Proti hlouposti očkovat nelze. Je však možné důsledně vyvracet bludy a poukazovat na šíření bludů. Žádný senzační objev se nekoná. Očkování nezpůsobuje autismus. Foto: Koláž ZD

Lež se šíří Českem: Očkování (už zase) způsobuje autismus

Na světě je nový vědecký objev, který zasadí zdrcující úder očkovaní. Alespoň tak se tváří čeští odpůrci vakcinace. Zvou novináře na tiskovou konferenci s tím, že jim sdělí průlomové informace a konečně otevřou oči, zaslepené farmaceutickým průmyslem.  Oblíbený mýtus celosvětového anti-vakcinačního hnutí, že očkování způsobuje autismus, a tedy je potřeba před ním děti „chránit“, tak dostává nový rozměr. Co na tom, že studie publikovaná v žurnálu Science, na kterou se odvolává homeopatem vedená Společnost pacientů s následky po očkování, nebyla provedena na lidech, ale na myších, a hlavně v ní o očkování není ani slovo. Studie se zaměřila na to, jak virová infekce během těhotenství matky může poškodit mozek vyvíjecího se plodu, což je problematika, která je známá a zkoumaná více než deset let.  Nemluvě o tom, že sami autoři studie odmítají jakoukoliv interpretaci ve smyslu rizikovosti očkování. Toho si ale zřejmě čeští odpůrci očkování „nevšimli“, a tak dál šíří nesmysly.

 

Jen máloco je mezi odpůrci očkování tak silně zakořeněno jako přesvědčení, že očkování způsobuje autismus. Co na tom, že tento názor vznikl na základě vědeckého podvodu, kterého se na začátku devadesátých let dopustil Andrew Wakefield, když záměrně zkreslil data o pouhých dvanácti dětech. Nejen, že sám Wakefield přišel o lékařskou licenci, ale hlavně žádná z mnoha dalších studií, do kterých byly zahrnuty miliony dětí po celém světě, souvislost mezi očkováním a vznikem autismu neprokázala (mezi lety 1999 a 2012 byla tato souvislost zkoumána ve studicích nezávislých na farmaceutickém průmyslu u 14 700 000 dětí a nebyl zjištěn ani jeden takový případ! Více podrobností najdete v článku Celebrity v čele odmítačů očkování v USA: přes šest tisíc úmrtí za sedm let).

Různá anti-vakcinační hnutí se léta marně snaží o opak, třeba tím, že samy financují výzkum, který má ukázat, jak očkování ničí mozky opic. Výsledkem je, že i tento výzkum ukázal, že očkování autismus nezpůsobuje.  Nebezpečný mýtus si ale žije dál svým životem a ovlivňuje chování mnoha rodičů, včetně těch, kteří již vychovávají autistické děti.

Zastavte očkování, žádá homeopat a nabízí „detoxikaci“

Společnost pacientů s následky po očkování vznikla na konci roku 2015 a mezi její cíle patří, „aby se program očkování v České republice stával šetrnějším, aby se co nejvíce předcházelo možným nežádoucím účinkům a pokud již nežádoucí účinky vzniknou, aby byly co nejúspěšněji léčeny“. Současný systém očkování je údajně „velmi striktní a nenabízí možnost snižování rizik a šetrné způsoby očkování“. Očkování samo se pak má podílet na nárůstu celé řady zdravotních problémů: „Z mnoha světových statistik vyplývá, že každým rokem narůstá výskyt neurologických, imunologických i dalších onemocnění u nejmladší populace. Část z toho může souviset právě i s nárůstem nežádoucích účinků po očkování. Pokud by tento trend pokračoval dál a my bychom na tom nic nezměnili, generace našich dětí a vnuků rozhodně nebude tak zdravá, jako generace našich rodičů a prarodičů. Přestože hygiena a kvalita potravin stoupá a současně stoupá i průměrný věk, populace mladých se stává stále nemocnější. Je načase tento trend zastavit a navrátit zdraví našim dětem,“ tvrdí mimo jiné organizace.

