souhlasit. Ačkoliv ale byly kritéria výběru a limitace zdrojů známy týdny dopředu, mediální a politický tlak přišel až v momentě, kdy zájmy konkrétních osob skončily „pod čarou". Do té doby klíčové kritérium (známé například i z tzv. kotlíkových dotací) nikomu nevadilo. Nejšílenější se však při  troše hlubšího zamyšlení...

Péče o duševní zdraví se týká nás všech, nepodceňujme ji

Problémy s duševním zdravím trpělo před pandemií COVID-19 odhadem 16 % evropské populace. Během posledního roku se toto číslo téměř zdvojnásobilo. Práce z domu, uzavřené školy a sociální izolace negativně ovlivňují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a naši celkovou psychikou, což často vede ke zvyšující se míře úzkosti, depresí a sociální i ekonomické nejistotě. Pandemie pouze zvýraznila již dlouho existující problém a ukázala mnohé nedostatky. Chybí krizová centra. Ta existující zůstala v některých případech během pandemie zavřena. Ukázalo se také, že psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické služby do budoucna nebudou nejspíše schopny uspokojit nárůst poptávky. Veřejným zdravotnickým službám navíc často...

Spolek rozhodně není zárukou transparentního fungování pacientské organizace

Spor o to, zda musí pacientská organizace fungovat pod střechou zapsaného spolku, anebo může mít i právní formu obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu, je otázkou ryze politickou. A také více než spornou. Z právního i věcného pohledu neexistuje důvod, proč rozdělovat pacientský sektor výhradně podle právní formy. Hlavní náplní práce pacientské organizace je zastupovat zájmy pacientů s konkrétním onemocněním a zlepšovat jejich životní situaci. To mohou dělat stejně dobře zapsané spolky (z.s.) jako obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) nebo zapsané ústavy (z.ú.). Právní forma spolku není ani zárukou, ani podmínkou dobře fungující pacientské organizace. Otazníky kolem fungování pacientských spolků Tvrzení, že jedině zapsaný spolek...

Ivermektin v době pandemie

Ivermektin letos rozdělil republiku na příznivce a odpůrce jeho používání při léčbě nemoci COVID-19. Na Státní ústav pro kontrolu léčiv se obrátilo mnoho lidí s podněty k prošetření. Ať už se jedná o nelegální prodej na internetu nebo o podezření, že dochází k porušení zákona o regulaci reklamy publikováním textů o jeho výhodách. Situaci nepomohlo ani to, že pacienti, jimž lékař ivermektin nepředepsal, začali shánět veterinární přípravky s obsahem této léčivé látky. I v České republice přitom už víme o případech, kdy při používání přípravků s ivermektinem, které nebyly určeny pro humánní léčbu, došlo k předávkování. Ze společnosti se najednou vytratila základní myšlenka: je to přece...

Spolek je jediná právní forma, která pacientské organizace ochrání před zneužitím

V souvislosti s návrhem definice „pacientské organizace“, který bude Poslanecká sněmovna projednávat v rámci novely zákona č. 44/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se rozhořela diskuze o důsledcích, které navržená definice bude mít pro různé typy subjektů zastupujících pacienty. Přestože organizace hájící oprávněné zájmy pacientů mají v Česku dlouhou historii, v našem právním řádu zatím definice pacientské organizace chybí. Přípravný výbor Národní asociace pacientských organizací (NAPO) považuje zavedení definice za velmi potřebné. Definice umožní pacientským organizacím účast na rozhodování Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes nabízí organizacím, které zastupují pacienty nebo pacientům poskytují služby, případně působí v oblasti prevence onemocnění, možnost dobrovolně se registrovat do databáze pacientského segmentu. Seznam...

NEJČTENĚJŠÍ

POLITIKA A EKONOMIKA

FARMACIE