Extrakt z jater a srdce z pižmovky velké, jistého druhu kachen, ve zředění 200C znamená, že z původního zvířete v přípravku není ani molekula. Nemocný tak užívá cukrové kuličky a věří, že mu pomáhají. Foto: koláž ZD

Léčba energetickým otiskem kachních vnitřností? Oscillococcinum proti chřipce stále nefunguje

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací, tak je oficiálně prodáváno Oscillococcinum, které má být „šetrnou léčbou pro celou rodinu“. Údajně je také „lékem, který má nejvyšší stupeň vědeckého důkazu účinnosti nejen v léčbě, ale i v prevenci chřipky“. Ve skutečnosti ale jde jen o předražený cukr.

 

Užívejte preventivě a od prvních příznaků, to je doporučení k homeopatickém přípravku Oscillococcinum, který má být vhodný při chřipce a chřipce podobných stavech. Patří k celosvětově vůbec nejprodávanějším homeopatikům, kterému důvěřuje řada lidí. Jednoduše věří tomu, že užívání tohoto přípravku způsobí, že buď vůbec neonemocní anebo se případné infekce brzy zbaví. Jen v USA bylo v roce 2008 prodáno Oscillococcinum v hodnotě 15 milionů dolarů. Navíc se prodává v lékárnách, což posiluje dojem, že se jedná o skutečně účinný lék. Například online Lékarna.cz nabízí „výhodné rodinné balení 30 dávek“ s upozorněním, že „znáte z TV“. Akční cena za balení obsahující 30 dávek po 1 g je 514 Kč. Za tyto peníze ale zákazníci dostanou pouze cukr, jež se tváří jako lék.

„Od prvních příznaků je vhodné podávat homeopatický přípravek Oscillococcinum. První dávku co nejdříve a pak 1 tubu 3x denně po dobu 1-3 dní. Oscillococcinum je lékem, který má nejvyšší stupeň vědeckého důkazu účinnosti nejen v léčbě, ale i v prevenci chřipky,“ popisuje web Světhomeopatie.cz s tím, že informace, které zveřejňuje jsou garantovány týmem lékařů a dalších odborníků, kteří ve své každodenní praxi praktikují homeopatii.

Cukr a energie kachních vnitřností

Oscillococcinum má jako účinnou látku uvedenou „ANAS BARBARIAE HEPATIS ET CORDIS EXTR. 200 K“, což je ve skutečnosti extrakt z jater a srdce z jednoho druhu kachny, konkrétně pižmovky velké. „Jako slepičí polévka, tak i lék vyrobený z kachny má protiinfekční účinek. Možná je to proto, že ve střevech kačen se nalézá 80 % všech známých virů a díky zákonu podobnosti mají tyto mikrodávky virů léčivé účinky,“ tak toto homeopatikum popisuje web Celostnímedicína.cz, „informační server o zdraví z pohledu celostní, přírodní a alternativní medicíny“. „Tento lék obsahuje obrovské množství homeopaticky potencovaných aminokyselin a dalších působků, které zvyšují potenciál obranných mechanismů, hlavně enzymů,“ tvrdí tento web s tím, že „správně fungující enzymatické systémy jsou nejúčinnějším doplňkem imunitního systému“. Navíc tyto „enzymatické systémy“ prý fungují u všech lidí stejně, a proto je Oscillococcinum univerzálně použitelné.

Jenže toto homeopatikum nemá s kachními vnitřnostmi mnoho společného. „Abychom to plně pochopili, je třeba vědět, že kachní orgány jsou natolik zředěné, že v léku není přítomná ani jedna molekula. Homeopatikum je prodáváno ve zředění 200C, to znamená, že jeden díl výluhu je ředěn v poměru 1: 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000,“ vysvětluje na svém webu profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“ a vede odborné žurnály Focus on Alternative a Complementary Therapies and Perfusion. Zředění je v tomto případě tak extrémní, že se jedná o jednu jedinou molekulu v prostoru několika vesmírů. „Vzhledem k těmto skutečnostem je velmi nepravděpodobné, že by tento léčivý přípravek měl jakýkoliv vliv na lidské zdraví přesahující efekt placeba,“ dodává profesor Ernst, podle něhož se v tomto případě „úžasná kachna proměnila ve svatou krávu“.

Dvě klinické studie, které neříkají nic

Oscillococcinum skutečně prošlo dvěma vědeckými studiemi, jež byly publikovány v recenzovaných časopisech. Konkrétně se jedná o studii s názvem Oscillococcinum in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled, double-blind evaluation publikovanou v roce 1998 v British Homeopathic Journal a studii s názvem A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes publikovanou v roce 1989 v British Journal of Clinical Pharmacology. Tyto studie konstatují, že Oscillococcinum pomáhá snižovat závažnost a zkracuje dobu trvání chřipkových příznaků, což ale není totéž, jako kdyby pacienti skutečně onemocněli chřipkou. Vhodnější je v tomto případě český pojem „nachlazení“. U první, starší studie, její autoři konstatují, že „nevnesli světlo do fungování homeopatika“ a současně, že „pozitivní účinek homeopatického přípravku nelze vysvětlit v naším současným stavem poznání, a proto je třeba další výzkum“. Novější studie pak ukázala, že 63 % sledovaných pacientů, kteří užívali Oscillococcinum při nástupu chřipce podobných příznaků pocítili „jasné zlepšení“ nebo „úplné vymizení“ symptomů do 48 hodin, oproti 48 % sledovaných pacientů, jímž bylo podáno placebo. Současně ale tato studie konstatuje, že po pěti dnech od zahájení podávání homeopatik/placeba se uzdravilo 74 % pacientů, kteří užívali Osciloccocinum a 67 % pacientů, jimž bylo podáno placebo. To však u „nachlazení“, které mnohdy zmizí bez ohledu na případnou léčbu, není nijak překvapivý výsledek.

