Mluví váš lékař o energiích, utajovaném výzkumu či celostním přístupu? Pak jste v rukou šarlatána

Šarlatáni v bílých pláštích jsou úplně stejní šarlatáni jako jejich laičtí kolegové, jenom jsou zákeřnější, protože zneužívají svůj titul a důvěry, které se těší ve společnosti. Foto: Koláž ZD

Lékařský titul sám o sobě není zárukou, že vám nebudou nabídnuty pavědecké postupy. Právě naopak bílý plášť dodává šarlatánství všeho druhu zdánlivý punc kvality a účinnosti, bez ohledu na chybějící vědecké důkazy. Profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“, odhaluje nejčastější triky šarlatánů působících na poli medicíny.

 

Je potřeba najít skutečnou příčinu vašich problémů, podpořit imunitní systém a pracovat s vašimi energiemi, aby byly v rovnováze. To, že je vám hůř, je vlastně dobře, protože se jedná o projev detoxikace. Tento velký objev se farmaceutický průmysl snaží utajit, a proto vám o něm lékaři běžně neřeknou, i když existují tisíce vyléčených pacientů. Kritici nerozumí pravé podstatě a jsou beztak zaplacení. Znějí vám podobné věty povědomě? Pak jste s největší jistotou narazili na šarlatána, který vydělává na lidské důvěřivosti a neschopnosti kriticky myslet. Profesor Edzard Ernst se už léta věnuje vědeckému výzkumu toho, co bývá označováno jako „celostní a alternativní medicína“. Mimo jiné vede odborné žurnály Focus on Alternative a Complementary Therapies and Perfusion. Současně se snaží odkrývat triky, které využívají nejrůznější šarlatáni, ať už nosí bílý plášť či nikoliv. Příklon k pavědě, pověrám a nesmyslům není jen doménou „terapeutů“, „poradců“ či „léčitelů“, ale bohužel i některých lékařů. „Pokud se „alternativní“ medicíně věnuje lékař, zejména pokud zastává nějaký akademicky významný post, tak u řady lidí zvyšuje kredit této metody nebo dokonce alternativní medicíny obecně, zatímco u řady dalších diskredituje akademickou medicínu,“ upozorňuje Jaromír Šrámek, lékař patolog a současně místopředseda pro medicínu Českého klubu skeptiků Sisyfos. Podle něj není nijak neobvyklé, že se lékaři začnou věnovat „alternativě“ z čistě zištných důvodů, ale dříve nebo později začnou provozovaným metodám věřit, což za určitých okolností může až k poškození pacienta zanedbáním správné diagnostiky nebo terapie.

Léčení neexistující nemoci = skvělý zisk

„Není nic lepšího pro zlepšení finanční situace šarlatána než to, že začne léčit neexistující nemoc. Mnozí alternativci si na tomto šikovně postavili svůj byznys,“ říká rozhodně profesor Edzard Ernst a vyjmenovává typické falešné diagnózy. K nim patří třeba „nedostatek životní energie tchi“, jež vysloví ten, kdo praktikuje „tradiční čínskou medicínu“ či „nutnost podpořit životní sílu“ z úst homeopata. Populární je i podezření na údajné „parazity“, kteří mají způsobovat celou řadu zdravotních problémů, či domnělé „překyselení“, na něž se dá svést také prakticky cokoliv.

„Krásou neexistující diagnózy je to, že může být léčena tak dlouho, dokud klientovi nedojdou peníze nebo trpělivost. Těsně před tím, než situace dospěje do tohoto bodu, ale šarlatán obvykle svého klienta prohlásí za vyléčeného. Což je naprosto jasné, protože klient byl zdravý po celou dobu, co byl údajně léčen,“ dodává profesor Ernst. Správné je v takové chvíli si diagnózu nechat potvrdit u skutečného lékaře na základě relevantních diagnostických metod, což rozhodně není použití „zázračných přístrojů“, které slibují, že odhalí přítomnost bakterií, virů, plísní, vnitřních parazitů a rovnou dlouhý seznam chorob za pár minut. Více o pochybných diagnostických a léčitelských přístrojích zde.

Celkem spolehlivým ukazatelem podvodu je to, když dojde řeč na „energii“ či „energie“. „Slovo ‚energie‘ zní moderně a působivě pro řadu zákazníků. Ve skutečnosti ale lidé, kteří ho používají, zůstali zaseknutí hluboce v minulosti,“ přibližuje expert s tím, že podobně moderně zní také spojení „stimulace imunitního systému“. Zatímco lékaři, kteří pracují v souladu s medicínou postavenou na důkazech, jsou velmi opatrní v tom, aby terapeuticky ovlivňovali imunitní systém, šarlatáni v tomto vidí zlatý důl své profese. „Ve vzácných případech, kdy je nutné stimulovat imunitní systém pacienta, tak se k tomu rozhodně nepoužívají prostředky doporučované šarlatány,“ shrnuje profesor Ernst. Nejrůznější potravinové doplňky, tablety, kapsle či „čaje“ na podporu imunitního systému jsou spíše vějičkou, jak utratit své peníze než skutečnou terapií.

