„Kdyby to nefungovalo, tak by to nikdo lidem nemohl nabízet k léčení,“ myslí si mnozí pacienti a věří, že jim zázračný přístroj pomůže. Někteří věří tak silně, že jsou schopni odpřisáhnout, že pociťují účinky, které jim prodejce předtím vsugeroval. Foto: Koláž ZD

Pozor na invazi pochybných diagnostických a léčitelských přístrojů. Míří na důvěřivce

AMP, ANESA, Zapper, delta Laser, Oberon, Metatron, Salvia… v posledních letech se objevily desítky podivných přístrojů, které slibují nejen kvalitní diagnostiku, ale i léčení. Často je jejich původ v Rusku či na Ukrajině a mají pochybné, nebo spíš žádné, důkazy o své účinnosti. To však nebrání některým obchodníkům s deštěm v tom, aby je nabízeli za peníze pacientům. Udělali jsme malý exkurz mezi nejznámější z těchto alternativních „kouzelných“ mašinek.

 

Jedním ze symbolů zázračných přístrojů, které k nám přišly odkudsi z východu a které mají údajně dokázat často víc než by si představili autoři sci-fi, je přístroj AMP. Tedy pod tímto názvem už se vykytuje nejblíž na Slovensku. U nás jej v tichosti provozovatelé přejmenovali na ANESA. A přitom měl dokonale zvládnuté profesionální PR a dokonce podporu několika odborníků.

Mf DNES: Funguje to!

Nadšenou reklamu získal přístroj například v Mf DNES. V článku „Přiloží pět drátků a máte rozbor krve“ se statisíce čtenářů mohly dozvědět, že sice nikdo pořádně neví, jak přístroj funguje, ale on funguje, protože si to ověřila redaktorka tohoto listu na vlastním těle. U AMP stačí přiložit pět senzorů infračerveného záření na tělo a on dokáže posoudit lidské zdraví a diagnostikovat řadu patologických stavů.

Přístroj se u nás objevil na přelomu let 2010 a 2011. Prodejci a provozovatelé přístroje z firem jako Quantum Institute a.s., QMI Group s.r.o. a dalších hlásali, že jde o moderní přístroj postavený na zcela novém principu. Informace o lidském těle, jeho složení, stavbě a funkcích získává pomocí „optických čidel“, tedy senzorů infračerveného záření. Prakticky tedy přiložením těchto senzorů na tzv. biologicky aktivní body na lidském těle, v podpaží, tříslech a na pupku, byla změřena teplota pacienta. Samotné vyšetření trvalo šest minut a prodejci a provozovatelé přístroje hlásali, že to stačí k vyšetření až 117 parametrů lidského těla jako je složení krve i všech ostatních tekutin či tkání atd. Díky přístroji se tak měli pacienti dozvědět vše o svém zdraví, aniž by museli dávat krev či absolvovat jiná náročná vyšetření.

Představa, že by změna teploty mohla umožnit přenos podrobných chemických a metrických informací o tkáních lidského těla, je ovšem zcela nesmyslná, ale to nikomu nevadilo. Přístroj se začal objevovat v různých centrech alternativní medicíny a také v ordinacích lékařů zaměřujících se na životní styl a v poradnách wellness. Kromě velmi úspěšné mediální ofenzivy dirigované placenou PR agenturou, se provozovatelé přístroje dokonce pokoušeli o to, aby bylo vyšetření na něm placeno z veřejného zdravotního pojištění.

AMP byl tak moc vidět, že se na něj zaměřila i nezaujatá lékařská veřejnost. První kritické hlasy přišly od laboratorních expertů a pak od Českého klubu skeptiků Sisyfos, který mu udělil svou anticenu Bludný balvan.  Na přístroj se zaměřila i Česká obchodní inspekce, která požádala o ověření účinnosti přístroje 1. lékařskou fakultu UK. Výsledek vyšetření byl jednoznačný: výsledky vyšetření na přístroji AMP se hrubě lišily od kontrolního laboratorního vyšetření. Názvu AMP ale zlomilo vaz to, že mu maďarský orgán dozorující činnost tamních notifikovaných osob zrušil v roce 2012 certifikát deklarující správnost posouzení shody zdravotního prostředku. Výrobce nebyl schopen předložit relevantní klinické hodnocení. Díky tomu nebylo dál možné takový produkt legálně uvádět na jednotný vnitřní trh. Tedy jako zdravotní prostředek. Prodejci a provozovatelé si s tím žádnou těžkou hlavu nedělali. Přístroj v ordinacích a centrech zůstal a dál svým provozovatelům vydělává peníze. Jenom se přejmenoval na Základní preventivní vyšetření ANESA (ANESA = Automatický Neinvazivní Expresní Screeningový Analyzátor). Na stránkách se dokonce dočteme, že přístroj byl dříve znám jako AMP.  Dál na něj chodí poblouznění pacienti a dál za vyšetření, které jim o jejich zdravotním stavu nic neřekne, platí peníze. Jen ty oslavné články v Mf DNES už chybí. Napáleným pacientům ve svých ordinacích je ale pyšně ukazují dodnes.

Proti parazitům

Stálicí a to bezesporu úspěšnou mezi „kouzelnými“ přístroji jsou výrobky typu Zapper jako třeba Plazmový generátor RPZ 14 a Frekvenční Generátor Super Ravo Zapper. Tyto přístroje vychází z víry, že paraziti jsou příčinou většiny nemocí a vyzařují jakési frekvence (také bakterie a viry prý vyzařují, ale hlavní boj je veden proti parazitům, naše populace je prý jimi promořena). Když jsou vystaveny frekvencím z těchto přístrojů, jsou všechny „mikroorganismy“ zničeny. Dějiny tohoto objevu sahají až k Nikolu Teslovi. „Nervózní a neustále vyčerpaný Tesla začal experimentovat s léčivými vlastnostmi svých oscilátorů a brzy začaly prosakovat zprávy o pozoruhodných účincích  těchto přístrojů. Tyto vysokofrekvenční „posilovače vitality“ vyzařovaly univerzální léčivé prvky, které – když se správně aplikovaly – pomáhaly tělu „setřást všechny choroby“ prohlásil MUDr. F.Finch Strong. „K výsledným účinkům patří zvýšení síly, apetitu a váhy, navození přirozeného spánku a odstranění škodlivin z těla…“ dočtou se zájemci na webových stránkách zapper.cz. Zajímavé je, že o moc více se toho o přístroji už nedočtou, protože kdyby se někdo pídil po bližších informacích, narazí na toto prohlášení: „PRINCIP PŮSOBENÍ tzv. Frekvenčních terapií vám zde bohužel z důvodu legislativy EU nemůžeme dopodrobna vysvětlit.“

Zájemcům o přístroje se ale věci vysvětlují spíš osobně. Když uvěří, mohou si koupit za 12 000 korun Frekvenční Generátor Super Ravo Zapper: „Náš přístroj si pořídíte a máte k dispozici generátor frekvencí s unikátním výstupním signálem, který je chráněn průmyslovým vzorem. Frekvence můžete plně využívat v rozsahu od 1 Hz do 900 000 Hz (900 kHz) buď na přesných (přesnost na tisíciny Hz) nebo posuvných frekvenčních pásmech. Na PC si nastavíte své předvolby s frekvencemi, které si můžete sami zvolit a pojmenovat z několika veřejných seznamů a jediným kliknutím vše zkopírujete do Super Ravo Zapperu. Poté od PC odpojíte a můžete Super Ravo Zapper používat – vše se zapsalo do paměti přístroje.“

Před zappery už před lety varovalo naše ministerstvo zdravotnictví a Česká obchodní inspekce jejich výrobu zakázala. Výrobce, prodejci a provozovatelé, ale tvrdí, že nejde o zdravotnické prostředky a pokračují ve svém byznysu.

Jonášova mašinka

„Pokud se rozhodnete stát terapeutem, budete potřebovat kromě času na studium, odhodlání a nadšení i diagnostický přístroj Salvia. Pro diagnostiku přístrojem Salvia potřebujete alespoň dvě základní sady ampulí. Sada č. 1 obsahuje základní toxiny a sada č. 2 základní orgány. Je možné také zakoupit počítačový program EAM set, který umožňuje komplexní podrobnou diagnostiku organismu,“ píše se na stránkách eccklub.cz, věnovaných metodě C.I.C, tedy řízené a kontrolované očistě podle firmy Joalis. Přístroj Salvia dokáže diagnostikovat širokou škálu nemocí díky poměrně jednoduchému principu: „Funkce přístroje je založena na znalostech získaných pří používání akupunktury jako léčebné metody. Akupunktura využívá hustou síť vegetativního nervového systému v lidském těle, kterou je propojen celý organismus. Tím, že napichuje akupunkturní body v kůži, vysílá signál směrem dovnitř těla k jednotlivým orgánům. Ale i jednotlivé tělesné orgány vysílají signály směrem z těla ven k jednotlivým akupunkturním bodům. Tedy, signály v nervovém systému proudí oběma směry, ty které jdou ven – můžeme zachytit a změřit. Přístroj Salvia využívá akupunkturního bodu na dlani. Podle stavu měřeného orgánu se mění i elektrický odpor kůže, tento se porovná s vytvořenými vzory znečisťujících látek a ručička přístroje potom ukáže na stupnici stupeň zátěže měřeného místa,“ píše v knize Praktická detoxikace zakladatel a guru společnosti Joalis Josef Jonáš. Center, kde se přístroj provozuje, je na stovku. Diagnostika na něm stojí od čtyř do šesti stovek korun. To je ale jenom základ, protože pak následuje léčba pomocí preparátů určených na problémy nalezené přístrojem.