K nejnovějším požadavkům této společnosti patří zastavení očkování těhotných žen proti černému kašli a to právě na základě studie, jenž má podle nich dokazovat, že tato vakcinace může vést k rozvoji autismu u dětí. Obrátila se proto 21. března se na ministerstvo zdravotnictví s tím, aby vakcinaci „alespoň dočasně pozastavilo“ a odvolává se na „nové vědecké objevy“. Jenže ve výzvě ministerstvu se už společnost nechlubí tím, jaká názory ohledně očkování zastává její předseda Václav Hrabák, který vede vlastní homeopatickou praxi od roku 2004 a také o homeopatii pravidelně přednáší. Na svém webu homeoinsitut.com mimo jiné uvádí, že má osobní zkušenosti s celou řadou chronických potíží, jako je neplodnost, problémy při menopauze, roztroušená skleróza, ADHD, epilepsie nebo právě poškození po očkování. „Právě pomocí homeopatie (resp. izopatie) lze zjistit, do jaké míry je organismus očkováním poškozen a takové poškození účinně léčit. Pokud je podán lék, který je připraven z očkovací látky (izopatický lék = lék, který je vyroben přímo ze substance, která způsobila chorobu) dítěti, u kterého může být podezření, že očkování způsobilo zdravotní problémy a po tomto léku tyto problémy (trvající měsíce či roky) vymizí, pak je zcela zřejmé, že tyto problémy s očkováním souvisely. Přitom lékařskými metodami toto není zjistitelné,“ tvrdí na svém webu.

Nejúčinnější prevencí „před nežádoucími účinky z očkování a současně i nejúčinnější detoxikace při podezření z problémů po očkování“ má podle Hrabáka užívání homeopatického léku vytvořeného přímo z očkovací látky, které je prý možné objednat ze zahraničí nebo vyrobit. „S preventivním užíváním je optimální začít 14 dní před očkováním. Pokud někdo nemá s homeopatií zkušenosti, je lepší, aby na prevenci i profylaxi dohlížel homeopat. Při užívání jakýchkoliv homeopatik je důležité dávkování léků přizpůsobovat aktuální reakci na již podaný lék,“ radí homeopat, který mimo jiné považuje očkování za jednu z příčin „vzniku alergií, kožních problémů, nespavosti, podrážděnosti, chronické únavy, autismu atd.“ Sám má jako řešení infekčních onemocnění, včetně velmi závažných spolehlivé řešení a to v podobě homeopatie. „Touto homeopatickou profylaxí se může i u velmi agresivních chorob, u kterých je vysoká úmrtnost, tato úmrtnost snížit na minimum,“ doporučuje. Homeopatická profylaxe je podle něj vhodná také v případě malárie. Pokud člověk přesto onemocní, pak „léčba homeopatiky musí být velmi agresivní“.

Nebyla to vakcína, ale virus a nebyl to člověk, ale myš

Studie, která vznikla na základě spolupráce vědeckých týmů z New York University, Langone Medical Center, Massachusetts Institute of Technology, University of Massachusetts Medical School a University of Colorado, na níž se homeopatem vedená společnost odvolává, ale kupodivu problematiku očkování vůbec neřeší. „Uvedená práce popisuje výsledky experimentu simulace virové infekce na myším modelu se sledováním případných vývojových změn mozkové kůry u plodů infikovaných myší. Aby navodili stav podobný infekci, aplikovali těhotným myším syntetickou RNA, která měla imitovat živý virus. Autoři experimentu dospěli k závěru, že virová infekce v průběhu těhotenství může mít vztah k poruše autistického spektra u potomků myší z důvodu poškození vývoje mozkové kůry plodu,“ vysvětluje profesor Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP a také vedoucí katedry epidemiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Zmiňovaný výzkum ukázal, že může dojít k poškození plodu v důsledku nárůstu receptorů pro interleukin 17 (IL-17), což je prozánětlivý protein, který při infekci matky prochází placentou a dostává se do krevního oběhu plodu. „Vztah mezi infekcí v těhotenství a možného poškození vývoje mozku je znám již více jak 10 let, včetně možné mateřské aktivace imunity (maternal immune activation, MIA). Spouštěčem byl znám např. interleukin 6 (IL-6). V publikované práce autoři identifikovali další cytokin, IL-17 a jeho buněčný zdroj – pomocné lymfocyty, označované jako TH17,“ dodává profesor Chlíbek.

To, že imunitní systém fyziologicky i patofyziologicky zasahuje do fungování a struktur centrálního nervového systému, není tedy nová a ani nijak překvapivá informace. Stále větší propojení imunologie a neurodegenerativních onemocnění je jednou z oblastí vědeckého výzkumu. „Pokud je nám známo, toto je první studie, která identifikovala konkrétní populaci imunitních buněk, které mohou mít přímý vliv na vyvolání chování podobné autismu,“ uvedli autoři studie imunolog Dan Littman a Martin S. Kimmel, profesor molekulární imunologie v tiskové zprávě ke svému objevu. „S výsledky této studie se TH17 buňky, stejně jako se specifické proteiny, které produkují, stanou kandidáty budoucího terapeutického úsilí, jež by mělo vést k zabránění autismu,“ shrnul Littman. Imunitní reakce spojené s rizikem vzniku autismu se podle něj týkají pouze virových infekcí a „vůbec nemají co dočinění s vakcínami“.

„V publikaci nikde autoři nedospěli k závěru, že by práce naznačovala možnou souvislost očkování a autismu. Práce a její výsledky směřují spíše k možnému vývoji léků proti poruchám autistického spektra, kdy by bylo možné terapeutické ovlivnění TH17 buněk s aplikací protilátek, které blokují IL-17 u těhotných žen v případě, že onemocní například virovou infekcí,“  popisuje profesor Chlíbek s tím, že výsledky experimentu nelze jednoduše interpretovat u člověka. Experiment byl proveden na „extrémním modelu geneticky upravených myší disponovaných k rozvoji poškozujícího zánětu mozku“. Tyto geneticky upravené myši se používají ve výzkumu už mnoho let, například při jako zvířecí model při výzkumu roztroušené sklerózy. „Práce je jistě zajímavá, ale v žádném případě není argumentem proti očkování, ani u těhotných ani u dětí. Není možné argumentovat proti očkování na základě experimentu provedeného na myších matkách infikovaných přirozenou virovou infekcí. Experiment popisuje virovou infekci v časné fázi gestace, kdy je centrální nervový systém plodu velmi citlivý na jakékoliv noxy. Nejedná se ale o studii popisující vakcinaci gravidních myší,“ upřesňuje profesor Jan Janda, někdejší předseda a nyní člen výboru Pediatrické společnosti ČLS JEP, který působí na Pediatrické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

„Zmiňovaná práce se týká myší a ne vše, co platí u myší, je možné přenést na člověka,“ vysvětluje profesor Josef Syka, předseda České společnosti pro neurovědy, který působí v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Sám podle svých slov plně chápe obavy rodičů, jejichž děti mají prokazatelně poruchu chování označovanou jako autismus, že se snaží upozornit na možné příčiny tohoto stavu. „Prevalence autismu v poslední době narůstá, například Estes a McAllister ve svém přehledu publikovaném v Nature Reviews Neuroscience v roce 2015, uvádějí, že až 1 z 68 dětí v USA dnes trpí autismem, zatímco v roce 1992 to bylo 1 dítě z 500,“ dodává profesor Syka. Na to, že zmiňovaná studie byla provedena na myších a tedy ji nelze její závěry jednoduše převést na člověka, upozorňuje také Společnost dětské neurologie ČLS JEP. „Citovaná studie z časopisu Science vychází z experimentálního zvířecího modelu. Aplikace takto získaných poznatků v lidské medicíně nemusí být vždy jednoznačná a zcela jistě vyžaduje potvrzení dalšími studiemi. Nedomníváme se, že uvedená publikace poskytuje dostatečná data k tomu, aby se změnil odborný názor na bezpečnost či rizika očkování,“ popisuje stanovisko společnosti její předseda profesor Pavel Kršek, který působí na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Dětští neurologové u svých pacientů různými formami postižení nervové soustavy dlouhodobě sledují možnou souvislost s očkováním. „Tyto případy jsou posléze evidovány a hodnoceny Českou vakcinologickou společností ČLS JEP,“ dodává.

