Vít Kaňkovský: Povinné stáže ambulantních lékařů v nemocnicích by vedly ke zhoršení stavu českého zdravotnictví

  V posledních týdnech rozvířila emoce v lékařských kruzích informace, že skupina poslanců, mezi kterými jsem byl jmenován i já, předložila pozměňovací návrh k novele zákona č.95/2004 Sb., který zavádí povinnost ambulantních lékařů absolvovat stáž v lůžkovém zařízení. 

  Jak to tedy ve skutečnosti se zmiňovaným kontroverzním §22 odst.4  uvedené novely je?

  Projednávání novely zákona 95/2004 Sb. o vzdělávání a uznání kvalifikace lékařů, farmaceutů a zubních lékařů je od svého počátku provázen řadou nesrovnalostí, resp. značně rozdílnými názory různých skupin lékařů a to jak na straně zákonodárců, tak odborné veřejnosti či akademické obce. Po několika jednáních zdravotního výboru sněmovny jsme došli k závěru, že – máme-li vůbec uvažovat o schválení této novely – je třeba zpracovat komplexní pozměňovací návrh, které nejdůležitější problematická místa vládní novely upraví. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem července s tím, že s legislativně-technickou stránkou komplexního pozměňovacího návrhu pomůže zákonodárcům ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní výbor také většinově odsouhlasil zásadní parametry komplexního pozměňovacího návrhu. V této fázi jsem byl já, společně s dalšími čtyřmi kolegy skutečně osobou, která byla připravena po přípravě konečného návrhu jej oficiálně podat na jednání zdravotního výboru 31/8/2016.

  Co se ale nestalo?  K mému a jistě nejen mému velkému údivu se v pracovní verzi komplexního pozměňovacího návrhu kromě dohodnutých změn objevil i výše zmíněný paragraf 22 odst.4, který nově zavádí povinné stáže ambulantních lékařů v nemocnicích. Naprosto jsem nechápal, kdo a proč tento kontroverzní bod do dohodnutého materiálu prosadil. Dnes už to vím, ale asi to není to nejpodstatnější. Mnohem důležitější je podoba tohoto návrhu a jeho možné praktické dopady. Jsem bytostně přesvědčen, že jak věcná, tak legislativní podoba tohoto ustanovení nemůže přinést ani špetku toho, co předkladatelé od něj očekávají. Toto jsem kolegům sdělil a požádal je, aby toto ustanovení z finální podoby komplexního pozměňovacího návrhu vyjmuli. Vzhledem k tomu, že moji žádost odmítli a pro mne je tento bod zcela nepřijatelný, odmítl jsem stát se spolupředkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, byť média vytrvale tvrdí opak. Zde musím odmítnout i interpretaci prezidenta ČLK Milana Kubka, že jsem odmítl podpořit tento návrh kvůli razantnímu odporu ČLK.

  Můj odpor k nuceným stážím soukromých lékařů nevyplynul kvůli razantním výrokům prezidenta Kubka, ale prostě z toho důvodu, že dodatečně doplněný bod považuji za nebezpečný, pro české zdravotnictví nic dobrého nepřinášející, naopak hrozící dalším exodem českých lékařů do zahraničí. A to je cena, kterou já odmítám zaplatit. Proto proti tomuto návrhu budu nejen vystupovat, ale hlavně udělám vše proto, aby při finálním hlasování ve Sněmovně nebyl podpořen. Pevně doufám, že v tomto ohledu zvítězí praktický pohled a chceme-li zlepšit spolupráci mezi ambulantními lékaři a nemocnicemi, tak společně najdeme jiná řešení, to nyní navržené jistě cestou není.

  MUDr. Vít Kaňkovský, poslanec, místopředseda Výboru pro zdravotnictví