Jak vysvětlit antivaxx rodičům, že neočkovat je nejen neodpovědné, ale vyloženě hloupé? Foto: Flickr

Příklon k „alternativní medicíně“ může vést k odmítání očkování

Děti, na kterých jejich rodiče zkouší homeopatii, akupunkturu či další „alternativní“ metody, jsou očkované méně, než ty, jež jsou v péči racionálně uvažujících lékařů. Ukazuje to nová americká studie zaměřená na souvislosti mezi „alternativní medicínou“ a mírou proočkovanosti u dětské populace.

 

Zřejmě není náhodou, že mezi nejhlasitější odpůrce očkování patří ti, kteří se živí nejrůznějšími „alternativními“ nesmysly, jako je homeopatie, detoxikace či třeba rei-ki. Mezi příklonem k „alternativní“ medicíně a klesající proočkovaností zřejmě existuje souvislost. Vyplývá to z nové americké studie publikované v žurnálu Pediatrics, která byla postavena na analýze zdravotních údajů zhruba 9 tisíc dětí napříč USA. Proti chřipce bylo očkováno 33 % dětí navštěvujících praxe homeopatů, chiropraktiků a dalších „alternativních“ terapeutů. Podle dat, která jsou v USA k dispozici, přitom takřka 12 % amerických dětí využilo těchto služeb. Proočkovanost proti chřipce u dětí, které jsou v péči racionálně uvažujících lékařů, byla o 8 % vyšší. Takzvaná „přírodní“ či „alternativní“ léčba zřejmě může mít i další dlouhodobé dopady na zdraví, než jen při řešení aktuální situace. Už předchozí studie totiž ukázaly, že děti, které jsou v péči „alternativních“ terapeutů, jsou očkovány méně a současně také více ohroženy preventabilními infekčními chorobami. Častěji rovněž těmito infekcemi, před kterými chrání očkování, onemocní.

Vliv „antivax“ pediatrů

Chřipka je jedním z preventabilních onemocnění, proti kterým existuje očkování. Jen v USA chřipka vede každoročně k 49 tisícům úmrtí, 200 tisícům hospitalizací a ekonomickým ztrátám ve výši 87 miliard dolarů. Jak upozorňují autoři studie, již dříve se objevily práce zaměřené na souvislost mezi užíváním „celostní medicíny“ a proočkovaností proti chřipce u dospělých, jejich výsledky však byly nejednoznačné. Autoři se tak zaměřili na dětskou populaci a to ze dvou důvodů. Jednak jsou děti do 5 let věku nejvíce ohrožené chřipkou a následnými komplikacemi, a současně jsou zdrojem infekce pro další osoby v okolí, ať už dospělé nebo seniory. „Každoroční očkování proti chřipce je doporučené pro všechny osoby starší 6 měsíců věku. Vakcinace proti chřipce u dětí je bezpečná, široce dostupná a také více cenově dostupná. Ačkoliv se účinnost vakcín v jednotlivých letech mění, jsou chřipkové vakcíny imunologicky efektivní a účinné,“ shrnují autoři studie. I přes tato fakta je však proočkovanost dětské populace v USA nižší, než by bylo vhodné. Právě příklon rodičů k „alternativní“ medicíně může být jedním z ovlivňujících faktorů. Podle dostupných údajů přitom takřka 12 % dětí v předchozím roce využilo tyto „alternativní“ diagnostické a léčebné metody. Nejčastěji se jednalo o děti z bohatých bělošských rodin, jejichž rodiče měli vyšší vzdělání, vyšší příjmy a také využívali soukromé zdravotní pojištění.

„Někteří zdravotníci praktikující celostní a alternativní medicínu proti-očkovací či váhavé názory okolo očkování,“ sdělil agentuře Reuters vedoucí výzkumného týmu William Bleser, který působí na Pennsylvania State University. Ačkoliv závěry studie nedokazují, že by samotná „alternativní“ orientace poskytovatelů zdravotní služeb vedla k odmítání očkování, měli by se pediatři během debaty o vakcinaci zajímat také o to, zda rodiče volí „alternativní“ medicínu. Příklon k „alternativním“ diagnostickým a léčebným metodám může mít vliv na to, jak rodiče vnímají očkování. Podle Blesera je třeba vzít v úvahu, že stále více pacientů volí různé postupy, jako je například homeopatie, akupunktura, detoxikace, chiropraxe či práce s tělem, když řeší zdravotní problémy a rozhodují se o svém zdraví.

S očkováním radí homeopaté

Studie ukázala, že právě různí „alternativní“ terapeuti, kteří nabízí nejrůznější neověřené a často také nebezpečné metody, zastávají odmítavé názory ohledně očkování. Podle autorů studie tito lidé, byť nejsou experty na poli vakcinologie, epidemiologie či infekčních chorob, také častěji doporučují odlišný očkovací kalendář, než jak je sestaven skutečnými odborníky. Studie také potvrdila již dříve publikovanou souvislost mezi odmítáním očkování a socioekonomickým statusem rodiny. Odmítání očkování se častěji objevuje mezi bílými bohatými a dobře situovanými rodinami. Například podle dvou amerických pediatriček Phoebe Danziger a Rebekah Diamond, které se rozhodly zveřejnit své zkušenosti s neočkujícími rodiči, se odpor k očkování týká právě privilegovaných vrstev. Doplácí však na něj ti ve společnosti nejzranitelnější.

„Výsledky studie ukazují, jak je pro pediatry důležité pochopit, co si rodiče myslí o alternativní medicíně,“ uvedla pro agenturu Reuters Linda Greene, která působí na University of Rochester Highland Hospital v New Yorku a prezidentka Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. Podle ní právě „alternativní medicína“ ovlivňuje osobní přesvědčení a víru rodičů. To podle ní může vést k tomu, že rodiče se více soustředí na „životní styl“ než na medicínu postavenou na důkazech, když jde o lidské zdraví. „Je také možné, že rodiče, kteří se více obávají rizik spojených s očkováním, s větší pravděpodobností vyhledávají alternativní poskytovatele zdravotních služeb,“ dodal Matthew Davis, pediatr působící v Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital v Chicagu, který se také podílel na nové studii. „Uctivá diskuse může někdy u těchto rodičů vést ke změně v rozhodování o očkování,“ doplnil.

To, že zavádějící informace o očkování, předávají lidé, kteří nejsou experty v oblasti vakcinologie, epidemiologie či infekčních chorob, není nijak neobvyklé ani v Česku. Nejhlasitější odpůrci očkování se také u nás rekrutují z řad různých „alternativních“ terapeutů či lékařů, kteří vedle své běžné praxe nabízí také homeopatii. Poměrně běžná je například nabídka cukrových kuliček jako údajné „detoxikace“, jež má zajistit, že se u očkování neobjeví negativní účinky. Příkladem je třeba praxe lékařky Ludmily Elekové, která se věnuje „léčivé cestě“ pomocí homeopatie, práce s energiemi a podobně, a zároveň tvrdí, že očkování zvyšuje kojeneckou úmrtnost a způsobuje celou řadu závažných onemocnění, a to bez ohledu na to, že pro tato tvrzení neexistují relevantní důkazy (Její podporovatelé si dávají záležet, aby se o ní vědělo, například když z ní učinili lékařku roku). Dalším homeopatem a zároveň odpůrcem očkování je také Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, který mimo jiné tvrdil, že výskytem mikrocefalie u novorozenců není virus zika, ale právě očkování, či obviňoval očkování z toho, že způsobuje autismus, ačkoliv nic takového prokázáno nebylo.

Ludmila Hamplová