Oberon a Metatron: pod 100 tisíc nejdeme

Na podobném principu jako Salvia mají pracovat i přístroje Metatron a Oberon z IPP Institutu praktické psychofyziky se sídlem v Omsku. Tam údajně vytvořili unikátní diagnostický systém, který umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. „Systémy nelineární analýzy (Non-linear analysis systems zkr. NLS) jsou nejvyspělejšími informačními technologiemi dostupnými v tomto století a mohou být považovány za nejpozoruhodnější úspěchy moderní přírodní vědy. Diagnostické zařízení je založeno na spektrální analýze vířivých magnetických polí libovolného biologického objektu. Je zcela unikátní a nemá v dnešním světě obdoby. METATRON podněcuje zvolenou bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů. S touto aktivitou na pozadí selektivně zesiluje signál, který by byl jinak těžko odlišitelný od statistických fluktuací, a dále jej izoluje a dekóduje v něm obsažené informace,“ píše se na stránkách metatron-nls.cz. Cena různých modelů Metatronu se pohybuje od 7 do 32 tisíc Euro!

Oberon – Titanium pak zase pracuje na takzvaném principu oscilační terapie. „Přístroj rozliší fyziologické signály od patologických, patologické změní na fyziologické a navrátí je zpět do těla pacienta. Tím dochází k harmonizaci celého organismu a k úpravě a posílení regulačního systému. Oberon umožňuje vyhodnotit (podobně jako přístroj EAV) vhodnost potravinového doplňku,“ informují zájemce prodejci přístroje na stránkách oberonic.cz. Model OBERON SYSTEM QUANTUM se dá pořídit za 151 tisíc korun a OBERON TITANIUM AURUM za 112 300 Kč.

Světlem proti rakovině

„Největší a nejzásadnější objev holistického léčení v tomto století,“ píše se na stránkách comra.cz o pozoruhodné coMra-Terapii. Tuto pozoruhodnou metodu využívá přístroj zvaný „laser Delta“. Vypadá jednoduše jako sprcha. A ona to vlastně taková sprcha je. Její objevitelé tvrdí, že zkombinovali „Infračervený laser, Čtyři základní barvy: červená, zelená, modrá a žlutá, Magnetismus a Ultrazvuk v jedno koherentní záření.“

Toto záření v praxi funguje tak, že z laseru Delta vychází různobarevné světlo, kterým si člověk může „posvítit“ na leckteré své neduhy.

Podle prodejců terapie jako taková neléčí, ale „napomáhá k opětovnému spuštění či stimulaci vrozených a proto přirozených procesů, jež jsou nezbytné k opravdovému léčení, jímž je návrat organismu do stavu v jakém byl před samotným onemocněním. Použitá záření stimulují mimo jiné produkci energie veškerých buněk v místě aplikace, ať jsou to buňky kožní, krevní, kostní, nervové a jiné. Stimulací jednotlivých buněk je dosaženo rovněž stimulace systémů, jež biologický organismus obsahuje a jež jsou rovněž složeny z jednotlivých buněk,“ můžeme se dočíst na stránkách o coMra-Terapii.

Světelná sprcha tak může léčit vlastně cokoliv. „Pokud jsme tedy schopni stimulací organismu nastartovat potřebné procesy k řešení závažných chronických onemocnění z jedné oblasti medicíny a lidského zdraví je vysoce pravděpodobné, že dostáhneme zlepšení a pozitivních výsledku i v jiných oblastech, i u onemocnění, jež naše neustále rozšiřující se databáze praktických příkladů zatím neobsahuje,“ tvrdí bohorovně prodejci přístrojů a v anonymních sděleních klientů se můžeme dočíst, že jde o nemoci jako roztroušená skleróza, lupenka, hemoroidy, cysty na vaječnících či leukémie! Laser Delta se dá koupit ve verzi Delta Multi, Delta Go a Delta Go+. Za kolik? To prodejci prozradí, až když člověk vyplní objednávkový formulář.

Jak už jsme uvedli v úvodu, podobných přístrojů jsou desítky a kromě toho, že používají spíš slovní balast vytvořený navršením různých vědecky znějících termínů, které ale zpravidla vůbec nic reálného neznamenají, mají společnou i dokonalou nepostižitelnost ze strany kontrolních orgánů státu. Stačí tvrdit, že přístroje nejsou určeny pro lékařské účely a zároveň s tím říkat, že mají léčivé účinky a jako takové je klientům prodávat, případně je s nimi diagnostikovat a léčit. Nejspíš tahle schizofrenie nikomu nevadí. Stát si s tím neví rady. A pacienti? Ti věří v nové zázračné přístroje a jejich účinek. Možná díky vědecky znějícím termínům, možná díky bombastickým slibům, ale třeba také díky pocitu, že kdyby to nefungovalo, tak by to nikdo lidem nemohl nabízet k léčení. Ale to je, bohužel, omyl.

Leoš Kyša