RRTV zahajuje správní řízení kvůli reportáži o očkování pořadu Nedej se

Pořad ČT Nedej se v reportáži Utajená data prezentoval podle RRTV "jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců". Foto: koláž ZD

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodla, že kvůli pořadu Nedej se na téma očkování odvysílanému 7. června zahájí správní řízení. Důvodem je podezření z neposkytnutí objektivních a vyvážených informací. Na neobjektivnost pořadu vysílaného veřejnoprávní televizí upozornil Zdravotnický deník zde.

 

„Rada se v rámci své působnosti rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. června 2015 od 11:14 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel pohledu zcela podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu dostatečně nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z oboru imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ píše se v tiskové zprávě k zasedání rady konané 30. června.

„Vezlo se to na vlně odporu proti očkování. Podle naší analýzy bylo evidentní, že to množství vyjádření proti očkování byl mnohem větší než u zastánců očkování. Pořad byl tak nevyvážený,“ okomentoval pro server Lidovky.cz člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Marek Poledníček (KDU-ČSL).

O pořadu už o den dříve, 29. června, jednal i Etický panel České televize. I ten měl k vyznění pořadu výhrady, ačkoliv zároveň konstatoval, že podobný typ pořadu může být nevyvážený.

„Členové Etického panelu konstatovali, že téma pořadu bylo legitimní a patří do agendy televize veřejné služby. Použití některých výrazových prostředků však vzbudilo u členů panelu pochybnosti. Panel soudí, že tento typ pořadů nepatří k typům televizní produkce, u kterých je nepostradatelná vyváženost, avšak vzbudí-li pořad negativní pozornost, polemiku ve společnosti nebo kritiku, mělo by být povinností provozovatele televizního vysílání dosáhnout vyváženosti uvedením dalšího pořadu k dotyčné problematice. Čistě z etického hlediska se členové panelu pozastavili nad použitím emocionálních až zastrašujících prostředků, např. podbarvujícího hudebního doprovodu či neúměrně dlouhého záběru na úporně plačící dítě. Pozitivní přínos plošného očkování připomenul pouze v jednom vystoupení hlavního hygienika, ačkoliv lze argumentovat, že statisticky prokázaný význam plošného očkování je nezpochybnitelný (např. vymýcení pravých neštovic a dětské obrny),“ píše se v usnesení Etické komise.

Článek, kterým Zdravotnický deník upozornil na nevyváženost pořadu Nedej se, respektive reportáže Utajená data, vyvolal celou řadu reakcí odpůrců očkování, mimo jiné autorů reportáže a hnutí Rozalio. Jejich přehled přinese Zdravotnický deník v následujících vydáních.

-mk-