Lékárníci poradí lidem s antibiotiky. Češi se ve správném užívání těchto léků postupně zlepšují

Nesprávné užívání antibiotik vede k rozšíření rezistence mikrobů, čili jejich odolnosti vůči těmto lékům. Na obrázku vidíme test rezistence, kde vpravo je vzorek bakterií, které jsou odolné vůči většině antibiotik - léky jsou ukryté v bílých kolech. Foto: Wikimedia

Češi už vědí, že antibiotika nepůsobí na viry a také, že je třeba je užívat řádně až do konce. Stále ale se svojí nemocí chodí do práce a ponechávají jí nedoléčenou. Tak by se dal shrnout výsledek průzkumu, který si udělala Česká lékárnická komora (ČLnK). Ta se přihlásila k Evropskému antibiotickému dni, který vyhlásila Evropská unie na 18. listopadu. Komora již pošesté pořádá osvětovou akci Antibiotický týden v prostředí lékáren, jenž začíná dnes a poběží až do 22. listopadu. Lékárníci chtějí přispět k boji proti narůstající odolnosti bakterií vůči antibiotikům a zvýšit povědomí pacientů o správném užívání antibiotik.

 

Informační kampaň je opět zaměřena také na rodiče dětských pacientů. „Rodičům vysvětlíme, kdy jsou pro jejich dítě antibiotika vhodná a kdy by naopak mohla uškodit a také jaká opatření a úpravy jídelníčku jsou při užívání antibiotik potřeba a jakým způsobem lze některým infekčním onemocněním předcházet. Prevence a posilování imunity je nejlepší cesta, jak se užívání antibiotik vyhnout,“ píší lékárníci ve své tiskové zprávě.

Součástí kampaně je i průzkum mezi dospělými pacienty a rodiči dětí, kterým byla antibiotika předepsána. Dotazníkové šetření pomůže ke srovnání názorů českých pacientů v průběhu jednotlivých ročníků kampaně a tím k cílenější osvětě v oblasti užívání antibiotik. Rozvoj rezistence totiž nerespektuje hranice států.

Seznam lékáren zapojených do Antibiotického týdne, dotazníky a další materiály najdete na webech ČLnK www.lekarnici.cz a Lékárnické kapky. „Zapojte se i Vy, správné užívání antibiotik není otázkou jednotlivce, ale celé společnosti. Odolné mikroorganismy si totiž vzájemně předáváme,“ vyzývají lékárníci.

Osm procent lidí si „ordinuje“ antibiotika samo

Jak jsou na tom pacienti z pohledu předchozích ročníků? Z výsledků loňského šetření vyplývá, že pouze 28 % dospělých respondentů nedělá nic speciálního pro zvýšení odolnosti organismu, u rodičů se jedná pouze o 15 %. Nejčastěji pacienti podporují svoji imunitu zvýšenou konzumací zeleniny a ovoce. Třetina dospělých a 46 % rodičů uvedlo, že užívají přípravky pro zvýšení imunity. Velkou rezervu však mají pacienti v nefarmakologických opatřeních, jako je cvičení, otužování nebo dostatečný spánek. Přitom právě prevence je vždy výhodnější než léčba již vzniklé nemoci.

Zdá se, že se čeští pacienti v užívání antibiotik během uplynulých ročníků v některých ohledech poučili – podle loňských výsledků se více než čtvrtina z nich domnívá, že antibiotika zabíjejí viry. Ještě v roce 2010 věřila tomuto omylu více než polovina dotázaných pacientů, loni „pouze“ 29 %. Současně tři čtvrtiny pacientů (77 %) ví, že neopodstatněné užívání antibiotik vede ke snižování jejich účinnosti. Podle průzkumu se během posledních dvanácti měsíců léčila antibiotiky polovina dotazovaných, čtvrtina opakovaně. V České republice je výdej antibiotik vázán výhradně na lékařský předpis. Přesto se stále najde zhruba 8 % pacientů, kteří si „ordinují“ antibiotika sami ze zbylých zásob po předcházejícím onemocnění.

Z dotazníků vyplývá, že čeští pacienti jsou při užívání antibiotik velmi disciplinovaní: 89 % je užívá po dobu určenou lékařem, pouze 10 % dospělých užívání ukončí po vymizení příznaků. Ekologicky příznivou zprávou je, že pouze 8 % dospělých se přiznalo k vyhazování nespotřebovaných antibiotik do komunálního odpadu. Polovina pacientů poctivě využívá celé balení a nic jim nezbude, 36 % vrátí antibiotika v lékárně nebo u lékaře. Najde se ovšem i 14 % dospělých, kteří si nespotřebovaná antibiotika schovají pro případnou potřebu.

Velmi alarmující je však stále stav, kdy více než polovina pacientů po celou dobu užívání antibiotik nebo krátce po jeho začátku již znovu chodí do práce, s nedoléčeným onemocněním. Je to velmi rizikové nejen z pohledu možného vzniku rezistence, ale také s ohledem na další zdravotní komplikace způsobené nedokončenou léčbou, která zahrnuje i určitá režimová opatření. Naprostá většina pacientů se shoduje, že od lékárníků dostává dostatečné a pochopitelné informace k užívání antibiotik.

„Zbývá už jen zdánlivá maličkost, aby tyto informace pacienti důsledně dodržovali a tím se, stejně jako lékárníci, přidali k boji proti vzniku rezistentních mikroorganismů. Je to jediná cesta, jak si i do budoucna uchovat účinná antibiotika,“ píše ve své zprávě Česká lékárnická komora.

-tz-