Zavádění eHealth: výdej receptů bude fungovat i při výpadku sítí, ujišťuje SÚKL

Pacienti, lékaři ani lékárníci se nemusí bát, že by od 1. ledna příštího roku, kdy začne platit povinný eRecept, nebylo možné vydávat léky v případě výpadku sítí. V tuto chvíli se připravuje právní předpis, který danou problematiku a konkrétní případy ošetří. Foto: Pixabay

Bude to tři čtvrtě roku, co byla přijata Národní strategie elektronického zdravotnictví pro roky 2016 až 2020, ke které se letos na jaře povedlo schválit i akční plán. eHealth se tak snad pomalu začíná po letech diskusí a odkladů dostávat z papíru do praxe. Pro pacienty bude v dohledné době asi nejcitelnější změnou eRecept, který bude od 1. ledna příštího roku po tříletém odkladu povinný. Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má tuto aktivitu na starosti, se nyní připravuje na pilotní provoz a komunikuje problematiku se všemi zainteresovanými subjekty. Zároveň uklidňuje pacienty, že se nemusí bát o svůj recept v případě, že vypadne internet nebo elektřina – stejně jako dosud bude možné v těchto případech vystavit papírový předpis.

 

Konkrétní situace, kdy bude možné vystavit papírový recept, budou uvedeny v připravovaném prováděcím právním předpisu. „Je třeba myslet na všechny situace, které mohou nastat. Rád bych proto pacientskou i odbornou veřejnost ujistil, že pokud nebude možné recept vystavit v elektronické podobě, pacient rozhodně nezůstane bez svého léku,“ zdůrazňuje ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

V praxi to tedy bude vypadat tak, že lékárna vydá lék na papírový předpis, anebo v případě, že sama nebude na síti, vydá lék na eRecept s tím, že záznam do Centrálního úložiště elektronických receptů provede, jakmile to bude možné. Informace o léku a jeho dávkování by přitom měly být uvedeny v eReceptu, respektive jeho papírové průvodce, v e-mailu či v mobilní/webové aplikaci. Pouze v případě, že bude mít pacient jen identifikátor zaslaný SMS, kde nebude zřejmé, o jaký lék se jedná, bude třeba vyčkat, než systémy naskočí – anebo kontaktovat předepisujícího lékaře a potřebné údaje zjistit. „Předpokládáme, že předávání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS se bude používat spíše výjimečně,“ doplňuje Zdeněk Blahuta. V případě obdobných výjimečných situací zajistí lékový ústav od začátku příštího roku nonstop telefonickou službu pro urgentní případy, kde bude možné po identifikaci lékárníka a eReceptu zjistit, jaký lék je předepsán.

Samotná příprava přechodu na povinný eRecept je nyní ve fázi, kdy se pilotně ověřuje lékárnický a lékařský software a chystá se testovací provoz. Podrobněji jsme psali také zde.

Nejde ovšem o jedinou aktivitu v oblasti eHealth, která se v posledních měsících hýbe kupředu – i když je rozhodně nejviditelnější.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit