Úprava sociálně-zdravotního pomezí jde do finále, změnový zákon byl poslán do připomínkového řízení

V ošetřovatelském domově, tedy novém typu služby, s nímž přichází změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, by klienti měli dostávat jak zdravotní, tak sociální péči. Foto: Flickr

Změnový zákon upravující sociálně-zdravotní pomezí včera odešel do připomínkového řízení. Po čtvrtročním zpoždění, které letos nabral, se tak ministerstvo práce a sociálních věcí snaží alespoň o to, aby šel do vlády nejpozději na začátku příštího roku. Úprava přichází s novým typem služby, takzvaným ošetřovatelským domovem, který by měl splňovat kritéria jak sociální, tak zdravotnická – a podle toho by měl být hrazen.

 

„Nyní je změnový zákon ve vnitřním připomínkovém řízení, které bude trvat do 16. listopadu. Ve chvíli, kdy budou připomínky vypořádány, chceme zákon pustit do klasického meziresortního připomínkového řízení. To je také chvíle, kdy zákon postoupíme sociálnímu výboru. Chceme, aby to proběhlo do konce listopadu a nejpozději v lednu byl zákon na vládě,“ řekla na včerejším zasedání sněmovního sociálního výboru náměstkyně MPSV pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stöcková. Nyní tak zákon připomínkují obě ministerstva, tedy MPSV a zdravotnictví, která ho následně budou i společně předkládat.

Změnový zákon chce zřídit nový typ služby, kde by klienti měli mít zajištěnu jak zdravotní, tak sociální péči – nebylo by tedy nutné přesouvat je například mezi LDN a domovem pro seniory. Takové zařízení by přitom muselo splnit základní požadavky z obou sfér a klienti by si na pobyt přispívali (na rozdíl od LDN). Problematiku ovšem provází řada nejasností, například jak bude vypadat kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven (podrobněji jsme psali zde).

„Bylo dohodnuto, že vznikne nová odbornost 923 s tím, že by měl vzniknout nový typ služby – ošetřovatelský domov. Změna oproti minulému návrhu je taková, že o registraci služby by mohla žádat zdravotnická zařízení, kdyžto současné sociální služby by žádaly jen o registraci ke zdravotním službám. Upřesnili jsme také způsob úhrad, který by byl de facto výkonový s časovou dobou – blížíme se ale k paušálu,“ přiblížil poslancům David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení na MPSV. Poukázal přitom na to, že změnový zákon bude měnit pouze zákon o sociálních službách, nikoliv ovšem zákon o službách zdravotních. „Ze strany zdravotnictví se následně bude upravovat nová vyhláška, další doprovodné dokumenty a metodické pokyny pro způsob posuzování této nové sociálně-zdravotní služby,“ doplnil.

Dvacetiprocentní navýšení v úhradové vyhlášce

Sociálně-zdravotní pomezí by se ale mělo dočkat podpory ještě dříve, než začne platit (pokud vůbec začne platit) změnový zákon. Na problematickou oblast totiž poslalo ministerstvo zdravotnictví více prostředků v rámci úhradové vyhlášky pro příští rok. „Přidali jsme 250 milionů korun. Jde o dvacetiprocentní nárůst, což je oproti jiným segmentům výrazně více. K tomu jsou tu procenta navíc na navýšení platů,“ uvedl náměstek MZ Tom Philipp.

Zatímco po minulém zasedání sociálního výboru, který se problematikou taktéž zabýval, sklidila ministerstva kritiku za to, že spolu ohledně přípravy zákona komunikují nedostatečně, tentokrát pochodila lépe. „Potěšilo mě, že se podařilo dostat věc do této podoby. Udělal se kus práce,“ pochválil oba úřady předseda sociálního výboru Jaroslav Zavadil.

-mk-