První dětský průzkum spokojenosti s nemocniční péčí poukázal na její rozdílnou úroveň

Podle celonárodního šetření, které proběhlo ve 137 nemocnicích napříč celou Anglií, téměř devět z deseti dětí ve věku od 8 do 15 let uvedlo, že se na nemocničním oddělení cítilo po celou dobu pobytu bezpečně. Podle 80 procent dětí od 8 do 15 let personál dělal vše, aby jim pomohl ulevit od bolesti. Foto: Wikipedie

Téměř 19 tisíc dětí, které zůstaly v nemocnici přes noc nebo byly ošetřeny jako denní pacienti, se podílelo na prvním průzkumu dětí a mladých lidí provedeném ve Velké Británii. Výsledky zveřejněné začátkem července ukazují sice dobrou péči, ale upozorňují na mnohé nerovnosti v jejím poskytování.

 

Výsledky průzkumu ukazují, že převážná většina dětských a mladých pacientů byla spokojena s péčí, které se jim dostalo. Nicméně dětem s tělesným nebo mentálním handicapem se podle studie dostalo horší péče než těm, kteří žádným takovýmto postižením netrpí.

Podle celonárodního šetření, které proběhlo ve 137 nemocnicích napříč celou Anglií, téměř devět z deseti dětí ve věku od 8 do 15 let uvedlo, že se na nemocničním oddělení cítilo po celou dobu pobytu bezpečně. Celých 91 procent rodičů a opatrovníků sdělilo, že jejich dítě bylo vždy v bezpečí. Podle 80 procent dětí od 8 do 15 let personál dělal vše, aby jim pomohl ulevit od bolesti. Průzkum se zaměřil i na informovanost dětských pacientů a zjistil, že téměř třem čtvrtinám dětí a mladých, kteří se v nemocnici museli podrobit operaci nebo jinému zákroku, byl lékařský postup vysvětlen tak, že mu rozuměli.

Stále je co vylepšovat

Některá zjištění provedeného šetření ovšem zdaleka nejsou tak pozitivní a poukazují na špatnou kvalitu péče:

  • 41 procent rodičů a opatrovníků se domnívalo, že zdravotníci nebyli v době, kdy začali dítě léčit, seznámeni s jeho anamnézou.
  • 43 procent dětí ve věku od 12 do 15 let uvedlo, že nebyly plně zapojeny do rozhodování o péči, které se jim mělo dostat či dostávalo.
  • Více než jedna třetina rodičů a pečovatelů řekla, že rozhodně nebyli podpořeni v tom, aby se zapojili do rozhodování o péči a léčbě svého dítěte.
  • Méně než polovině dětí mezi 8 a 15 lety chutnala nabídnutá nemocniční strava.
  • Téměř jedna třetina rodičů si stěžovala, že personál nebyl vždy k dispozici ve chvíli, kdy ho dítě potřebovalo.
  • 42 procent dětí mezi 8 a 11 lety uvedlo, že za dobu pobytu v nemocnici si s nimi personál nehrál ani se jim z hlediska aktivit nevěnoval.

Přesto je podle profesora Edwarda Bakera, zástupce šéfa inspekce nemocnic CQC (Care Quality Commission) výsledek prvního dětského průzkumu důvodem k oslavě. „Na celonárodní úrovni většina dětí a mladých lidí uvedla, že byli spokojeni s péčí, které se jim dostalo, byli schopni pochopit informace poskytnuté jim personálem o provedeném zákroku a věřili, že personál dělá vše, aby jim ulevil od bolesti,“ hodnotí výsledky průzkumu profesor.

„Nicméně je zde výrazný rozdíl mezi výsledky z jednotlivých nemocnic. Do této doby jsme v rámci našich inspekcí prověřili značnou část nemocničních služeb v Anglii a i tyto kontroly ukázaly značné rozdíly v kvalitě poskytované péče,“ upozorňuje profesor Baker. (O CQC inspekcích jsme psali zde).

Podle Bakera je snahou celonárodní inspekce podporovat děti a mladé pacienty, aby sdíleli své zkušenosti se zdravotnictvím. „Právě jejich názory jsou pro zlepšení pohonu kvality dětských služeb klíčové,“ dodává.

Handicapovaným dětem se v nemocnicích nedostává péče, jaké je třeba

O poznání méně pozitivní byly výsledky v oblastech zahrnujících péči o děti s mentálním handicapem, poruchami učení nebo s tělesným postižením. Z  výsledků je zřejmé, že jen 45 procent rodičů a ošetřovatelů dětí s tělesným postižením a 49 procent rodičů dětí s mentálním handicapem nebo s poruchami učení se domnívalo, že personál znal anamnézu dítěte, než jej podrobil lékařskému zákroku. Oproti tomu podle rodičů dětí bez fyzických či mentálních problémů znali lékaři anamnézu před operací v 60 procentech.

Alarmující je, že více než polovina rodičů dětí s tělesným nebo mentálním postižením má pocit, že personál rozhodně neví, jak pečovat o individuální potřeby jejich dítěte. V porovnání s tím má tento pocit jen jedna čtvrtina rodičů dětí bez trvalého handicapu. Podle celé jedné třetiny rodičů a ošetřovatelů dětí s tělesným postižením a 32 procent s mentálním postižen pak nebyly na nemocničních odděleních potřebné pomůcky, zařízení či úpravy, které jejich dítě potřebovalo.

Zatímco některé nemocnice si podle provedeného průzkumu vedly lépe, než se předpokládalo, některé na tom byly oproti původním očekáváním mnohem hůře. Nad očekávání dobře dopadl průzkum například v Queen Victoria Hospital v East Grinstead, kde byla péče v 21 z 24 otázek označena za lepší, než se čekalo. Následovala například oční klinika Moorfield Eye Hospital nebo nemocnice North Devon Healthcare NHS Trust či East Lancashire Hospital.

-zk-