V roce 2015 však byla v databázi Cochrane Database of Systematic Reviews publikovaná další studie shrnující výsledky celkem šesti vědeckých prací na toto téma. Její autoři dospěli k názoru, že „neexistují dostatečné důkazy, jež by umožnili učinit robustní závěry týkající se přípravku Oscillococcinum při prevenci a léčbě chřipky a chřipkových onemocnění. Naše zjištění nevylučují možnost, že přípravek Oscillococcinum může mít klinicky přínosný léčebný účinek, ale vzhledem k nízké kvalitě provedených studií nejsou důkazy přesvědčivé“. Podle profesora Ernsta však autoři této studie patří mezi „nejvíce horlivé propagátory homeopatie na světě“, přesto však nepřinesli zásadní průlom, který by ukázal, že Oscillococcinum je víc než placebo.

Účinnost tohoto homeopatika tak nikdy spolehlivě prokázána nebyla, respektive nebylo prokázalo, že by efekt byl výrazně vyšší než u placeba. Přesto je Oscillococcinum prodáváno v lékárnách a podle evropské i české legislativy patří mezi „volně prodejné léčivé přípravky“. Mají ale na rozdíl od ostatních volně prodejných léků legislativní výjimku, nemusí prokazovat účinnost. Mimochodem, Oscillococcinum vzniklo už v roce 1925. Vytvořil jej francouzský lékař Joseph Roy, který věřil, že našel lék, jež by se dal použít při léčbě nádorových onemocnění i revmatismu.

Klinická metoda nebo předražené šarlatánství?

Velmi zajímavá je i prezentace samotného výrobce přípravku Oscillococcinum, francouzské společnosti Boiron. Ta mimo jiné tvrdí, že „homeopatie je léčebná metoda s přesnými pravidly a pevnými klinickými základy, kterou v současné době ve světě používá 300 000 lékařů a v mnoha zemích se vyučuje na univerzitách“. V České republice pak působí dvě lékařské homeopatické společnosti, jež zastupují lékaře, kteří se rozhodli obohatit své medicínské vzdělání o studium homeopatie a začlenili homeopatii do své praxe. Proto tedy homeopatie nemá být šarlatánství. Jenže podávání cukrových kuliček, byť z rukou lékaře či lékárníka, není nic víc než podvod na pacientech, kteří věří, že si kupují opravdu účinnou léčbu. „Skutečnost je taková, že lidé jsou schopni použít naprosto cokoliv k čemukoliv, to ale neznamená, že by existovaly důkazy o tom, že homeopatie má efekt při léčbě či prevenci jakéhokoliv onemocnění,“ popisuje na svém blogu profesor Ernst s tím, že například tvrzení o tom, jak „homeopatie napomáhá samouzdravovacím procesům v těle je čistá fantazie“.

Stejně tak prý podle svých zastánců není pravda, že homeopatie je drahá. V případě homeopatika Oscilococcinum je cena za balení obsahující 30 dávek po 1 g v síti lékáren Dr. Max 599 Kč. Podle příbalového letáku je obvyklé dávkování v případě prevence 1 dóza týdně: „Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.“ „Ve srovnání s klasickou medicínou homeopatie patří mezi levné způsoby léčby. Vzhledem k tomu, že v mnoha indikacích může být použita i preventivním způsobem, může naopak snížit výdaje za léky nutné k pozdější léčbě onemocnění,“ konstatují webové stránky společnosti Boiron. Jenže i toto tvrzení je přinejmenším sporné. Jak již Zdravotnický deník informoval, v Německu vědci analyzovali data jedné velké zdravotní pojišťovny a zjistili, že v případě homeopatické léčby, jsou její náklady vyšší než u „konvenčních“ postupů.

Ve Velké Británii byla homeopatika hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což se ale mění. Podle Simona Stevense, ředitele NHS (pozn. redakce Národní zdravotní služby), je homeopatie „v nejlepším případě placebo a zneužití omezených prostředků NHS“. „Veřejnost správě očekává, že NHS použije každou libru moudře a uvážlivě, a proto dnes podnikáme praktické kroky k tomu, abychom lépe využili finanční prostředky na moderní léky a léčbu,“ uvedl Stevens pro deník The Telegraph, když NHS letos v létě zveřejnila seznam přípravků, u níž má být ukončena úhrada z veřejných peněz.

Ludmila Hamplová