Pondělí, 29. listopadu, 2021

IKEM chystá stavbu dvou nových pavilonů, nemá už kam dávat pacienty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Chtěli by se dále rozvíjet, scházejí jim ale prostory a lůžka pro více pacientů. Pražský IKEM se proto rozhodl pro výstavbu dvou pavilonů, v nichž vznikne 56 nových lůžek, akutní příjem či prostory určené pro transplantované pacienty. První z nich by v nové budově mohli být léčeni v roce 2020. Plány na to, jak by měla stavba vypadat, včera představil ředitel IKEM Aleš Herman.

 

„IKEM byl zařazen do programu podpory strategických investic ve zdravotnictví. Už byla vyhlášena veřejná soutěž na projekt, který přesně určí náklady a jak nové části budou vypadat. Pro nás bude v příštím roce úkolem zajistit dostatek prostředků na tuto investiční akci,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V současnosti IKEM disponuje kapacitou 312 lůžek, což ovšem není zdaleka tolik, kolik by potřeboval. „Nacházíme se na hranici možností. Největší bolest je akutní příjem kliniky kardiologie, který i po přebudování nevyhovuje nejmodernějším požadavkům. V horizontu dvou tří let by nesplní nejpřísnější kritéria podle prostorových a personálních vyhlášek ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje ředitel institutu Herman. Důvodem je podle něj to, že po rekonstrukci akutního příjmu za osm milionů korun před dvěma roky stoupl počet ošetřených pacientů. Zatímco před přestavbou v roce 2013 zde bylo ošetřeno 5479 pacientů, loni jich bylo už 6034 – tedy historicky nejvíce.

Bez dalších prostor nebude tolik transplantačních rekordů

IKEM je navíc proslulý transplantacemi, které tu mají desítky let trvající historii. I jejich počty narůstají. „Loni jsme se umístili jako jedno z největších transplantačních center v celé Evropě. Jen málokterá centra v jednom místě udělají takové spektrum a takový počet transplantací jako IKEM,“ připomíná šéf zařízení. Právě v IKEM jsou totiž koncentrovány všechny typy transplantací, které se provádějí v Česku, s výjimkou plic (ty se transplantují pouze ve FN Motol).

Pohled na novou budovu od Thomayerovy nemocnice. Zdroj: IKEM
Pohled na novou budovu od Thomayerovy nemocnice. Zdroj: IKEM

Jen loni bylo v IKEM transplantováno 489 orgánů u 460 pacientů. Celkem tak proběhlo 220 transplantací ledvin od zemřelých dárců a 43 mezi příbuznými (právě u příbuzenských transplantací limituje počet zákroků nedostatečná lůžková kapacita), 137 transplantací jater, 37 slinivek břišních (včetně víceorgánových transplantací) a 47 srdcí. Takto vysoká čísla jsou ovšem hlavně dílem posledních roků – za posledních pět let byl nárůst zákroků padesátiprocentní a nyní se tak počty dostávají blízko hranice, co všechno ještě stávající kapacity zvládnou.

Přibývá k tomu také nárůst dalších činností, a to zhruba o 30 až 60 procent – například objem eliminačních metod a endoskopií vzrostl skoro o třetinu. Velmi vytížené jsou provozy JIP a poresuscitačních oddělení, jejichž prostorové kapacity se v poslední době nijak nezměnily. Vedení institutu se sice snaží hledat další prostory, kde to jde, ale ani na tomto poli už moc nemá, kam sáhnout. Vedle rekonstrukce akutního příjmu a kardiologie byla ze dvou třetin zredukována lékařská knihovna a na dvou klinikách se zrušily seminární prostory, díky čemuž se navýšila kapacita o osm lůžek.

Téměř třetinu z ceny 750 milionů zaplatí IKEM

Akutní příjem pro pěší a auta budou nově z opačných stran. Zdroj: IKEM
Akutní příjem pro pěší a auta budou nově z opačných stran. Zdroj: IKEM

Nakonec se tedy IKEM rozhodl, že postaví nové prostory. Přibýt by mu měla jedna budova se dvěma pavilony G1 a G2. Jedním ze základních požadavků nemocnice na to, co by zde nemělo chybět, je plnohodnotný urgentní příjem s odděleným vozovým a pěším příjmem. K dalším plánům patří vytvoření adekvátních podmínek transplantačního programu přemístěním Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) do nových prostor s využitím uvolněných prostor pro přesun chirurgické jednotky intenzivní péče. V lůžkové části IKEM by mělo dojít k nárůstu o 56 lůžek (50 standardních a 6 JIP), přičemž celkový počet lůžek v pavilonu G1 a G2 by měl činit 74 (48 JIP a 26 standardních). Uvolněné prostory čítající jedno patro pak mají být využity pro navýšení lůžkové a ambulantní péče. Vzniknout by také mělo plnohodnotné angiologické oddělení.

V jakém stadiu se projekt nachází? „Nechali jsme si udělat studii, která se stala podkladem na zahájení výběrového řízení na projekt. Pavilon má být smíšený, jedna budova bude šest pater nahoru a dvě pod zem, jedna budova bude třípatrová,“ přibližuje Aleš Herman.

Zdroj: IKEM

Celkově by nová stavba měla přijít na 750 milionů korun, přičemž 525 má jít ze strategických investic a 225 si zajistí nemocnice z vlastních prostředků. „Proto jsme se snažili velmi úsporně v minulých letech hospodařit. V roce 2014 jsme skončili s přebytkem po zdanění 113 milionů, loni 126 milionů. Tyto peníze rychle používáme na řízení rozběhnuté v tomto roce. Půjde o 50 milionů, které investujeme dříve, než strategická investice přijde. Návratnost celé investice je 18 let,“ doplňuje ředitel IKEM s tím, že po čtyřleté stabilizaci výkonů je plánovaný roční výsledek hospodaření po zdanění ve výši 43,6 milionů korun.

V tuto chvíli přitom běží druhé kolo výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace. Vítěz, který by měl být znám za čtvrt roku, pak bude také muset zabezpečit veškeré inženýrské práce. To vše včetně stavebního povolení by mělo být hotovo do června příštího roku, nato bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba by tak mohla začít někdy na počátku roku 2018 a pavilony by pak byly otevřeny v roce 2020. Ještě dříve by mělo být postaveno energocentrum, které bude oba pavilony energeticky zajišťovat.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY