Lékaři a pojišťovny se shodli na léčbě diabetické nohy, rozhodne ministerstvo

Pět odborných společností se postavilo za léčbu diabetické nohy kmenovými buňkami, ale jejich střešní organizace tzv. Purkyňka nikoliv. Nikdo však netuší proč. Na snímku vidíme aplikaci buněk. Foto: FN Ostrava

Včera se vypravili zástupci pěti odborných lékařských společností žádat Pracovní skupinu k Seznamu zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení léčby kritické končetinové ischemie (tzv. diabetické nohy) pomocí autologní transplantace kmenových buněk do úhradové vyhlášky. Jak to dopadlo?

 

„Předložili jsme registrační list, na kterém se jasně shodli lékařští experti a zástupci pojišťoven,“ uvedl ve svém stanovisku MUDr. Václav Procházka, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro vědu a výzkum. Nyní je podle něj na ministerstvu zdravotnictví, zda rozhodne ve veřejném zájmu o zařazení kódu výkonu do sazebníku. „Odborné společnosti udělaly pro zařazení léčby do úhradové vyhlášky maximum možného,“ dodal Václav Procházka.

Na registračním listu se shodlo pět odborných společností (Česká angiologická společnost, Česká diabetologická společnost, Česká společnost intervenční radiologie, Česká hematologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie) a zástupci zdravotních pojišťoven. Jeho součástí je cena zákroku, doba jeho trvání, specifikace použitého materiálu a indikační kritéria.

Při hlasování pracovní skupiny, která je poradním orgánem ministra zdravotnictví, bylo šest jejích členů pro a jedna členka – zástupkyně České lékařské společnosti – se zdržela. „Paradoxně tak ČLS JEP nerespektovala názor svých pěti odborných společností,“ podivil se V. Procházka.

-red-

Téma Zdravotnický deník dlouhodobě sleduje:

Přečtěte si  rozhovor s Václavem Procházkou:

Trápí mě aplikace, za nimiž nestojí studie a certifikáty. Škodí regenerativní medicíně

I podrobný popis „kauzy“:

Pravdy a lži o kmenových buňkách u diabetiků, jimž hrozí amputace nohy