Antivakcinační hydra zneužívá autismus

I když zmiňovaná studie není o očkování, odpůrci vakcinace ji využili jako jeden z důkazů svého přesvědčení. Na facebookových stránkách Společnosti pacientů poškozených očkováním se objevila infografika vytvářející dojem, že očkování v těhotenství může vést k rozvoji poruch autistického spektra u dětí. Tato infografika se pak mezi odpůrci očkování na sociálních sítích šířila dál, mimo jiné s komentáři „pravda prosakuje na povrch“ či „Velmi, velmi, velmi důležité sdělení!“. A právě to je největší problém. Mezi rodiči se tak šíří značně zkreslené informace, která posiluje jejich strach z očkování. „Jde o hroznou manipulaci, protože se tato společnost snaží vzbudit dojem, že studie publikovaná v Science upozorňuje na nebezpečí spojené s očkováním, přitom sami autoři studie explicitně říkají, že jejich práce nemá s očkováním nic společného,“ konstatuje profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog a ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Imunitní reakce při virové infekci navíc není totožná s imunitní reakcí, ke které dochází po očkování. Proto není možné tvrdit, že to co způsobí infekce, způsobí také očkování. Podle profesora Chlíbka jsou tedy závěry jdoucí tímto směrem „pouze spekulativní“. „Je to další příklad manipulace s výsledky, lživě označované jako nový objev souvislosti očkování s autismem. Tuto souvislost práce ani nepotvrdila ani nenaznačovala,“ shrnuje vakcinolog s tím, že se nejedná o první případ, kdy Společnost pacientů poškozených po očkování klame. Před časem šířila konspirační teorii, že za výskytem mikrocefalie u novorozenců v Brazílii není virus zika, ale právě očkovávání proti černému kašli v těhotenství.

Velmi ostře se pak proti interpretaci odpůrců očkování staví Národní ústav pro autismus (NAUTIS), který se věnuje lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. „Žádný nový vědecký objev, který by popisoval mechanismus souvislosti očkování a autismu neexistuje. Informace šířená Společností pacientů s následky po očkování je  jen další hlavou na těle antivakcinační hydry, která  zneužívá autismus ke svým ideologickým cílům. Veřejnost je bombardována diletantskými interpretacemi vědeckých studii a zkreslenými informacemi o epidemickém šíření autismu. To všechno vyvolává v rodičích strach z očkování,“ upozorňuje Kateřina Thorová, psycholožka a ředitelka metodického střediska NAUTIS. Podle ní to, že mechanismus vzniku a rozvoje autismu není dosud přesně znám, „otevírá dveře nejrůznějším šarlatánským spekulacím a léčbám“.  „Sonda do mediálního prostředí ukázala, že okolo 60 % z několika stovek aktivních antivakcinačních webů označuje očkování za příčinu autismu, 30 % argumentuje případovými studiemi a více než 60 % vědeckými studiemi, ačkoliv mezi vědci a odbornými institucemi vycházejícími ze současného výzkumu vládne konsensus, že autismus a očkování spolu nesouvisí,“ dodává. V NAUTIS byl pak autismus diagnostikován i u některých sourozenců dětí s autismem, kteří nebyli očkováni. „Na některých videozáznamech je patrné signifikantní oslabení sociálně komunikačních dovedností batolat ještě před očkováním a referovaným autistickým regresem,“ doplňuje.

Právě potřeba vyvolat, případně ještě více posílit strach z očkování, je podle profesora Jandy důvodem, proč odpůrci vakcinace šíří dezinformace o studii provedené na myších. „Osobně se domnívám, že cílem odpůrců očkování není to, aby se neočkovaly gravidní ženy, ale aby se děti neočkovaly vůbec. Odepření i základního očkování vystavují rodiče své dítě samozřejmě podstatně vyššímu riziku, než jsou vedlejší účinky vakcinace. Ty se mohou vyskytnout a bohužel někdy i v závažné podobě, ale Světová zdravotnická organizace jasně říká, že děti mají právo na nejvyšší dosažitelnou hranici zdraví a sem patří i ochrana proti infekčním chorobám,“ uzavírá někdejší předseda Pediatrické společnosti ČLS JEP.

Ludmila Hamplová