Pátek, 18. června, 2021

Druhá verze úhradové vyhlášky je prý ještě horší než ta první

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nespokojenost – tak lze shrnout postoj lékařů a nemocnic k poslední verzi úhradové vyhlášky. Ta by přitom měla být hotova už na začátku prosince. Verzi, která šla do vnějšího připomínkového řízení, nejdůrazněji kritizují malé a střední nemocnice. Času je zoufale málo a nervozita v rezortu stoupá.

 

V sobotu na sjezdu České lékařské komory vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL), který má přípravu vyhlášky na starosti, že její první návrh již prošel vnitřním připomínkovým řízením, připomínky byly zapracovány a v polovině minulého týdne byla vyhláška „vypuštěna“ do vnějšího připomínkového řízení, které normálně probíhá jenom mezi rezorty. „Ale protože tam došlo k razantní změně v lůžkové části, tak byla vyhláška poslána do rozšířeného vnějšího připomínkového řízení. Budeme připomínky přijímat nejen od rezortů, ale i od komory a dalších subjektů. Po vypořádání připomínkového řízení následuje posouzení Legislativní radou vlády. Definitivní tvar vyhlášky by měl být do 10. prosince v tisku, pokud má být vydána v tomto roce,“ vysvětlil na sjezdu komory T. Philipp.

Malé nemocnice: nebude na zvýšení mezd

„Druhá verze úhradové vyhlášky je v mnoha směrech ještě horší než ta první. Kdyby zůstala ve stávající podobě, je vyloučeno, aby nemocnice, které nejsou příspěvkové – což je většina -, mohly přidávat na mzdy. Ministerstvo sice vyhovělo a stanovilo úhradu na 103 procent jako paušál, ale současně změnilo některé další parametry, jako koeficient přechodu pojištěnců. Například v Moravskoslezském kraji se tedy v praxi zvýší paušál, ale sníží koeficient, takže u VZP jde o devítiprocentní pokles – to znamená o šest procent horší než předchozí vyhláška. Propad VZP vyrovnají ostatní pojišťovny tak z třetiny. Podle čísel, které dostáváme z nemocnic, je u lůžkové péče úroveň stejná nebo o něco horší než v roce 2014, což ale znamená, že není na mzdy, a u ambulantní péče je to stejné či dokonce horší než v roce 2013, což byl nejhorší rok ve zdravotnictví vůbec. Je z toho tedy docela pozdvižení a může vzniknout velký problém,“ popisuje Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic. Protože dosavadní jednání s ministerstvem podle AČMN nepřinesla výsledky, chce asociace během tohoto týdne jednat rovnou s ministrem Svatoplukem Němečkem.

Lékaři: Nemáme zpětnou vazbu na své připomínky

Spokojeni nejsou ani ambulantní lékaři. U těch sice ke zhoršení stavu nedošlo, ale pro změnu nebyla v aktuální verzi návrhu vyhlášky zohledněna žádná z jejich připomínek (více o nich si můžete přečíst zde). „Nic se od našich připomínek nepohnulo a současná verze vypadá úplně stejně. Na sjezdu lékařské komory jsem na toto téma jednal s náměstkem Tomem Phillipem, který mi v těchto dnech slíbil schůzku, ale pak už se mi na mail nikdo neozval,“ konstatuje šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Podobně jsou na tom i praktičtí lékaři. „K našim připomínkám jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu. Zaslali jsme zásadní připomínky, ale ministerstvo nereagovalo. To, co navrhuje do úhradové vyhlášky, je absolutní nesmysl, který zhorší dostupnost péče zejména na venkově. Pro nás je to nepřijatelné a věřím, že naše námitky ministerstvo vyslyší. Očekávám, že zpětnou vazbu snad budeme mít během tohoto týdne,“ uvádí předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. Přitom právě praktičtí lékaři pro dospělé i děti jsou společně s ambulantními gynekology, záchrannou službou, lázněmi a ozdravenskou péčí jediní, u nichž bylo v srpnu dosaženo dohody s pojišťovnami v rámci dohadovacího řízení.

Návrh vyhlášky v plném znění najdete zde na webu vlády.

-mk, cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY