Do ciziny odcházet není třeba, dobrá medicína se dá dělat i tady, vzkazuje soutěž Medik roku

Soutěž Medik roku 2016 vyhrál tým z 2. lékařské fakulty UK v Praze ve složení Roman Kalista, Tereza Cihlářová, Eva Fürstová, Kvido Štěpánek a Daniel Vích. Ocenění a diplomy jim včera předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (na snímku vítězný tým s děkanem 2. LF UK Vladimírem Komárkem, jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, ministrem Němečkem a pořadateli soutěže). Foto: MK

Zkusili si práci s endoskopem či laparoskopii a otestovali si také orientaci v medicínsko-právním prostředí. Medici ze čtvrtých až šestých ročníků, kteří se letos zapojili do soutěže Medik roku, ovšem v první řadě měli možnost zjistit, že i práce v regionální nemocnici pro ně může znamenat zajímavou budoucnost. Jde o jeden z nástrojů, jímž se některé nemocnice snaží studentům ukázat otevřené dveře a přesvědčit je, že odchod do ciziny pro ně nemusí být nejlepším řešením.

 

Jižní Čechy za sebou mají druhý ročník soutěže Medik roku, a už nyní na její koncept nedají dopustit. Navzdory krátké historii to totiž vypadá, že by skutečně mohlo jít o efektivní způsob, jak přilákat mladé lékaře do regionálních nemocnic. „Loni jsme měli tři týmy šesťáků, celkem jich tedy bylo 18. Z toho k nám nastoupili čtyři. Z 90 loni zapojených mediků jich pak 70 absolvovalo stáž v našich nemocnicích. 25 až 30 z nich se vyjádřilo, že o Jihočeských nemocnicích uvažují jako o místě, kam by chtěli po škole nastoupit. Dopad do personální politiky a nástupů do nemocnic tam tedy je,“ popisuje Michal Čarvaš, člen představenstva Jihočeských nemocnic, a. s. a ředitel prachatické nemocnice, kde se konal první ročník soutěže pořádané právě Jihočeskými nemocnicemi, a.s. a HealthCare Institutem.

Do letošního ročníku, který proběhl 16. a 17. dubna ve Strakonicích, se zapojilo celkem 75 studentů lékařských fakult. Ti se utkali při 11 disciplínách, kde měli možnost ověřit si znalosti, pohotovost i zručnost při práci s přístroji. „Nás nejvíc potrápilo oční,“ přiznává kapitán vítězného týmu z 2. Lékařské fakulty UK Roman Kalista. Zároveň ovšem poukazuje, že podobné akce jsou vzácností. „Moc se jich pro mediky nepořádá, takže si toho vážíme,“ dodává.

S tím, jak se ukazuje, že otevřený přístup skutečně pomáhá lákat nové kapacity, by se mohla situace začít měnit. „Zaznamenali jsme zájem dalších krajů, ale nechceme se soutěže vzdát,“ říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Sami organizátoři ovšem přiznávají, že zvládnou uspořádat soutěž pouze pro omezenou kapacitu studentů – mimo jiné proto, aby se kvůli vysokému počtu účastníků nevlekla a během víkendu zbyl prostor ještě na další aktivity. Rozhodně to tedy neznamená, že by tu pro obdobnou akci pořádanou nemocnicemi v jiném kraji nebyl prostor.

Receptem je atmosféra a vstřícnost

Jak je tedy z výše uvedeného patrné, hlavním smyslem akce není samotná soutěž mezi mediky, ale prezentace prostředí a nalákání budoucích pracovních sil. „Chceme zastavit studenty při útěku do Německa či do Rakouska a ukázat jim, že Jižní Čechy jsou nejen krásné, ale nemocnice tam fungují a je v nich příjemná atmosféra. My tam na ně čekáme s otevřenou náručí a chceme jim věnovat náš čas, aby se z nich stali doktoři, kteří budou dělat medicínu srdcem,“ vysvětluje Michal Čarvaš. Jak on, tak ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala přitom zmiňují to, že soutěž motivovala také lékaře a sestry, kteří v nemocnicích akci připravovali. „Po letech, kdy už věci berou jako automatické, měli možnost podílet se na něčem novém. Nabudilo je to k další práci,“ shodují se.

S konceptem snahy ukázat medikům otevřenou náruč souvisí i způsob ocenění soutěžících. Vítězné týmy sice dostaly věcné odměny, obecně ale organizátoři zvolili přístup, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni, kdo do Strakonic předminulý víkend přijeli, dostali poukaz na stáž s ubytováním a kapesným ve výši čtyři tisíce korun. Mohou si přitom vybrat jakékoliv oddělení v kterékoliv z Jihočeských nemocnic jak v rámci povinné výuky, tak proto, že je daný obor zajímá. „Když dopředu vědí, že by se chtěli věnovat kardiochirurgii, tak mohou jít do kardiocentra do Budějovic, pokud chtějí dělat radiologii, mohou pracovat na magnetu v kterékoliv z našich nemocnic. Stáž není časově omezená a jsme připraveni poskytnout jim půdu a znalosti personálu k tomu, aby se mohli ve studiu posouvat dál a dělat to, co je zajímá,“ uvádí Michal Čarvaš.

Že v jižních Čechách uvidí studenti pozitivní příklad, potvrzuje také ministr zdravotnictví. „Jihočeské nemocnice považuji za velmi dobře fungující zdravotnické organizace. Medici tak nyní mohou zjistit, že tu nejsou jen fakultní nemocnice, ale že dobrá medicína se dělá i v regionech,“ říká ministr Svatopluk Němeček. „Je dobře komunikovat se studenty ještě předtím, než skončí lékařskou fakultu, takže si mohou vyzkoušet, kde by se jim eventuálně líbilo. Když se nemocnice budou chovat tak, jako se chovají Jihočeši, budou se se svými budoucími zaměstnanci kontaktovat dříve a ukážou jim, co všechno mohou nabídnout, tak v konkurenci uspějeme,“ dodává.

„Z Jihočeského kraje nám čas od času odcházejí za hranice lékaři nebo zdravotní sestry, ale také víme, že se po čase vracejí. Poznají, že to nemusí být úplně ono. My se v nemocnicích snažíme vytvářet pozitivní klima – je to také o kolektivu a atmosféře. Tahle soutěž je o tom, že mediky necháme nahlédnout do atmosféry tak, jak se ji na jihu snažíme dělat,“ uzavírá hejtman Zimola s tím, že příští ročník soutěže se bude konat v Táboře a postupně přijdou na řadu všechny jihočeské nemocnice. Obdobnou akci pořádají Jihočeské nemocnice také pro zdravotní sestry.

Michaela Koubová