Pátek, 18. června, 2021

Babišova fronta straší nesmyslem, tentokrát se musí bránit náměstek za ANO

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

MF Dnes si v pondělí opět vyšlápla na ministerstvo zdravotnictví, nyní kvůli připravované legislativě o vzdělávání lékařů. Na Idnes.cz si můžete přečíst článek pod nesmyslným titulkem: Pacienty budou operovat mladí a nezkušení lékaři. Jiní nebudou. Samostatně operovat totiž mohou podle platných právních předpisů jenom lékaři dostatečně zkušení a vzdělaní. Nikdo nehodlá tento stav měnit, ani nová legislativa. Její přípravu má na starosti náměstek profesor Josef Vymazal, kterého nominovalo hnutí ANO. Přinášíme jeho stanovisko (modrý text).

 

Diskuse o počtu lékařů a jejich odchodu do zahraničí se dál točí v kruhu. Česká lékařská komora již několik let opakuje, že nastal „exodus“ a že jestli ho ministerstvo nezastaví (rozuměj – nezařídí další zvýšení platů), nebude mít, kdo pacienty léčit. Na svém nedávném sjezdu komora vyčíslila, že chybí v ČR 2900 lékařů. Jejich nedostatek je prý nahrazován nedodržováním zákoníku práce a nedostatečným personálním vybavením nemocnic. O čem už komora nemluví, je druhá strana mince, totiž naddimenzovaná kapacita akutní zdravotní péče. Zjednodušeně řečeno, kdybychom měli racionální síť zdravotních služeb a redukovali počet nemocnic a zejména lůžek akutní péče, byl by lékařů spíše nadbytek. Část z nich odchází a bude odcházet do zahraničí, protože Česko je srdcem Evropy a tedy místem pohybu směrem z chudého Východu na bohatý Západ. Nejde o exodus, ale o přirozený posun, částečně saturovaný příchodem lékařů zejména ze Slovenska. O obou tématech ve Zdravotnickém deníku vyšly články:

Odchody mladých lékařů do ciziny? Situace není tak dramatická, říká děkan 1. lékařské fakulty

Nemocnice trpí nedostatkem lékařů, ukázal průzkum. Opravdu?

Lokální nedostatek lékařů musí řešit pojišťovny individuálními kontrakty

A ještě jedna poznámka k článku v MF Dnes: Na sjezdu lékařské komory skutečně viceprezident Zdeněk Mrozek kritizoval návrh tezí nové legislativy (což je především novela zákona č. 95/2004 Sb.  o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta). Přítomným ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) i náměstkem Vymazalem byli ale delegáti ujištěni, že se z velké části s připomínkami komory ztotožňují a že je do nové legislativy zahrnou. Minulý týden se o tom radilo vedení ministerstva, takže skutečně relevantní návrh bude teprve předložen k další diskusi.

Stanovisko profesora Josefa Vymazala, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči:

MF DNES děsí nekorektně pacienty, zkušené a kvalitní lékaře máme

To nejdůležitější uvedu hned na začátku. Neexistuje vyhláška, která by umožňovala nezkušeným lékařům dělat výkony, které doposud směl dělat jen zkušený lékař.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny v postgraduálním vzdělávání lékařů i s přihlédnutím k závazkům, které pro Českou republiku plynou z členství v EU. Cílem připravované novely je dosáhnout toho, aby postgraduální vzdělávání lékařů bylo co nepřívětivější a poskytovalo absolventům lékařských fakult větší pocit jistoty při výkonu lékařského povolání. To vše při současném zachování vysokého standardu poskytované zdravotní péče pacientům.

Na přípravě pracuje komise pro novou koncepci specializačního vzdělávání, kterou vedu a kde zasedají zástupci velkých, středních i malých nemocnic, univerzit, krajů, odborných společností, Lékařského odborového klubu, Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR a České lékařské komory. Komise je složena tak, aby v ní byli samozřejmě zastoupeni zkušenější i mladší lékaři.

Komise pro specializační vzdělávání se shodla na některých změnách, z nichž některé reflektují systém vzdělávání v sousedních zemích, jiné navazují na kvalitní tradice vzdělávání, které u nás dříve po desetiletí fungovaly a dnes nefungují. Ministerstvo zdravotnictví explicitně zapracovalo i připomínky České lékařské komory a lékařských fakult a v takto upraveném znění jsou nyní podrobeny veřejné diskuzi.

Rovněž není pravdou, že by pacientům nebyli k dispozici zkušení lékaři v důsledku jejich odchodu do zahraničí. Podle statistik MZ ČR, vycházející z počtu vydaných osvědčení o konformitě vzdělání s evropským právem pro práci lékaře v cizině, tomu tak není. Je pravdou, že lékaři odchází pracovat do zahraničí, a že MZ vnímá tuto skutečnost jako problém, který  má mimo jiné řešit i právě výše zmíněná novela.   Průběžně však do ČR přichází lékaři z okolních zemí EU, kupříkladu, jenom ze SR přišlo letos 145 lékařů.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY