Příčiny autismu stále nejsou známé. Vědci krouží kolem různých souvislostí, ale jasné slovo řeknou až další studie. Foto: Autism Epicentr

Užívání paracetamolu v těhotenství možná zvyšuje riziko autismu dětí

 

Studie španělských vědců dospěla k překvapivému závěru. Užívání paracetamolu (účinná látka obsažená v mnoha lécích jako je Paralen, Panadol, Tylenol a desítkách dalších) v těhotenství, vykazuje u chlapců silnou spojitost s projevy autistického spektra  a u obou pohlaví pak souvislost se symptomy poruchy pozornosti a hyperaktivity. Je to další střípek do poznání možných příčin těchto nemocí (například o souvislosti s věkem rodičů jsme psali zde), ale vědci mají do vytvoření konečného obrazu celé patogenze ještě kus cesty před sebou.

Zjištění byla čerstvě zveřejněna v odborném časopise International Journal of Epidemiology. Je to první studie svého druhu, která podává zprávu o souvislosti mezi užitím paracetamolu v těhotenství a symptomy autistického spektra u dětí. Je to také první studie, která nalezla rozdílné účinky u chlapců a dívek. V porovnání s dětmi, které nebyly vystaveny účinkům tohoto léku, studie nalezla zvýšené rizika poškození některých mechanismů udržení pozornosti o 30 procent a také nárůst dvou klinických symptomů autistického spektra u chlapců.

Vědci ve Španělsku zařadily 2644 dvojic maminka-dítě do kohortové studie už během těhotenství. 88 procent bylo hodnoceno ve věku jednoho roku dítěte a 79,9 procenta v pěti letech. Matky byly dotazovány na své užívání paracetamolu během těhotenství. Frekvence užívání byla hodnocena jako „nikdy“, „občas“, „trvale“. Přesné dávky nebyly zaznamenávány, protože si je maminky nepamatovaly spolehlivě.

43 procent dětí hodnocených po roce života a 41 procent po pěti letech bylo vystaveno paracetamolu, užívaném matkou během prvních 32 týdnů těhotenství. Při hodnocení v pěti letech, bylo u dětí vystavených v těhotenství paracetamolu, zjištěno vyšší riziko symptomů hyperaktivity nebo impulzivity. Trvale exponované děti pak vykazovaly slabší výkon v testu měřícím nepozornost, impulzivitu a rychlost zpracování visuálních podnětů.

U chlapců se navíc objevilo více symptomů autistického spektra, když byli vystaveni paracetamolu. Vedoucí autorka studie Claudia Avella-Garciová z CREAL centra v Barceloně vysvětlila, že „ačkoliv jsme měřili symptomy a nikoliv diagnózy, zvýšený počet symptomů, které jsme u dětí našli, má na ní nebo na něj vliv, dokonce i když nejsou tak závažné, aby se na nich dala postavit diagnóza neurovývojové poruchy“.

Spoluautor dr. Jordi Júlvez, také vědec z CREALu, komentoval možné důvody účinků paracetamolu na vývoj nervového systému: „Paracetamol může být škodlivý na vývoj nervového systému z mnoha důvodů. Především ulevuje od bolesti působením na kanabinoidní receptory v mozku. Zatímco normálně tyto receptory pomáhají determinovat jak neurony zrají a spojují se navzájem, paracetamol může tyto důležité procesy měnit. Může také ovlivňovat vývoj imunitního systému, nebo působit přímo toxicky na některé plody, a to tak, že nemají stejnou kapacitu metabolizovat tento lék, jako jí mají dospělí, nebo vytvářením oxidativního stresu.“

Vědci mají vysvětlení i pro rozdíly mezi pohlavími, kdy chlapci mají vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví symptomy autistického spektra. „Mužský mozek může být více zranitelný vůči poškozujícím vlivům během těhotenství. Naše rozdílné výsledky podle pohlaví naznačují, že by mohly být vysvětleny androgenním endokrinním rozvratem,“ míní Claudia Avella-Garciová.

Studie uzavírá, že rozšířené užívání paracetamolu během těhotenství a vystavení plodu této látce během nitroděložního vývoje může zvyšovat počty dětí s ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou), nebo se symptomy autistického spektra. Nicméně zdůrazňují, že je třeba provést další studie zaměřené na měření vlivu přesných dávek a porovnání rizik a přínosu paracetamolu užívaného během těhotenství, aby tak mohla vzniknout racionální doporučení pro užívání tohoto léku.

Zdroj: Claudia B. Avella-Garcia, Jordi Julvez, Joan Fortuny, Cristina Rebordosa, Raquel García-Esteban, Isolina Riaño Galán, Adonina Tardónf, Clara L. Rodríguez-Bernal, Carmen Iñiguez, Ainara Andiarena, Loreto Santa-Marina, Jordi Sunyer. Acetaminophen Use in Pregnancy and Neurodevelopment: Attention Function and Autism Spectrum Symptoms. International Journal of Epidemiology, 2016 DOI.

-cik-