Jaký je největší problém ministerstva zdravotnictví? Beneda, Beneda a ještě jednou Beneda!

Státní tajemník MZ Ivo Beneda půjde před kárnou komisi. „Největším problémem je státní tajemník a jeho netransparentní jednání a zacházení, neochota podpory lidí na všech úrovních,“ napsali o něm zaměstnanci ministerstva v dotazníkovém šetření. Foto: Koláž ZD

Slova titulku tohoto článku použil jeden z úředníků, když vyplňoval anonymní dotazníkový průzkum spokojenosti zaměstnanců ministerstva zdravotnictví. Desítky dalších odpovědí byly podobné a kritizovaly chování a špatnou personální politiku státního tajemníka Ivo Benedy. Zdravotnický deník již před více než týdnem informoval o nespokojenosti s Benedou, kterou projevili  nejen například ředitelé odborů MZ, ale také ředitelé krajských hygienických stanic. Nyní jsme zjistili, že náměstek ministra vnitra, tzv. superúředník, Josef Postránecký, už předal případ Benedy kárné komisi. Včera také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) poslal Postráneckému návrh hodnocení státního tajemníka, které má být podle našich informací zcela zdrcující, v některých dovednostech a schopnostech prý Beneda  obdržel dokonce několikrát nula bodů. Přitom Vojtěch není prvním ministrem, který nad Benedou zlomil hůl. Superúředník  Postránecký dosud tyto výhrady přehlížel. To, že ale nakonec předal podnět kárné komisi, může znamenat změnu jeho postoje a zlom v celé kauze. 

 

Návrh, aby bylo se státním tajemníkem Ivem Benedou zahájeno kárné řízení, podal náměstku ministra vnitra Josefu Postráneckému ministr zdravotnictví Vojtěch 12. února. Postránecký nám minulý týden potvrdil, že podnět od ministra přijal (ze zákona nemohl potvrdit, že se jednalo právě o Benedu, ale to zase sdělil novinářům ministr Vojtěch) a vzal si několik dní na rozmyšlenou. „Obdržený podnět jsem vyhodnotil jako podnět k zahájení kárného řízení a předávám jej příslušné kárné komisi,“ sdělil nakonec Postránecký včera Zdravotnickému deníku.

Bude dál superúředník chránit státního tajemníka?

Jak jsme ale dále zjistili, poslal ministr Vojtěch včera Postráneckému návrh hodnocení státního tajemníka, v němž Beneda propadá na celé čáře. Jak s tímto hodnocením náměstek ministra vnitra naloží, zatím není jasné. Měl by brát podněty ministra se vší vážností. Jak ale bude zacházet s předcházejícími hodnoceními Benedy ze strany ministrů zdravotnictví, které spolu navzájem tak docela neladí? Sám státní tajemník se v televizi chlubil, že byl kladně hodnocen jak Miloslavem Ludvíkem, tak Svatoplukem Němečkem (oba ČSSD).

Ludvík skutečně držel nad Benedou ochrannou ruku, ostatně byl nejen ministrem zdravotnictví, ale i šéfem pražské ČSSD, do níž náhle tajemník MZ vstoupil. Beneda také pomohl Ludvíkovi systemizací míst na ministerstvu, odvoláním a zrušení míst náměstkyň MZ i některých dalších. Jak už jsme uvedli minule, ani to se však státnímu tajemníkovi procesně příliš nepovedlo a zasahovat musel jako jeho nadřízený právě Josef Postránecký.

Pokud jde o Svatopluka Němečka, je možné, že státnímu tajemníkovi na počátku jeho působení napsal příznivé hodnocení, ostatně Beneda byl do té doby dlouhá léta ředitelem personálního odboru, takže se předpokládalo, že by mohl nově zřízenou funkci státního tajemníka zvládnout. Prokazatelné ovšem je, že s ním byl Němeček později hrubě nespokojen. „Zásadně selháváte ve výkonu Vašich klíčových kompetencí,“ napsal Benedovi ve vytýkacím dopise v roce 2016. Protože by tak silný podnět od ministra měl superúředník nějakým způsobem reflektovat, zajímalo nás, jak s vytýkacím dopisem naložil. „ S obsahem dopisu jsem byl tehdejším ministrem zdravotnictví seznámen. Tento dopis jsem však nemohl považovat za výtku ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o státní službě, neboť nebyl panu státnímu tajemníkovi doručen,“ odpověděl nám Josef Postránecký. Superúředník tedy dobře ví, že Adam Vojtěch není prvním ministrem, který má se státním tajemníkem zásadní problém. Na druhou stranu je poněkud úsměvné, že se v rámci jednoho úřadu – ministerstva zdravotnictví –  nepodařilo v roce 2016 doručit dopis, který zaslal ministr státnímu tajemníkovi. Bohužel nejpravděpodobnější variantou je ta, že Němeček krátce po napsání dopisu v úřadu skončil, Beneda se převzetí vyhnul a někdo pak dopis jednoduše vyhodil do koše.

Kromě návrhu na kárné řízení a zdrcujícího hodnocení ze strany současného ministra a kromě vytýkacího Němečkova dopisu, by mohl superúředník vzít v potaz i obrovskou nespokojenost zaměstnanců a personální rozvrat ministerstva zdravotnictví. Ptali jsme se ho, zda takové podněty dostává. „Žádné podněty zaměstnanců MZ k osobě státního tajemníka jsem v posledních týdnech neobdržel,“ napsal nám Josef Postránecký šalamounsky, přestože jsme otázku časově nespecifikovali a zajímaly nás jakékoliv podněty z kterékoliv doby. Víme totiž, že si v roce 2017 náměstkovi Postráneckému stěžovali na státního tajemníka jak řadoví zaměstnanci, tak třeba ředitelé krajských hygienických stanic. Například ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková viní Benedu z nerovného zacházení a diskriminace a podle našich informací už ale čeká pět měsíců až Josef Postránecký její stížnost uspokojivě a v plném rozsahu vyřídí.

Dotazník ukázal na Benedu, ale i personální devastaci

„Největším problémem je státní tajemník a jeho netransparentní jednání a zacházení, neochota podpory lidí na všech úrovních,“ napsal za desítky dalších jeden z respondentů dotazníkového průzkumu, jehož výsledky má Zdravotnický deník k dispozici. V lednu na dotazník odpovědělo 81 procent zaměstnanců ministerstva zdravotnictví. Z nich 168 sice uvedlo, že v blízkém horizontu neuvažuje o odchodu z MZ, avšak 106 jich o tom uvažuje a u 26 hrozí, že v nejbližší době skutečně odejdou! Velmi špatné výsledky pak přinesly reakce na otázku, zda se úředníci MZ cítí za svoji práci adekvátně ohodnoceni. Přes 60 procent se cítí podhodnoceno, nebo dokonce značně podhodnoceno. Pracují ve stresu, jehož nejčastější příčinou je nedostatečné personální obsazení ministerstva zdravotnictví, které činí 62 procent z celkového poštu systemizovaných míst.

Více než 200 zaměstnanců bylo ochotno popsat detailněji svůj názor na to, co je největší problém úřadu. A tam drtivě „zvítězil“ právě státní tajemník Beneda.  Vybrali jsme některá vyjádření pro ilustraci:

  • „Státní tajemník a jeho pojetí státní služby, které se zcela vymyká zdravému rozumu – neschopnost doplnit stavy zaměstnanců, průměrné čekání na nového zaměstnance trvá minimálně půl roku, když už zaměstnanec projde výběrovým řízením  a jednáním výběrové komise, trvá státnímu tajemníkovi i 4 měsíce, než jej jmenuje (neschopnost? schválnost?) – velká fluktuace v důsledku výše uvedeného – formálně prováděné hodnocení zaměstnanců.“
  • „Platové podmínky jsou pod úrovní jiných ministerských úřadů. Šatná platová motivace. Neznalost personálního oddělní a státní ho tajemníka obsahu práce odborů. Zdlouhavost.“
  • „Špatná komunikace s úsekem státního tajemníka. Prakticky nulová snaha o udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Dlouhodobé neobsazení některých klíčových pozic. Řešení v zásadě banálních personálních problémů trvá nepřiměřeně dlouho, přičemž např. při výběrových řízeních to fakticky znamená, že nadějný uchazeč přijme zaměstnání u flexibilnějšího zaměstnavatele.“
  • „Personální NEPOLITIKA a praktiky státního tajemníka Benedy.“
  • „Největším problémem je absolutistické pojetí výkonu práce státního tajemníka. V několika posledních letech dochází pravidelně k tomu, že ačkoli vysoce kvalifikované osoby se hlásí na konkrétní pozici, realizují výběrové řízení a to úspěšně, nadřízený s přijetím souhlasí, následně st. tajemník takovou osobu odmítne bez odůvodnění. Pokud tato osoba do znovuotevřeného řízení opět přihlásí, situace se opakuje. Pokud si dovolíte stěžovat, pak nedostanete odměny, nebo Vám není zvýšeno osobní ohodnocení. Na MZ panuje strach cokoli požadovat v oblasti personální, neboť hrozí sankce ze strany st. tajemníka.“

V další desítkách podobných výroků, se to hemží i silnějšími výrazy jako je „atmosféra strachu“ či „intrikování“.

Osud státního tajemníka Benedy má nyní plně v rukou náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Rozhodnutí superúředníka mimo jiné vyšle veřejnosti signál o tom, jak vysoko on sám staví důvěryhodnost a profesionalitu vysokých úředníků státní správy. Personální krize, demotivovaní pracovníci a podivné chování a kroky státního tajemníka zatím dělají státní službě ostudu.

Tomáš Cikrt