Přemýšlejte holisticky a dostaneme se k pravé příčině problémů…

„Představa, že se ‚alternativní‘ medicína stará o celého člověka, přitahuje mnoho zákazníků. Nevadí, že nemůže být nic vzdálenější od celostního přístupu, jako třeba diagnostika při pohledu do pacientovi duhovky (irisdiagnostika), na základě povrchního posouzení stavu zad (chiropraxe) nebo masáže nohou (reflexologie). Ani nevadí, že jakákoliv dobře prováděná konvenční medicína je podle své definice komplexní. Co se počítá, je nálepka celostní, a právě ta přitahuje klienty. Nic neprodává šarlatánství lépe než údajně celostní přístup,“ shrnuje profesor Ernst. Jeho slova potvrzuje i Jaromír Šrámek. „Celostní medicína, někdy formulovaná jako komplexní přístup, tradice odkazující se, pokud možno na dávnou minulost a občas i vědecky znějící pojmy vzbuzující dojem vazby na moderní vědu,“ vyjmenovává s tím, že šikovný šarlatán laik či lékař dokáže využít i spojení jako „kvantová fyzika“, „teorie systému“ nebo „biologie kmenových buněk“.

Šarlatáni také rádi tvrdí, že oni na rozdíl od „vrahů v bílých pláštích“ léčí skutečnou příčinu klientových potíží. Údajně se nezaměřují pouze na symptomy, ale přemýšlí v souvislostech. „Zní to hluboce a logicky všem, kteří jsou ochotni platit za ‚alternativní‘ medicínu. Toto tvrzení navíc pomyslně zabije dvě mouchy jednou ranou. Jednak očerňuje skutečnou medicínu, ale zároveň povyšuje šarlatánství na něco hlubšího a lepšího,“ dodává profesor Ernst. Podle něj zní toto tvrzení velmi smysluplně, protože se alternativně praktikující „terapeuti“, „poradci“ i lékaři pohybují v systémech, kde má vše poměrně jednoduchou příčinu a vysvětlení. Například akupunktura vychází z myšlenky, že nemoc je způsobena nerovnováhou životních sil, kterou stačí napravit vpichováním jehliček do různých částí lidského těla. Na hledání údajné příčiny zdravotních problémů staví i homeopatie, která ovšem není ničím jiným než podvodem na pacientech.

Bez detoxikace to nepůjde a když vám bude hůř…

Takřka nezbytnou podmínkou pro jakoukoliv „alternativní“ léčbu je provést detoxikaci, což není nic jiného než sdělit klientovi, že je jeho tělo plné jedů, které je nezbytně nutné odstranit pomocí celé řady metod. „Detox je zkratkou pro detoxikaci, která se v reálné medicíně používá k označení stavu, kdy se drogově závislým vysazují návykové látky. V ‚alternativní‘ medicíně se stal marketingovým nástrojem bez jakéhokoliv lékařského smyslu,“ konstatuje profesor Ernst. Už samotná definice „toxinů“ je obvykle natolik vágní, že se pod ní vejde naprosto všechno, ať už je to nepříliš zdravá strava či působení znečištěného životního prostředí. „Důvod této nedostatečné přesnosti je prostý. Jakmile je jed konkrétně pojmenován, mohli bychom ho měřit a testovat účinnost léčby postavené na jeho odstranění z těla. Ale to je to poslední, co šarlatáni chtějí, protože by brzy vyšlo najevo, jak falešná jejich prohlášení jsou. Žádná z ‚alternativních‘ terapií, která má vaše tělo zbavit toxinů, ve skutečnosti nefunguje. Spolehlivě způsobí jen jedno, zbaví vás peněz,“ dodává lékař. Lidské tělo má hned několik orgánů (plíce, játra, ledviny, kůže) schopných vypořádávat se s toxiny, ať už se do organismu dostanou zvenčí nebo vzniknout uvnitř něj. Pokud některý z nich selže, nepotřebujete homeopatika, detoxikační diety, speciální koupele, ani žádné jiné šarlatánství. V tomto případě budete mnohem pravděpodobněji potřebovat pobyt na jednotce intenzivní péče,“ konstatuje profesor Ernst. Taková „detoxikace“ ale může mít i velmi vážné následky, třeba v podobě otravy. Běžně čínské směsi používané v „tradiční čínské medicíně“ samy o sobě obsahují těžké kovy.

