Povinné stáže v nemocnicích pro ambulantní lékaře nebudou, návrh byl stažen

Mladí lékaři se podle komplexního pozměňovacího návrhu, který včera schválil zdravotnický výbor, budou vzdělávat ve 43 základních oborech (nyní se vzdělávají ve 46). Foto: Flickr

Ambulantní lékaři si mohou oddychnout. Povinné stáže v nemocnicích je totiž nečekají. Paragraf 22 v komplexním pozměňovacím návrhu, který tak rozhodil lékařskou veřejnost, byl stažen. Komplexní pozměňovací návrh ve znění bez kontroverzního paragrafu pak byl na zdravotnickém výboru schválen 17 hlasy, čtyři poslanci se zdrželi, proti nebyl nikdo. Seznam základních oborů se tak rozšířil na 43, v rámci pozměňovacích návrhů ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pak byly do novely opět navráceny funkční kurzy.

 

„Vzhledem k tomu, že o návrhu ještě nebylo hlasováno a není v elektronické podobě, předkladatelé po citlivém uvážení a situaci, jaká je, rozhodli, že stahují bod číslo 108 a s ním související body 110 a 148 v) a w). Jedná se o onen paragraf 22, který řešil vzdělávání praktických lékařů, PLDD a ambulantních specialistů,“ oznámil včera na zdravotnickém výboru při projednávání zákona 95/2004 o postgraduálním vzdělávání jeden ze čtyř předkladatelů komplexního pozměňovacího návrhu a zároveň zpravodaj tisku David Kasal (Ano). „Chci předkladatelům za rozhodnutí poděkovat. Někteří jsme měli problém pro návrh hlasovat, pokud by tam kontroverzní paragraf zůstal,“ reaguje Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který už na minulém zasedání upozornil, že kvůli paragrafu lidovečtí poslanci pro komplexní pozměňovák nebudou hlasovat.

O diskusi k novele jsme psali zde.

Jak poslanci hlasovali o pozměňovacích návrzích ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu (modře návrhy nehlasovatelé, tučně odsouhlasené):

 1. Ludvík Hovorka – doplnění oboru praktické lékařství pro děti a dorost (pro 8, proti 6, zdrželo se 6)
 2. Ludvík Hovorka – vyjmutí povinných stáží pro ambulantní lékaře v rámci celoživotního vzdělávání (paragraf 22)
 3. Ludvík Hovorka
  1. funkční kurzy (pro 4, proti 13, zdrželi se 3)
  2. zakotvení IPVZ do zákona o vzdělávání (pro 5, proti 9, zdrželo se 7)
  3. zařazení lékaře do více specializačních oborů najednou (pro 3, proti 12, zdrželo se 6)
 4. Ludvík Hovorka – vypuštění paragrafu 36, tj. možnosti ministerstva udělit výjimku lékaři, který nesplňuje požadavky (pro 1, proti 12, zdrželo se 8)
 5. Ludvík Hovorka – vypuštění maxilofaciální chirurgie ze seznamu oborů (pro 10, proti 4, zdrželo se 7)
 6. Leoš Heger – technická změna zmocňovacích ustanovení (pro 5, proti 12, zdrželi se 4)
 7. Leoš Heger – jak stanovovat činnosti lékařů (pro 4, proti 8, zdrželo se 9)
 8. Leoš Heger – posílení akreditačních komisí pro specializační obory (pro 6, proti 9, zdrželo se 6)
 9. Leoš Heger – zákaz souběhu vzdělávání ve více oborech (pro 4, proti 9, zdrželo se 8)
 10. Leoš Heger – činnost revizních lékařů (pro 4, proti 8, zdrželo se 9)
 11. Leoš Heger – celoživotní vzdělávání ambulantních lékařů by nemělo jít cestou nařízení stáží, ale pozitivní motivací
 12. Leoš Heger – kontrolní činnost ministerstva zdravotnictví, kde by přibyla možnost přizvat si např. zástupce IPVZ (pro 5, proti 8, zdrželo se 8)
 13. Rostislav Vyzula
  1. změna minimální délky vzdělávání u gastroenterologie z šesti na pět let (návrh nakonec nebyl hlasován, protože se objevil v poslední verzi komplexního pozměňovacího návrhu)
  2. radiační onkologie by neměla mít možnost radiologického kmene, pětiletá délka vzdělávání (pro 16, proti 0, zdrželo se 5)
  3. nukleární medicína by měla s radiologií spadat pod společný obor radiologie a nukleární medicína (pro 3, proti 12, zdrželo se 6)
  4. změna názvu oboru na všeobecné praktické lékařství (pro 18, proti 0, zdrželi se 2)
 14. Bohuslav Svoboda – doplnění oboru praktické lékařství pro děti a dorost (pro 10, proti 5, zdrželo se 7)
 15. Jiří Štětina – přímá definice IPVZ jako příspěvkové organizace (pro 4, proti 14, zdrželi se 4)
 16. Petr Bendl – doplnění oboru praktické lékařství pro děti a dorost (návrh si nikdo neosvojil)
 17. Milan Brázdil – vypuštění výjimky udělované ministerstvem pro studium v neakreditovaných zařízeních (pro 3, proti 15, zdrželi se 3)
 18. Milan Brázdil – vypuštění kardiochirurgického a maxilofaciálněchirurgického kmene, doplnění kmene onkologického (pro 5, proti 12, zdrželo se 5)
 19. Milan Brázdil – vyjmutí povinných stáží pro ambulantní lékaře v rámci celoživotního vzdělávání (paragraf 22)
 20. Milan Brázdil – návrh na snížení základních oborů na 29 včetně vypuštění urgentní medicíny (pro 1, proti 14, zdrželo se 7)
 21. David Kasal – zpřesnění požadavků na dodatečné vzdělávání v oblasti farmacie (pro 7, proti 11, zdrželi se 3)
 22. David Kasal – návrat funkčních kurzů s ohledem na revizní lékaře (pro 19, proti 0, zdrželi se 3)

-mk-