Mimochodem, snad každá „alternativní“ terapeutická metoda pracuje s trikem postaveným na tom, že se váš stav musí nejprve zhoršit, aby se vám následně mohlo ulevit. Například homeopatie pracuje s termínem „homeopatické zhoršení“, které přichází poté, co jsou cukrové kuličky podány a má být „důkazem“ pro to, že údajná terapie zabírá. Nic z toho ovšem není důkaz v pravém slova smyslu. Ať už „terapeut“, „poradce“, či lékař praktikující „alternativní“ medicínu udělá s nemocným člověkem cokoliv, mohou nastat jen tři možnosti. Jeho stav se zlepší, zhorší nebo zůstane nezměněn. Bez ohledu na to, co nastane, vždy existuje „alternativní“ vysvětlení. Buď daná metoda „účinkuje“, a tak se nemocnému ulevilo, nebo „účinkuje“ tak dobře, že stav nemocného zhoršil, aby se následně mohl zlepšit, a pokud se neděje nic, je nutné zesílit podávanou terapii. Nebezpečné ovšem je, když takové zhoršení samo o sobě znamená zbytečné ohrožení zdravotního stavu jako důsledek nesmyslného zásahu. Příkladem je tzv. vaginální detoxikace, které ženy neléčila, ale naopak jim způsobovala další zdravotní problémy.

Kritici nic nechápou

Celkem spolehlivým ukazatelem toho, že před sebou máte šarlatána je i to, jak popisuje metody, s nimiž pracuje. „V případě zdánlivě vědeckých metod může být obtížné rozeznat, zda odpovídají moderní medicíně či nikoliv. Složitý a obory přesahující popis může znamenat pseudovědecké blábolení, stejně jako mlžení obecnými postřehy bez významného vztahu k prezentované metodě i popis nové a třeba i revoluční metody,“ vysvětluje Jaromír Šrámek s tím, že někdy pomůže se podívat ke konkurenci a zjistit, zda údajně unikátní postup neprovozuje i někdo jiný. „Pokud zdánlivě dobrou metodu nabízí někde jinde i člověk, který současně harmonizuje čakry, předepisuje homeopatii, nebo třeba léčí akupunkturou, pravděpodobnost toho, že jde o šarlatánskou metodu, roste. Podobně roste pravděpodobnost, že jde o šarlatánskou metodu, pokud se odkazuje na tajný výzkum, dnes často ruský, případně pokud se odkazuje na řadu velikých postav medicíny a fyziky, bez zjevné konkrétní souvislosti,“ odhaluje další z triků lékař. Jenže „zblbnout“ pacienty je až neuvěřitelně snadné.

Konfrontace šarlatána s tím, že jeho metody nejsou právě v souladu s přírodními zákony, obvykle ale končí ve stylu „zloděj křičí, chyťte zloděje“. „Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si zachránit svou pověst a taky samozřejmě příjmy, je sdělit: ‚Samozřejmě, že se mnou nesouhlasíte, protože nerozumíte tomu, co dělám.‘ Následně šarlatán nasadí veškeré své charisma, aby vysvětlil, že k dosažení svých odborných znalostí musel udělat mnohem více, než je schopna současná věda popsat,“ říká profesor Ernst. Obvykle pak následují věty o „hlubokém poznání“, „otevřené mysli“ či „propojení s pravou podstatou bytí“. Pokud to náhodu nezabere, následuje reakce ve stylu, že všichni kritici jsou beztak podplacení. „Kritici jsou hrozbou pro šarlatánský obchod, a proto je nutné je zdiskreditovat. Samozřejmě, že všechny, kteří si dovolí kritizovat něco tak báječného, platí farmaceutický průmysl. Proč by jinak trávili svůj čas tím, že odhalují šarlatánství?“ popisuje časté úvahy vědec. Stejně „smysluplný“ je podle něj i argument, že daná zázračná diagnostická či léčebná metoda by sice mohla zachránit miliony životu, ale protože ji zlý farmaceutický průmysl utajuje, nemůže se dostat k potřebným. Nezbývá pak šarlatánům nic jiného než nasadit konspirační teorii, že farmaceutický průmysl (světovláda, tajné služby, ilumináti, zednáři…) byl tak vyděšen výsledky dané metody, že nemohl jinak než vše před světem cíleně utajit. Naštěstí existuje hrstka spravedlivých bojovníků za pravdu…

Ludmila Hamplová